Salam talypcomcylar! Sag gurgun otyrmysynyz? Gorupler hakynda goshgyjyk yazjakdym welin bu yazan zadym rep yaly bir zat boldy. Belki rep aydyanlar peydalanyp biler! Yok bol golaylama ayryl elin chek. Dunyade bar zatdan goryan seni yek. Dashymy gowular gorayaka bek. Sen aklyna gelde derrew yza sek. Bilyan tasir etmez sana hich bir gep. Bu yerden gidibem gezmersinle dek. Emma dushun seni hemme etdi ret. Sewabi hich kime berenok sen nep. Ichin yangyjyndan gara yeri dep. Yok gara yerede yetirme sen shek. Gowsy sen ol yere ,,demirdiken" ek! Hasylyn kan bolsun yhlasyna yet. Ustunde yatyp gor keypi bardyr bet. Endamyna chumer jyda gayrat et. Dushunshmek islesen ynha gyra chet. Yone men bilyarin yokdur sende het. Sen kim parhy yok wepamy meret. Men sen dey goruplen aslyna belet. Eger tanysh bolsa sana shygyryet. Shu setirlen bary sen hakda seret. Bilip goy yol almaz hich gara niyet. Senden kan dashdadyr gadym jemgiyet.!!!

Köneler, wulkan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir