"ÝYLYÑ AGZASY 2012" atly basleshigi

Salam agzalar !!!!!
Talyplar comyn mundan beýlakde osmegi we ozgermegi, agzalaryñ aktiwleshmegi maksady b.n
"ÝYLYÑ AGZASY 2012" atly basleshigi gecirilyan !!!!! basleshige talyplar comyn ahli agzalarynyn gatnashmana doly hukugy bardyr
basleshigin sherti :
her bir agza, haýsyda bolsa bir agza, bir gezek ses berer haýsy a...

Dowamy »

2684 134
Köneler, 8 years ago


Teklipli pikirler

Salam talyplar comyn agzalary ! hemme saglykmy ?
Mende sheýlerak bir teklip bar "ÝYLYÑ AGZASY 2012" atly basleshigi geciraýsek nahili gorýaniz ????!!!!!
Basleshigin shertini nahili gurnalyn ????!!!!!
Men pikirimce sheýlerak shert bolsa
Her bir agza haýsyda bolsa bir agzan lakamyny ýazsyn her bir agzada ýekeje shans berel...

Dowamy »

1757 82
Köneler, 8 years ago


Komelekli manty

Zenanlara maslahat
gerekli onumler:
yaprakly komelekden 1 kg, 1 kg uwelen et, 150 gr sogan, 1500 gr un, 200 gr gune bakarýagy burc we duz
taýýarlanylshy :
ilki b.n hamyryny taýýarlap goýmaly son komelegi ýaga calaja gowurmalyda sowarýaly yerde goýmaly, ona cenli gyrgycdan gecirilen sogany uwelen et b.n gowja garmalyda...

Dowamy »

1140 31
Köneler, 8 years ago


"shatlyk" torty

Zenanlara maslahat
Gerekli onumler :
200 gr margaryn, 1 bulgur sheker, 2 sany yumurtga, 3-4 nahar cemcesi gaýmak, 2,5-3 bulgur un, hozun manzy, caý sodasy yada hamyr tozy.
Kremi ucin gerek onumler :
bir gap goýadylan suyt, margarini ýyly ýerde goýmalyda yumshatmaly, onun ustune sheker guýup gowja garmaly, olaryn ustune...

Dowamy »

834 4
Köneler, 8 years ago


Aýyuzli agza b.n sohbetdeshlik

Salam millet !!!!!
Menem kopden bäri temada açman yorun yone shu gun kellame bir pikir geldi saytymyzyn in aktiw in abrayly sylag hormatly AÝYUZLI agzamyz barada sohbetdeshlik gurnamagy makul bildim (sizem garshy bolup durmarsynyza)
onda name egerde rugsat bolsa sohbetdeshligimize bashlaberelin :-) :-) :-)
,
1) doglan gu...

Dowamy »

3258 150
Köneler, 8 years ago


Ishe kabul edilyar

Salam millet !!!!!
Yaprak peýza£ hususy karhanasy sizi "tessatcy"(santehnik) wezipesine ishe cagyrya
ishin ortaca aýlygy (sagadyna 2,70 - 3 manat) 800 - 950 manatdan ybaratdyr
ish wagty 08:00 dan - 19:00 cenli
gunortanlyk nahary we egin-eshik b.n doly upjuncilik edilyar
gerekli resminamalar :
pasport (nu...

Dowamy »

882 4
Köneler, 8 years ago


Byrakma beni

Gitmesene yalnyz goyup yuregim,
Senin shirin sozlerine zar edip,
Soyeyin men dalirapler soyeyin,
Senin gara gözlerine seredip.
.
Söýýän diyme gözlerinden anayyn,
Ozgelenka menzemeyan soygini,
Yashlygymda bagt ecilen taleyim,
Tuweleýdeý alyp gitdi gaygymy.
.
......

Dowamy »

588 0
Köneler, 8 years ago


Gorkunç duysh

Essalawmaleýkim agzalar we myhmanlar !!!!!
Menin bir meselam bar
ol mesele 17 gun öñ goren duyshim gorkup turypdym
dostlarym b.n bir obalykda gezyadik son olaryn hemmesi bir yeriga gityaler men bolsa yeke galyan dasharda otyrkam bir duye yanyma gelya menem ol duyeden gacyan (yogsam men realda duyeleri gowy goryana) nira barsa...

Dowamy »

4254 55
Köneler, 8 years ago


Talkucka

Duyn irde jygyllyga gitdim gen goraýmeli adam az mundan öñ ayak basmana yer bolanokda. Garaz gerek zatlarymy aldym taksi mindim welin yzynda bir yashy yeten (22-23 yashly) gyz aglap otyr ony gorup bir hili susdum peseldi. Yanyna yenede 2 sany ayal mindi son gyzdan soradylar : " gyzym näme aglayan ? " diyishdiler
ol gyz bolsa : " men sumkamy...

Dowamy »

1491 34
Köneler, 8 years ago


Menem owrenesim gelyale

Salam millet !!!
Sag amanja ayak ustunde gezip yorsunizmi ??!!!
Size uly haýysh b.n yuzlenesim gelya
nadip tel'de surat goýmaly ???
Taze agzalar ucinem gyzykly bolsa gerek :-):-):-)

Dowamy »

909 12
Köneler, 8 years ago


Warikoz keseli

Salam hormatly agzalar, dostlar, myhmanlar !!!
Dostumyn haýyshty boyunca men sizden birje zat sorajakdym
warikoz keselini nadip bejerip bolyaka ???

Dowamy »

1561 7
Köneler, 8 years ago


Yurek arzuwlarmyn ahlisi koydi

Men sana dushan gunumden bashlap ozumi taze durmusha gadam basan yaly duydum, gecmishdaki ahli zatlary unutmana synashdym sana bolan soygimin caksiz ulydygyny duydym. Sen menin adymy tutup mana yuzlenende, men ahli zatlary unudyp dine senin sesine maýyl bolup dinleyadim. Hacanda mana jan edip durmushyndaky bolup gecyan zatlary gurrun berenindede ha...

Dowamy »

1754 61
Köneler, 8 years ago


Mena taze dal

Hemme agzalara myhmanlara yalkymly salam !!!
Men ulanyan telfonymy yitirdim hemme zatlarym shol telfon b.n gitdi aý bolyada nesibamde yokdyrda ......
Wiy ozum b.n tanyshdyrmandyryna men GRIZLI agza ,
öñki telfonym bolmanson acarsozumi bilemok (unutdym)
aý näme ynada men yenede oz dostlarymyn arasynda :-):-):-)
öñ...

Dowamy »

1559 85
Köneler, 8 years ago