Nesihat

Hezreti Ebu Bekir Syddyk
razyallahu anhunyň
(Allahu Tagala ondan razy
bolsun) eden
nesihatlarydyr. Hezreti Ebu
Bekiriň eden wesetleri we
nesihatlary kändir, ýöne
biz şolaryň içinden on ýedi
weseti saýladyk:
1.Özüňe gabyr däl-de,
özüňi gabra (ölüme)
taýynla.
2.Gabyra...

Dowamy »

704 0
Köneler, 8 years ago


Kömek gerek

Salam doslar ýagdaýlarñyz gowmy. Doslar maña kömek gereklaý içiñizde Gmail düzip bilýäniñiz bar bolsa kömek edäýseñiz diýýän. Bolmasada ertir.coma registrasi gerek mümkin bolsa.

Dowamy »

1236 35
Köneler, 8 years ago


Kömek gerek

Salam doslar ýagdaýlarñyz gowmy. Doslar maña kömek gereklaý içiñizde Gmail düzip bilýäniñiz bar bolsa kömek edäýseñiz diýýän. Bolmasada ertir.coma registrasi gerek mümkin bolsa.

Dowamy »

654 2
Köneler, 8 years ago


Ilkinji ilat sany boýunça milliona ýeten shäher

Ilatyñ sany miliona ýeten ilkinji shäher Londondyr. 1811-nji ýylda geçirilen ilat ýazuwna görä, shol döwûrde Londanda 1milion 9müñ 546 adam ýashaýar eken. Ondan ýetmish ýyl soñ ilatynyñ sany miliona ýeten shäherleriñ sany ýedä ýetdi. London(ilaty 3 452 350), pariz(ilaty 2 269 023), pekin(ilaty 1 648 814), kanton (Guançzou) (ilaty 2 500 000), Nýu-Ýo...

Dowamy »

1169 14
Köneler, 8 years ago


Kim mamla. Kimiñ mamladygyny bilmek siz bilen.

Salam saýdyñ agzalary, oñatmysyñyz, men shu gün tema açasym geldi we shu temany açmagy ýüregime düwdim bu temada üç oglan barada olara sowal berler üç oglanam jogap berer haýsysynyñ jogabynyñ dogrydygyny bilmek siz bilen men olaryñ jogabyny ýazaryn ýöne soñ haçan ýazjagym belli däl buny siziñ okan bolmañyzam mümkin men bu temadaky oglanlar bilen ta...

Dowamy »

967 9
Köneler, 8 years ago


Telefony oýlap tapan adam barada gysgaça maglumat.

Salam saýdyñ agzalary ýagdaýlarñyz gowmy? Menem gowy menem bir tema açmagy makul bildim we shu temamy açaýyn diýdim. Göwnüñize ýarar diýip umyt etýän meniñä göwnüme ýarady. Telefony hemmämiz ulanýas telefonsyz adam ýokmyka diýän shol sebäpli shony oýlap tapan adam dogrusynda ýazaýyn diýdim. Ilkinji telefony 1876-njy ýylda kerleri öwrenýän alym Gra...

Dowamy »

1385 13
Köneler, 8 years ago


Salam

Salam agzalar ýagdaýlarnyz gowjamy. Oñat otyrmysyñyz täze ýylyñyzam gutly bolsun dûshûmli ýyl bolsun. Menem saýda taze girdim we agzalar bilen salamlashaýyn diýdim.

Dowamy »

817 5
Köneler, 8 years ago