Salam agzalar gelin sheylerak bir sahna guralyn bu sahna dine oglanlar gatnashsyn gyzlaram baha bersin! Menin shertim sheylerak: Bir oglan shaherden baryarkan oninden owadan gyz cykyar oglan gyzy gorip lak atman duryp bilmeyar . oglan shonda gyza yaranmak ucin su (----------) sozleri diyyar. 1.Agza yigitlermiz oglanyn rolynda. 2.Agza gyzlarmyz bolsa gyzyn rolynda kim yaran bolsa teklibe yazsyn 3.Yayyn icindaki ayyramgyan yerine agza yigitlermiz oz sozini etjek hereketini teklibin usti bilen yazsynlar. Bellik: Shertimizi gatnashyan yigitler calaja uytgetmane hakynyz bardyr. Bu oyuny gecirmek bilen turkmen yigitlernina nahili dile ceperdigini gyzlarynyn bolsa asyllylygyny gorip bileris!

Köneler, Rahip tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir