Gogool

salam talyplar.comyn agzalary gogool-dan surat alyp bilyan bolsanyz aydaynda

Dowamy »

608 6
Köneler, 7 years ago


Komek bermeginizi hayst etyan

agzalar sizden bir haystym bar sayt nadip acylyar? aranyzda bilyaniniz bar bolsa owretmeginizi sizden hayst etyan!

Dowamy »

490 5
Köneler, 7 years ago


Degi$me (-_-)

bir gun korlen mekdebi bolup futbol yna6yalar diyya,onnan 2 sany kor bir birni gorman caky6yp,bir beylekisine na dos gozun kormay

- inni bir gun ependi ayalyny oyunnen kowjak bolup bahana gozleyami6,onnan ayalam name diyse diyenni edip dur diyyada,cay getir diyse cay,ylga diyse ylgayamay6,ay garaz ysraramana bahana yokmy6,onnan epen...

Dowamy »

653 1
Köneler, 7 years ago


Degi$me (-_-)

bir gun korlen mekdebi bolup futbol yna6yalar diyya,onnan 2 sany kor bir birni gorman caky6yp,bir beylekisine na dos gozun kormay

- inni bir gun ependi ayalyny oyunnen kowjak bolup bahana gozleyami6,onnan ayalam name diyse diyenni edip dur diyyada,cay getir diyse cay,ylga diyse ylgayamay6,ay garaz ysraramana bahana yokmy6,onnan epen...

Dowamy »

529 1
Köneler, 7 years ago


12-nji sentyabr

12 nji sentyabr-in erwet gynan gunum boljak,sebabi oz watanymdan ayrylyp yat yurda gitmeli,oku ucin,ma6gala ucin,enem-atam ucin,adam bolmak ucin. Jan yaljak doslamdan,mahriban enem-atamdan,soyguli gyzymdan,watanymdan ayrylyp 5 yyl ayra ya6amaly,nadip jydap bolar,12nji sentyabr-taze durmu6a gitmeli,icim gysdyrmaly dalem welin yazman durup bilmedim,b...

Dowamy »

887 14
Köneler, 7 years ago


12-nji sentyabr

12 nji sentyabr-in erwet gynan gunum boljak,sebabi oz watanymdan ayrylyp yat yurda gitmeli,oku ucin,ma6gala ucin,enem-atam ucin,adam bolmak ucin. Jan yaljak doslamdan,mahriban enem-atamdan,soyguli gyzymdan,watanymdan ayrylyp 5 yyl ayra ya6amaly,nadip jydap bolar,12nji sentyabr-taze durmu6a gitmeli,icim gysdyrmaly dalem welin yazman durup bilmedim,b...

Dowamy »

390 0
Köneler, 7 years ago


Gysgajyk degi6me

bir gun iki oglan 1 adamdan gacyp barya diyya,onnan bul ikisi cole yetip yadapdyrlar,ahyram bir suwsyz gurap yatan guyyn ustunden baryalar,iki giryaler guya,onnan ol adam gelip guyyn icine seredip gygyrya welin 2 oglan bolup yanlandyran bolyamy6, adam: kim baaa...!? oglanlar ; kim ba...kim baaa, adam bamy diyenne adam bamy diyenne,oglnlaram adam...

Dowamy »

718 7
Köneler, 7 years ago


@mail.ru

adamlar name ucin @mail.ru da login register edip bolmayaka kimin habary bar???

Dowamy »

805 12
Köneler, 7 years ago


@mail.ru

adamlar name ucin @mail.ru da login register edip bolmayaka kimin habary bar???

Dowamy »

349 0
Köneler, 7 years ago


Gaty uly komek etdiginiz bolardy !!!

sizden gaty uly hay6 bar,aranyzda yada tan6lannyz jigilernizden ukraina gidyan yokmyka,mana srocny komek gerekdi, 18 ya6amadyk bolsan yekozuni da6ar yurda iberenoklar,birine dawerns bermeli,$onada adam tapyp bilman kosenip yor, sentyabr ayynyn 12-sine sagat 7 de harkova gidyan tan6lannyz bar bolsa gayrat edip habar edayinda.....!!! Kevve_95@mail...

Dowamy »

573 3
Köneler, 7 years ago


Flame.ulty.ru

salam hormatly agzalar,gurgynmysynyz,name hakda tema acjagymy bilman saytymy reklama edayin diydim www.Flame.ulty.ru aylanyp durun, orazanyzam kabul bolsun !!!

Dowamy »

550 0
Köneler, 7 years ago


Flame.ulty.ru

salam hormatly agzalar,gurgynmysynyz,name hakda tema acjagymy bilman saytymy reklama edayin diydim www.Flame.ulty.ru aylanyp durun, orazanyzam kabul bolsun !!!

Dowamy »

1016 17
Köneler, 7 years ago


Suw-chilimi barada...

Taryhy: suw chilimi ilkinji gezek hindistanda 1500 nji yylda dorap ilkibada kakosa gamy6 sokulyp cekilip ba6lanypdyr,sonra eyran turkiye arabystan musur yaly yurtlara yayrap bizin gunumize gelip
dir
Peydasy:suw cilimin tussesi yonekey,ciliminka garanda 100,200
esse goyy,yagny ortaca 45 mintlik ceki6likde her adam 50-200 cekim a...

Dowamy »

681 4
Köneler, 7 years ago


Menem taze agza

salam talyplar we doslar doganlar,menem inni $u gunden ba$lap talyp bollym egzamindan gecman hehe ! Begenjimin cagi yok,nesip bolsa gowja temalar yetirip durarn

Dowamy »

1138 45
Köneler, 7 years ago