Dİyyarler gytchylyk yok duz bn gyza Gozlesen tapdyrmaz coksenem dyza Bahanyz gymmatlap bardy dolarla Bahasyna degmez bir entek gyzlar Adynyzmy Ajap Sahra Guljemal Kellaniz yalanach sacyn oynayar shemal Krasgan nacheden akgyz Ayjemal Dereksiz sowdagar boldunyz gyzlar Geyipsiniz toya chalyk dal koja Sachynyz orum dal Bary pirchoska Kaloshunyz yokdyr bary shipilka Moda alysdan aldynyz gyzlar Allajan beripdir gozeldir gorki Az gorup chaldynyz gyzyly gögi Yitii pichak bilen syrsan yuzuni Agramy 1 kg kraska gyzlar Gozlerniz bagt dal brilliant altyn Etse ediwersin trek gerayin Bolsa borla elinde bir onat mashyn Bagt dal baylygy saylayan gyzlar Ashyk bolsa size bir onat yigit Spisek yazdynyz bir agyr halat Diydiniz shuncharak bolmaly manat Oz bahasyny ozi yazya bu gyzlar Bolshunyz yazdym getirip dile Adym yazip bilman sonky setire Gyzlar soger mana duryp hatara Dowur dey biderek boldunyz gyzlar........

Köneler, garypjan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir