Gowninize yarar diyen umytda!!!

bir oglan bir gyzy söyyän ekeni. gulluga gitjek wagty gyzyng suratyny hemde ~sanga garsharyn~ sözüni alyp gidipdir. ep-esli wagt gecenden song gyz: men sanga garaşyp bilemok, men başga birisine durmuşa çykyan, suratymy yzyna iber diyipdir. oglanam tanysh bilishlerden, gullukdashlaryndan gyzlaryng suratyny yignap: yüzüng yadyma düşenok, öz suratyng...

Dowamy »

999 16
Köneler, 8 years ago


Dogrymy?

почему мы не успеваем учиться ? вот он
ответ : в течении года у нас есть 365 дней ,
чтобы учиться . из них 52 дня выпадает на
воскресенье. остаётся 313 дней . летом -
погода хорошая , за учёбу взяться трудно .
вычтем ещё 50 дней . осталось 265 дней .
человек в среднем спит 8 часов . в год это
составл...

Dowamy »

979 11
Köneler, 8 years ago


Kim bilyar?

bir gyz bilen bir oglan dususmagy wada edipdirler olar aylanyp gezìp enceme wagyt bolya gyz oglana men indi öye barsa ejem mana käyår diyyä oglan kagyzyn yuzune hat yazyp suny ejene ber son sana hiczatdegmezdiyyä gyz täkisä minip gaytya täkisiden dusip juwisine elini soksa gyzyn puly yokdy täksis gyzyn usdune gygyryp baslaya gyz näme etjegini bilmä...

Dowamy »

1360 38
Köneler, 8 years ago