SHAMMY KING

salamaleykum hormatly agzalar! yalnyshmasam sizin kopuniz shammyny(hormatly arkadagymyzyn yegeni) tanayansynyz, tanamayanlar adyny eshityansiniz, aslynda shammy kim? shol barada yazaysanyz!

Dowamy »

837 0
Köneler, 9 years ago


Foto prikol

Assalamaleykum hormatly agzalar! gelin oz tapan foto prikollarymyzy goyalyn!
Dowamy »

6034 76
Köneler, 9 years ago


Taze geldim

Kain

Dowamy »

4182 244
Köneler, 10 years ago