Komek

Saytda bir tema gozleyan, tapyp bilmedm, hem bir agzany gozleyan onam tapmadm, onler rahat tapyp bolyady, inni mumkinchilik ayryldymyka ya men onoramokmy? Ugry yoly bar bolsa ugrukdyrayinda!

Dowamy »

772 1
Sorag-jogap, 2 years ago


Pikirniz gerek

Salam deňduşlar!Gowmy ýagdaýlaryz diýip durmaýyn inşaallah gowdyrsyşyz diýip umyt edyan.Köpin pikiri ýagşy boluşy ýaly içimde rahatlyk bermeýan bir pikirimi sizin bilen paýlaşmak,sizin maslahatyňyzy we garaýşyňyzy bilmek isledim.Şeýlerak ýagdaý...durmşda maňa kim nähili mesele bilen ýüzlese Bolýa bitirerin ýa yok bitirmerin diýip takyk jogap beremo...

Dowamy »

1216 8
Köneler, 8 years ago


Bır sowal

bır sorag bılsenız jogap berayın

Dowamy »

1626 18
Köneler, 9 years ago


Salam

salam

Dowamy »

928 4
Köneler, 9 years ago