Salam talyplar com'uñ hormatly agzalary! Men bu temany açmagymyñ sebäbi, siziñ pikirleriñizi bilesim gelýär. Geliñ her-kim öz gowy görýän aýdymçylaryny ýazsyn! Meñ pikirimçe her-bir adamyñ öz gowy görýän aýdymçysy barmyka diýýän. Jogaplaryñyza garaşýan, sagboluñ.

Köneler, Clasic tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir