Tanyshalyn!!!

Salam doganlar, men kan elim yetmanson talyplar.com'a kan giremok shonun uchin kopunizi tanamok, gyn gormani ozuniz bn tanyshdyrasanyz!! adynyz name, nireli, nirede okayanyz we shuna menzeshler....

Dowamy »

883 14
Köneler, 9 years ago


TRT SPOR

gich yagshy doganlar. mana turkun kanaly bolan trt sporyn biss nomeri gerek bilyan ba bolsa komek edayyn.... ya-da ertirki real-barcan oyunyny bashga haysy kanal berya ony bilyan ba bolsada aydaysanyz!!!

Dowamy »

1130 14
Köneler, 9 years ago


"UÇURYM"

Nesip bolsa bu ýyl bizem "UÇURYM" 2001-2011ý

Dowamy »

1804 18
Köneler, 9 years ago


Matallar

Kim gyzyklyja matal bilya...
Meselem: "Tutarlar, syparlar, dar deshige dykarlar"

Dowamy »

976 9
Köneler, 9 years ago


Dostluk

Dost deñiz kenaryndaky dashlara meñzär, öwünçä ýeke-ýeke ýygnarsyñ, soñra ýeke-ýeke deñize oklarsyñ, ýöne käbirlerine dözmersiñ, ine shol dözmeýänleriñ seniñ hakyky dostlaryñdyr...

Dowamy »

1644 33
Köneler, 9 years ago


Ýalan dogrydan gaçar...

Ýalan dogrydan, garañky ýagtydan gaçar, güne$ ýalñyzdyr ýöne, hemme ýere $öhle saçar...

Dowamy »

1002 16
Köneler, 9 years ago