Dostlar geliň bu ýerik herkim soňky suratlaryny goýsun. Öňem suratlarymyz bardy welin indi täzeläli. Öňürti bilen men öz suratymy goýjak. 2 gün öň düşüren suratymy. bellik: surat goýanyňyzda width 360pixel edip goýsaňyz gowy görner.

Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir