Prezidentimiziň Türkiyä sapary

Salam talyplar.com köpümizin bilşimiz yali Hormatly Prezidentimiz Türkiye Döwletine iş sapary boldy. 24.03.2008 senesinde, hepdanin baş güni Türkiyanin paytagty bolan Ankara şaherinde duşuşyk geçireninden sonra İstanbul şaherine, Türkiyede okayan ahli talyplar bilen duşuşyk geçirmek üçin geldi. İr sagat 10:00 da İstanbul şaherinin Atatürk howa menz...

Dowamy »

2271 37
Köneler, 12 years ago


Stambulda moda

salam talyplar.com
ilki mowzugy okap sonra içini okanynyzdan sonra kabirleriniz gen galmagynyz mumkin.
gynanyp aytyan diysem hem bolar. önler istanbulda birine gabat gelinse\" nirede, haysy universitetde okayan\" diyip sorayardylar
a indi bolsa gynansak hem \"nirede işleyan\" diyip sorayarlar. biraz gulkunc bolmagy mumkin, yon...

Dowamy »

1545 21
Köneler, 12 years ago


Täze durmuş

salam talyplar.com
men bu yerde kabir zatlar yazmakçy, soramakçy.
kabir ynsanlar\" men durmuşymy tazeden başlajak\". telefon ulanyan bolsa \"Nomerimi üytgetjek\", ya bolmasa \"kabir dostlarym bilen aragatnaşygy kesjek\", garaz taze durmuş gurjak diyip aydyarlar. belkide olar durmuşyndan nagiledir, yada bir yerde jany yanandyr. şonun ü...

Dowamy »

1319 3
Köneler, 12 years ago


Programlama dilleri

siz haýsy programmirleme dilini has gowy bilyärsiniz?

: VISUAL BASIC
: C
: C++
: c#
: JAVA

we siziň pikiriňizçe haýsy dil has köp ulanylýar?

Dowamy »

1671 15
Köneler, 12 years ago


TÜRKMENSİň

ärden ärsiň diňe merdan saýlagyn,
şirden şirsiň jeňe meýdan saýlagyn
gaýmagyn galňasyn synman gaýnagyn
goýny GARAGUMly gorly TÜRKMENsiň

S. TÜRKMENBAşY

Dowamy »

4176 39
Köneler, 12 years ago