Hemme turkmenin giryan saytlarna girmeli dal eken

hemme turkmen saytlara girmeli dal eken onrak turkmenlen bir saytna girdm weli wapse tupoi diyesin gelya turkmenligme utonyan sogisyan yzisyan zatlary gaty erwet.

Dowamy »

1037 3
Köneler, 10 years ago


Biznes uchin

salam doslor hazirki wagytda turkmenistanna name biznes blen meshgullonsan gowy? siz haysyny saylardynyz? yone kicirak biznesdan baslamak uchin.

Dowamy »

1743 34
Köneler, 11 years ago


Gurban bayramy nacesine bilyan bami

salam dostlor jorolor gurban bayramy nacesine dushya bilyan bolsoniz yazain hayest.

Dowamy »

2275 22
Köneler, 11 years ago


Telefon kodlory

salam talyplar.com agzalary menem oz bilyanje telefon kodlory-my goyjok barlap gorin belki yarar.

yazgy ayryldy

seredin:
talyplar.com kanunlary

Dowamy »

1300 3
Köneler, 11 years ago


nokia 67 00 modeli nahilek goryaniz ulonon barmy aranizda?

salam den duslor we agzalar bilsiniz yaly nokia 67 00 modeli taze yayrap baslady so trupba nahili baha beryaniz? bu gornisi bilsiniz yali (63 00) (63 03) -nin nesline degisli.

Dowamy »

3051 8
Köneler, 11 years ago


Tolegli instutular acyljak!

salam talyplar.com -nyn agzalary men taze hawar esitdim eger 4yn bolso turkmenistanna dowlet tarapyndan platny inistututlar acylyip baslapdyr belki sizem esdensiniz bu habary mena barde siz bilen begenjimi paylasin diyip yazyan geljek nesile hokman dasar yurtdo okomok zerur bolmoz belkem..) saglygyniz..

Dowamy »

2303 8
Köneler, 11 years ago


Adminlara yuzlenme

salam saytyn agzalary we myhmanlary manada bu saytdan gitmane cen bolly hos sagbolun sessiz cykmain diydim aydyp cyksam gowy bolor diydim.
karoci sagbolun hemmanize saglyk dileyan....

yenede bir zad adminlar men usher-yn yazan zatlaryny possolor wessalam isler duzelya..

Dowamy »

1295 6
Köneler, 11 years ago


Barsinem okap gecin wagtynyzy almaz.

salam hemmelere ilki bilena.. mana komek gerekdi turkmence-turkce sözlük slowar gerekdi ya duybinden beyle sozluk cykmadymy? bar bolso intr-dan.. haysy saytdan tapyp alyp bolor bilyniniz bar bolso su hakda aydayn onnunen sagbolun hem diyyan..

Dowamy »

1834 17
Köneler, 11 years ago


Oyun oynaymasak gyzykly tema yok.

salam talyplar.com. agzalary ve myhmanlary gelin gyzyklyja oin oinaly su temada yagni etmeli zady barde suratlan usti bilen yazisalin ilki bilen men goioin son siz basy berin.
_______________________________________

Dowamy »

1661 24
Köneler, 11 years ago


Usher cagyrya sizi

salam hormotly agzalar men size teklip edesim gelya ata aga acypdyr bir tema maryda dususyk etmek barada mena otak baryp bilmejgimi aydayn
soncun men ashgabatda iullun 20-30 aralygynda dususuk vecerinka etsek nahili goryaniz men ozim organzavayt edyan planlaryny yene bir zat gyz oglon gelivermeli ala tutulmoz hickim.
sonom sahere ayl...

Dowamy »

1751 17
Köneler, 11 years ago


Kim bilya

salam hormatly talyplar ve yasy ululor kim mana kim mana kokteil yasalsini ovredip biler aranyzda bilianiniz bar bolso gayrat edip komek edin ressepini eger pulo ovretsenizem pulom berjek sagbolsun aydyan onunnen.
_______________________________________________

Dowamy »

1486 13
Köneler, 11 years ago


Www.youtube.com

salam doslor ve jorolor men sizzen birzat sorojok youtube sayty hakda sotak bir video saljak bolyan yone namcun girenokka bilianinz barmy namcun beyle ya kacestvasy govy bolmalymy.

Dowamy »

1404 2
Köneler, 11 years ago


ýönekeý_ ýazgy

salam oglonlor we gyzlar kim haysy saytlarda otyryanyz chat -dlardan basgasy bolso.
vkontakt.ru mail.ru odnaklassnik.ru tapudy yok facebook-mi gorap bilmedim, sizem su saytlara giryan bolsonyz nik-nizi zadynyzy aydyn sotaylarda habarlasalyn mena icim gysyp so saytlara registrasya eddim biram tanys yok eken otayda sagbolun hemmanizden jogaba...

Dowamy »

2436 14
Köneler, 11 years ago


Boenig samalyotlary gowy.salam talyplar.com agzalary siz cun boenig govymy men çunä boenig -den goýsy yok ikinjidenem boenig beylekilere gora berk.
__________________________________________

Dowamy »

2088 10
Köneler, 11 years ago


Vkontakt.ru acary dovmek,

Dowamy »

4754 11
Köneler, 11 years ago


ANTENA

TURKMENISTANNA ANTENALAR AYYRYLYAMY

Dowamy »

2146 100
Köneler, 11 years ago


ANTENA

Dowamy »

1267 0
Köneler, 11 years ago


Delpha - 7

salam doslor mana delpha-7 programma gerekdi intrnedden haysy saytdan alip bolorka bilyan bolsoniz gayrat edip link goyainda sagbolun..

Dowamy »

1804 22
Köneler, 11 years ago


Magtymgulynyň yadigärligi astrhanna

yany novostylary dorip otyrkam govi tazelik bar eken asakda okap gorin mena begendimai.


Памятник туркменскому поэту и мыслителю Махтумкули Фраги будет торжественно открыт в Астрахани 15 мая. Монумент будет установлен в сквере напротив Астраханского государственного университета. В церемонии открытия, приуроченной к национальн...

Dowamy »

1853 13
Köneler, 11 years ago


TURKMEN-ARMYÝASY

ullokan salam talyplar.com yň agzalary myhmanlary men birzady sorojokdym esasanam turkmenistandan giryan agzalardan
hazir turkmenistanda aryma alynyşk başladymy eger bilyan bolsonyz gayrat edip yazyň.

Dowamy »

2066 53
Köneler, 11 years ago


European - turkmenistan eco

salam talyplar we agzalar su movzukda europo turkmenistan gatnasyklary barada pikir alysaly 22-nji aprelda europarlament turkmenistan bn sovda ylalasygna gol cekdi.
niyazov dovrunne bu ylalasyk gol cekilman gelyadi inni europo kampanyalryna turkmenistanna investisiya goymana sert doreya, turkmen ykdysadyeti hasam oser rus ykdysadyetine bagll...

Dowamy »

1490 13
Köneler, 11 years ago


Yadamayan agzamyz turkiye üçin mowzuk

salam turkiya agzamyz özüňiz barada birzatlar çyşaşdyryberiň şu yerlerik.

Dowamy »

3669 126
Köneler, 12 years ago


Asylly bilen sohbetdeşlik soroglor we debata

salam asylly seň bilen söhbeddeşlige başlayas sen barada menä kän zat bilemok şoňçün şutayda saňa sorog beribereli onno başlabereli.

Dowamy »

1411 7
Köneler, 12 years ago


11 million dollor bayrak

salam agzalar amerkaň birleşen ştatlarynyň 11 million dollor bayragy.

Dowamy »

1927 29
Köneler, 12 years ago


turkmenistan ikinji yerde gaz zapasy boyunça

öziňizem okap göriň dogrymyka şu aydylyanlar.
Доклад НКА

Ашхабад, 24 октября 2008 года (НКА) --- После независимой сертификации Осман-Yoloton и Yashlar газовых месторождений на востоке Туркменистана, ясно, что Туркменистан является вторым по величине обладатель газовых запасов в мире, причем около 28 трлн кубометров доказанны...

Dowamy »

1856 27
Köneler, 12 years ago