PHP - CodeIgniter komekci gerek

Bos wagtynda CodeIgniter MVC frameworkyny ulanyp PHP kod yazysjak komekci gerek. PHP we CodeIgniter MVC frameworkunu owrenmek ucin gowy pursat. Proyekt takmynan 6 ay dowam eder we proyektin sonunda sarp etmeli wagty sarp etseniz PHP we CodeIgniter'i dowyan programmist bolup cykjagynyza garantiya beryarin. PHP tejribesi bar, gyzyklanyan we halysalla...

Dowamy »

1754 0
Köneler, 12 years ago


Yene 7 sagatdan abs-de hokumedin yapylmagy mumkin

byudjetdaki dusunusmezlik sebapli yene 7 sagatdan abs-de hokumedin yapylmagy (government shutdown) mumkin. eger seyle bolsa onumizdaki hepdanin birinji gununden baslap abs wiza almak kynlashar, belki de mumkin bolmaz.

Dowamy »

2261 26
Köneler, 13 years ago


Asp.net/c# web developer

oglanlar istanbulda asp.net/c# programmirlap bilyan, sql serverden gowy basy cykyan barmy. yada seyle tanysynyz barmy? bir tanys web developer gozleyar. talyp uchin onayly.

Dowamy »

1976 1
Köneler, 13 years ago


Palaw


sugun yaman palaw iyesim gelip palaw bisirdim. yaman tagamly boludyr. yokardaky hem dusuren suratym. iymage hodurlap bilemok, suratyny gorup hezil edin.

Dowamy »

2464 12
Köneler, 13 years ago


8-nji mart

oglanlar hemmanizi 8-nji mart bayramynyz bilen gutlayaryn.

Dowamy »

2297 7
Köneler, 13 years ago


Studentmi ya-da goyun yatakda goyun?

Turkmenistandan yene ozbolushly dunyani ankardyan habarlar gelip gowshup bashlady. Onem sheyle masgara duzgunlerimiz bilen dunyan onunde kop yuzumiz gyzarypdy. Nyyazow olende "indi bir duzeler-da" diyip umyt edipdik.

Dunyanin hic yerinde gorulip esdilmedik studentler sagat 6-a chenli okuw jayynda bolmaly, agsam 11-de hem yatakhanasyn...

Dowamy »

3516 65
Köneler, 13 years ago


Wireless Foundation MTS-in isinin togtadylandygyny habar berdi

MTS Wireless Federationyna Turkmenistanda islemek rugsadynyn bir aylyk togtadylandygyny bildiripdir.

MTS Turkmenistan has announced that its operating license has been suspended for a month. MTS Turkmenistan is the trading name for Barash Communications Technologies, Inc. (BCTI), a wholly owned subsidia­ry.

Habarda MT...

Dowamy »

2377 7
Köneler, 13 years ago


Akyshyn gahary gelende

akysh saparowyn gaharyny nadip getirip bolyar? jogaby ashakdaky wideoda. :)

Dowamy »

2229 4
Köneler, 13 years ago


Hiper star ajdardan taze aydym

hiper star ajdar bar bolan hemme hit listleri dowmage tayyarlanyar. taze catla patla aydymy bilen dj alik we maral tirkishowa-nyn goyan rekordlaryny yykjaga menzeyar

Dowamy »

1916 0
Köneler, 13 years ago


Geplemani iy!!!

Gyzjagaz ejesi bilen nahar iýip otyrka soraýar:
-Eje, name üçin kakamyň saçy az?
-Sebäbi gyzym, kakaň akylly adam. Ol köp pikir edeni üçin saçlary dökülýär.
-Eje-eje, seň saçyňa dökülmändir. Kän hem uzyn....
-Geplemän iý!!!!

Dowamy »

2299 7
Köneler, 13 years ago


Wikileaks turkmenistan

Esasan ABS-nin edyan bidugunciliklerini we gizlin dokumenleri cap edyan Wikileaks ABS-nin diplomatiki kanallarynyn ozara yazgylaryny internete goyberip baslady. Shol yazgylaryn we dokumentlerin arasynda Ashgabat-dan cykan yazgylar hem bar. Entek 300 toweregi dokumenti web saytda cap eden Wikileaks-in aytmagyna gora ellerinde sheyle jemi 251,287 giz...

Dowamy »

5916 33
Köneler, 13 years ago


Diplomatymyz aradan cykypdyr

onki istanbul konsulymyz, hazirki azerbayjan ilcimiz Mammed aga (Annamammet Mammedow) aradan cykypdyr. Gaty yasdy entek. junalistlerin onune cykyp gurlemekden cekinmeyan yeketak diplomatymyzdy oydyarin.

masgalasyna sabyr dileyarin.

Dowamy »

2017 5
Köneler, 13 years ago


James blunt live

james blunt su wagt london-da live aydyp dur. youtube-da gorup bilyarsiniz. you are beautiful-y aydyp dur

james blunt live

Dowamy »

2149 5
Köneler, 13 years ago


Tulpan

Tulpan - Film4

şugün gije 11:15'de tulpan kinosy bar. UK'de bolsanyz we Film4 kanalyny görüp bilyan bolsanyz hökman şu filmi görün.

Dowamy »

2539 9
Köneler, 13 years ago


Oglanlar buslyk! 27 yasi gecen bolsanyz gulluga gidenizok!

Kopden bari garasylyan we okan oglanlary yurda dolanmakdan saklayan mesele bolan "30 yasyny gecmedik bolsan gulluga gitmeli" duzguni indi yatyrylypdyr. 27 yasyny gecen bolsan indi gulluga gidenizok. Entek hem makul karar dal welin shul hem bir zat.

Dowamy »

2710 25
Köneler, 13 years ago


Arzan .ru domain

oglanlar aranyzda bilyaniniz barmy, arzan .ru domainini nireden alyp bolyar?

Dowamy »

2551 8
Köneler, 13 years ago


Aşgabadyn daşyndakylar adam dal-de malmy?

yany aşakdaky adresde yazylan yazgyny okap gaty gynandym. "altyn asyr" geçdi "beyik galkynyşlar eyyamy" hem galkynmaga yetjek dal öydyarin...

http://benbugunbunuogrendim.blogspot.com/2010/06/turkmenistan.html

Dowamy »

2866 10
Köneler, 13 years ago


Türkiye çempiyon bolarmy?

düyn türkiye sloveniyany fiba world cup-da derbi-dagyn etdi. basketbol maçy 95-68 türkiyenin yenişi bilen gutardy.

men türkiye üçin kyn maç bolar diyip gaşaryardym welin sloveniyany barmagynda oynatdy türkler. indi serbleri hem utsalar finala çykyar türkiye.

Dowamy »

2371 19
Köneler, 13 years ago


Serdar melayev

yany youtube-da serdar melayev atly aydymçynyn aşakdaky aydymyny tapdym. gowuja manyly sözleri bar ekeni, sazy hem sadaja. başga aydymy barmyka diyip gözledim welin yok ekeni. tapsanyz bari goymagynyzy hayyş edyarin hormatly agzalar.

Dowamy »

3227 65
Köneler, 13 years ago


çagan bolmasaşeytsen çagan bolyarmy?

Dowamy »

2461 12
Köneler, 13 years ago


Ysmayylyn agdarylyşy

aksaray, istanbul. 90-njy yyllar.


ysmayyl, öylenen, 2 ogly bar. ön köçede deri önümleri satyp gününi göryan ysmayyl, sowet soyuzy dargandan sonra orsyetden gelyan müşderilerden gowyja bayapdy. istanbulda aksarayda özüne başda kiçi dükan açdy. satuwyn köpelmegi bilen bolsa ambarly, uly bina geçmeli boldy. orsyede deri satmagyn...

Dowamy »

2202 5
Köneler, 13 years ago


çözgüt

bir yaşuly pensiya çykypdyr. yene bir garry tanyşy öyüni arzan satjak bolup yörenson şondan öyüni satyn alypdyr. öy hem bir mekdebin yanynda ekeni. yöne mekdepden çykyan okuwçylar her gün ala-wagyrdy bolup yaşulynyn yüregine düşyan ekenler. bir gün yanky pensioner mekdepden çykyp gygyrşyp gelyan oglanlary yolda duruzupdyr-da; "tüweleme! tüweleme! o...

Dowamy »

2380 12
Köneler, 13 years ago


Putin blogosfera girdiputin top_lap lakamy bilen blog yazan we hökümedin tokay yagynyna garşy alyp baryan çarelerini eleşdiren blogça jogap beripdir.

sowet soyuzy yaly totalitar, "bolanok" sistemasyndan çykan adamlaryn şeyle zatlar etmegi gowy...

Dowamy »

2435 4
Köneler, 13 years ago


Turkmenistan.ru hack edildi

turkmenistandan orsça habar beryan sayt turkmenistan.ru hack edildi. Google Safe Browsing maglumatlaryna göra sayta hack edilenden sonra ulanyjynyn rugsady bolmany yokaşyan wirus goyulypdyr.

turkmenistan.ru turkmenistandan in köp peyda göryan yurt orsyetde işledilyar. sayt türkmenistan barada hiç hili kritiki habar yetirenok we uzyn...

Dowamy »

2703 6
Köneler, 13 years ago


Goşgyjyk

ilki başda özün söydün
galam gaşly gyza köydüm
düýşüme giren gara möydüň
ýüregimiň töründe öýdüň
gel gözelim sözleşeli chatta!

nete gel gyz apaçan
mail ýollarkaň haçan
ýüregime wirus goýup gaçan
ekranymda otlar saçan
gel gözelim sözleşeli chatta!

sörfdekäm saňa du...

Dowamy »

2167 11
Köneler, 13 years ago