S-praznikom

gadyrdan agzalar hemmämiziň yetip gelen 1njy- may bayramymyz bilen tüys yürekden gutlayan ve şunuňla okayanlarymyza okuvlarynda uly-uly üstünlik yüregimden arzuv edyan.içeri ve daşaryurtaky studentlarymyz hemmäňize başarylykkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. ve geleli daşary yurtlarda işleyan rayatlarymyza sizede yani hemmämize işlerimizde üstünl...

Dowamy »

1139 14
Köneler, 11 years ago


YALNYŞLYK

hormatly talyplar com agzalary yalnyş düşünmäň meniň adym (murat)men gyýz däl turkmen ahal teke oglany adymyň ovovdon bolmasynyň sebäbem 1 gysga bolsun 2 yatdan çykmasyn 3 yazanynda uzyn yürege düşgünç bolmasyn diyip şu ady ulanjagyma karar berdim. Bunlary yazyanymyň sebäbi käbyr agzalarymyz yalnyş düşünyalar maňa atretsatelny poldan diyip düşünyar...

Dowamy »

1116 6
Köneler, 11 years ago


PRİKOL YÜZÜMÜZ GÜLSİN

GADYRLY TOYA GELEN MÖR MÖJEKLER!SİZİN ÜÇİN HALK AYDYMY AÇ ÖLDİM YERİNE YETİRYAN AŞGAZAN.

Dowamy »

1797 64
Köneler, 11 years ago


MALÇİŞKİ

oglanlar gyzlar üçin doglanlar

Dowamy »

2088 103
Köneler, 11 years ago


AGZYBİRLİK

GAYRAT EDİN DOSTLAR ÖZ ARAMYZDA YAZYŞANYMYZDA AGYR SÖZLER AYDYŞYP BİRBİRİMİZİN GÖVNİMİZE DEGİŞMEJEK BOLALYN YAT YURTA TURKMENLER AGZALA DİDİRMALİN BİZ BEYK TÜRKMEN OGULARY-GYZLARYDYRYS AD AVRAYYMYZY AYAK ALTYNA SERMALİN BİZ BEYK TÜRKMENLERİS.

Dowamy »

1073 8
Köneler, 11 years ago


DOSLUK

Oglanlar ve Gyzla davayte budem žit družna LAPOLD.

Dowamy »

973 10
Köneler, 11 years ago


Krasavçik

salam TÜRKMENLER nahili can saglygynyz-baş aylanşynyz-gan akyşynyz-ve esasam yürek uruşunuz?

Dowamy »

1255 27
Köneler, 11 years ago