Clcek2 bilen tanyshlyk(not cicek2)ok!

salam gadyrly agzalar bizin taze agzamyz
clcek2 bilen tanyshalyn ok!


1.name ucin imenno clcek2 nigi sechdiniz?
2.mana gayrat etde shuny dushundir ok:


clcek2 | 2009-08-15 16:29:47
Uzuk gyz, oñatmyñ? Ibf'eni göresiñ gelyämi?
sawyer | 2009-08-15 16:32:17
bizlerem onot...

Dowamy »

2070 91
Köneler, 10 years ago


Turkche goshgular.


aydymyn adyny bilemok,yone shu grubun hemme aydymlaryny govy goryan.(yeni chag)


bir vakti tukettim hala gelmedin
boyle yashamak zor,hayat imkansiz
mecalim kalmadi,sabrim tukendi
beklemem imkansiz,durmam imkansiz

bir vakti tukettim hala gelmedin
sensiz yashamak zor,hayat imkan...

Dowamy »

1059 7
Köneler, 10 years ago


Her kim ozuche uzman

salam gadyrly agzalar!
men bu taze temamy achmak men pikirimche kop kishilerin garshy chykyp biler,yone shonda da achmaga karar berdim.

shu saytda herkiminem oz ozelligi bolya,ve birisi bu temada pes bilya diyip ony masgaralajak bolmak men in yigrenyan zadym.
adam bilenjesini eder.kim dile cheper bolar,kim bolsa sayisal...

Dowamy »

1084 9
Köneler, 10 years ago


Yadaman ishlemek ucin.........

agzalar bu temada kimin nahili pikiri,yada
oz ulanyan taktikasy bar bolsa shu sahypa yazsanyz begenerdim.......
menozum duyn gazetden onat maglumatlar okapdym.olaram men shu sahypan dowamynda yazayaryn ok!
hani onda bashladyk ok!

....................:)

Dowamy »

1316 24
Köneler, 10 years ago


maslahatym!(tejribam)

salam gadyrly agzalar!

men size oz tejribamden maslahat berjek.isleseniz alyn isleseniz alman.
(esasanam gyzlar size)

shu talyplar.com a men gelenime kan vagt bolmady,yone uje men barinin agzalarynyn haysynyn kimdigini,nahili adamdygyny doly ovrendim.
men size maslahatym
1. eger taza tema achsanyz...

Dowamy »

1068 21
Köneler, 10 years ago


Kalbyny dinlemelimi? yada aklyny?

salam gadyrly agzalar!


kalbyny dinlemelimi?
yada aklyny?

kate kalbyny(yuregini)dinleyan,yone son 'wah aklymy dinlemeli ekenim'diyyan yerlerimiz bolya.
kate bolsa kellamizi dinlap sonundanam 'wah kashga kalbymy dinlan bolsadym'diyyan yerlerimiz bolya.

sizin pikirnizche nahili yagdayl...

Dowamy »

1083 14
Köneler, 10 years ago


Hemmniz bilen tanyshlyk

salam gadyrly agzalar!
mende sheylerak gyzyklanma doredi:
siz nirde okayanyz?
yada nirde name bolup ishleyaniz?
gelejekde tm ya geljek pikiriniz barmy?
barde name kar yoretjek bolyanyz?
oz ugrunyda ishlejekmisiniz yada bashga?
nirede?
ve sm....
ay garaz sizin hemmaniz bilen tanyshlygy v...

Dowamy »

2301 135
Köneler, 10 years ago


Komek edeverin!

salam gadyrdan agzalar bu tema onem acyldy velin shumat gozlap tapyp bilmedim shon ucin tazeden acmana karar berdim.
YOS - e bashvuru sonuclaryny nirden ogrenip bolarka?
men shu oysm.com a girdimem veli o tayda bashvuru sonucu yoga!
onsan bashvuru yapdygymyz yerlerinem sitelerine girdim YOS barada maglumat yoga!
yone sh...

Dowamy »

1277 12
Köneler, 10 years ago


KOSMETIKA ulanmak dinimizde

Bulan hemmesı men ovrenenlem copy past dal.ovrendım ve netıjam:

1.gaşa degmek(gaş yolmak)
Edil men okan ayal-gyzlar ilmihalinde gaş yolmak gadagan diyip yazylgy.
Yone başga bır gyzyn okan ilmihalınde ‘durmuşa çykmanka öyünin erkek agzalary(kakasy,agasy…)
Rugsat bermeli diydi,durmuşa çykanson bolsa adamsy rugsat b...

Dowamy »

2688 53
Köneler, 10 years ago


Kimin yazjagyny bilmeshek...(onkin dowamy)

salam agzalar bu oynun duzgunnamasyny bilyansinizdir...
feyajan jorkam sen teman yone onki acanyn kop bolup gidipdir velin acmasy kyn shon ucin tazesini acayaly diyidik ok!:-)
gaty gormesheksiz ok!:-)
............
hani bashlalyn....

Dowamy »

6022 419
Köneler, 10 years ago


Stajym gutarya......:(

ay agzalar intek belli dal velin indiki hepde menem inetimi ocuraymeseler....
men icima gysar yyyyyyyyyyyyyy!
neme men stajym gutarya ve inetimi ocuryaler shon ucin....
dileg edin intek ayyrmasynlar men intek avgustyn 15 ine cenli barde bolmala.....
:-(
dileg edinda.............
ay eger ayyrsalar ashgabada...

Dowamy »

1118 16
Köneler, 10 years ago


Admina yuzlenme!:(

agalar men sizden hayyshym shu questnet movzugyny ayyrayalyn zizn diyen biri halys gune goymada ustinede ol adam dale menzeya,ona hic zat dushundirip bolmaz pomoyemu men ony tanayan ol shol joram bara questnet e giren ana shony yran adam oytyan.ony uytgedip bolmaz.ol dine ozuni bilen biri univerde de halanyan adam dal,bozuklan biri.eger shu yazgyny...

Dowamy »

1296 31
Köneler, 10 years ago


Iberilen oyun

aslynda bu oyuny men oynap gormedim cunki men soygilim yok,yone shutayyk yazayn diydim siz denap gorun belki bolar ok!

СТРОГО выполняй все пункты.
Попробуй, может, это
покажется интересным.
Короче, это займет 3
минуты. Тот, кто ей прислал
это, сказал, что его желание
исполнилось через 10 мину...

Dowamy »

1609 44
Köneler, 10 years ago


Suyji tagamlar oz elimiz bilen!

salam agzalar!
oglan gyz hemmanizede bu sahypa girmek bolya has dogrusy girmeli!
sheyle sahypada esasan kek,pchyonny,koke,tort...
tatly tipleri bolmasyny isleyan,yone belki icinizde suyjili zatlary halamyanlarynyz bardyr no problem sizem in govy goyan nahat tipleri barada yazyp bilersiniz,yone shert bar ol naharynyz sizin in go...

Dowamy »

4859 36
Köneler, 11 years ago


gyzlar yygnagy!(devishnik):0)

salam talyp.com yn gyzlary gelin bir dushushyk gurnalyn mena avgustyn 20 sinden son ashgabatda ve sizinem shol vagtdan son hacan gelip biljeginize gora bir yygnalshalynda?!
ve govja edip gyzlar gurrnini edelinda?!
ay bilyaniza biz uyshsek gaty gyzykly bolyara! :0)
on planyny menem dushunyan velin onurti sizin pikirinizi goresim...

Dowamy »

6185 251
Köneler, 11 years ago


Programistler bu tayda!

gadyrly agzalar icinizde programist yada injiner yada programcylyk bilen meshgullanyan bar bolsa hayysh shu saytda sorag jogap alyshalynla!
men bilen razylasharsynyz diyip umyt edyan!

Dowamy »

2071 81
Köneler, 11 years ago


Aga bolun!(gyzlar)

Joralar men size maslahatym!saytinizda suratinizi goyayman bilmeden goyup bilersiniz,aga bolun menem bashda bilemokdym son daytdylar seredin siz yalnishayman cunki ol suratinizi adinizy o sayta giren rahat rahat girip gorup biler.(elbetde ozuni gorkezmek islemeyan gyzlar ucin)cunki her hili adamlar girip biler eger goyan bolsanizam ayirmaginizi mas...

Dowamy »

1613 40
Köneler, 11 years ago


guler yuz2(dowamy...)

agalar ve jigiler ve joralar hemmanize salam ve hosh geldim mana!men tazerak agza diysegem boljak yone gaty taze dal.
menem indi shu saytin agzasy.men mundan onem 3 sany tema acipdim,bashga temlarada jogap yazipdym belki godek bolan yerlerimem bardyr yone gaty gormesheksiz...
indi name diyisheniz gelse gurleshiberin.barsi chyota chat...

Dowamy »

1047 12
Köneler, 11 years ago