Facebook/Talyplar.com

Hany araňyzdan facebook ulanýan ýokmy? Facebookda da açynda talyplar.com diyip. Hem birek birege kömegimiz deger. Hany kim açya?

Dowamy »

1288 32
Köneler, 10 years ago


Mh taze agza :0)

Salam gadyrly agzalar. :0)
Menem barde taze agza. Menam araňyza kabul edaýiň...:D

Dowamy »

810 9
Köneler, 10 years ago


Sonsyz Energiya

Bu gün internetde güymenip yörkam bir mowzug gaty ümsümi çekdi. ERKE adly türk firma sonsyz energiya döredyan masynyn patentini alypdyr. Nahili işleyanligi barada syr berenoklarmys. Yöne internetde azajyk idap görsem gülmekden nadip wagt geçenini duymanam galdym Has hem Türkiyada okayan talyplar videonyn teswirlerine düşünerler.
Hakykatdana...

Dowamy »

1573 32
Köneler, 10 years ago


Taryh

Salam talyplar.
Men taryh hakynda sizden maglumat almakçy. Beyik Seljukly İmperiyasyndan son 1881 Ors söweşine çenli türkmenler hakynda maglumat bilyan bar my?

Dowamy »

1157 10
Köneler, 10 years ago


Siriya

Salam hormatly Talyplar,
Men Siriyanyn paytagty DAmascus ve ikinji uly saheri Aleppo saherlerinin atlary türkmençe nadip atlandyrylyar aranyzda bilyan bar my?

Dowamy »

1148 13
Köneler, 10 years ago