Suny hokman okan!!!

salam hemmelere.
yonekeyje zat ucin ot turuzan yali boldum weli...ay reklamma edyanlay acan blogumy.
okuwyn yaninda maths tutorlugam edemson youtubedan maths joke diyip bir zatlar iydesdirdim.
gulkuncje 1zat garsyma cykdy.
sizin bilen paylasayin diydm...
maths joke
youtube islemayn yurtlarda yasayan yada...

Dowamy »

1701 10
Köneler, 12 years ago


Indian movies

seret entak
Gitjik vagtym kop hindi kino goryadim.Henizem son tasirinde da:)-
esasanam hindi kinolaryny aydimi ve tansy ucin goryadim.Yokardaky movie hem gaty onat ekeni.Hindi kliplerni collection edyanlay obsem aydanda.maslaht berjek klipleriniz bamy?

Dowamy »

1760 13
Köneler, 12 years ago


Menam tapdylar ;)

menem bu yerde yazmadik vagtim yitipdim, son polisler zat idap tapdy.bardena idan soranam bolmady weli, bolyada yene gety kan gerek adam bolmasan iydabem oturanoklar.in azyndan harmandali idar diyip pikir edipdim.ondanam ses cykmady.
yene geldim barik.gowuja zatlar yazilya.
menem goslusyp bildigimce goslusmakcy indiden son.

Dowamy »

1364 4
Köneler, 12 years ago


Yonekeyje sorag!!!


shu klibi seredip otyrkam kellame bir sorag geldi.
gyz mashgala ozuni shon yerine goyup gerse diyip.
siz nameler ederdiniz?

Dowamy »

1704 7
Köneler, 12 years ago


Bile tans edelintalyplar bilen sheyle bir tans etsek diyyana uysupjik :)
aydim aydyan oglan mendirin (yone sakgalym yokdyr)
gyzam harmandali (:

Dowamy »

1775 18
Köneler, 12 years ago


Adynyz name?

Netde surf yaparken gaty onat sahypa dus geldim.
oz adynyzyn bashga dildaki garshylygy
meselem men:
serahsi turkmen
diyip yazdim veli
Bangladeshchesi:Kirton Hossain
US:Rasual Snyder
Ruscasy:Motka Yakovlev
bolup chykdy.
Indi barde herkime adymy
Rasual diyip tanatjaga :)
h...

Dowamy »

3027 36
Köneler, 12 years ago


3 harp oyny

Menin kellame oturyp-oturyp sheyle bir oyun geldi,belki onem barde oynalan bolup biler yone mena tapmadym...
men hazir 3 harp aydyan, shol 3 harpy ulanyp 3 sany turkmence manyly soz yazmaly.her sozun baş harpy shol 3 harpdan biri bolmaly.
for instance:) BEO = BERDI EDEPSIZ OGLAN
COG = Harmandali Owadan Gyz
...

Dowamy »

6038 256
Köneler, 12 years ago


cendrillon???

shu sahypada cendrillon lakamly bir agza bar velin her sapar shol ady goremde birhilek bolyan.
shon name diymegini aytsanyzlan bilyan bolsa.
son shol ady okamda kan chekinmayin.birhilek yilanyn adyna zada menzeya weli.
cendrillondan hayish:guljek bolya diyip pikir etme,yone bilesim geldi
saglygynyz

Dowamy »

1770 12
Köneler, 12 years ago