teman adyndan belli bolshy yaly phenomen2 agza garayshynyz nahili .her kim oz pikirini aydaysyn.belki aranyzda tanayan agzalar hem bardyr.hany bashlaberin

Köneler, Agent007 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir