Salam.agzalar.we.myhmanlar.menem.aranyza.taze.geldim.hachandan.bari.arzuwym.ahryn.yetdim.belki.tanysharys.adym.Selbi.ozim.92 sizem.oziniz.barada.gysgajyk.aydaysanyz. Tanyshlyk.ucin.

Köneler, balajyk12 tarapyndan 8 years ago
  chelseatm 8 years ago
 • Men adymy sorayanmy balajyk
  akylym1989 8 years ago
 • hosh gördük,gelen döwlet täze agzalar!
  balajyk12 8 years ago
 • Wayey.mena.hemmanizinem.adynyzy.soradygymda.
  chelseatm 8 years ago
 • Men adym ashyk yigit yasayan yerim arzuwlan hasyl bolyan yeri.
  balajyk12 8 years ago
 • chelseatm.bellik.edaymeli.
  chelseatm 8 years ago
 • bellik et onda yuregin gapdalyna. sagyma yurek cepime sen gerek diyip
  Makintos 8 years ago

 • bellik et onda yuregin
  gapdalyna. sagyma yurek
  cepime sen gerek diyip
  chelseatm | 2012-10-08


  eräp akdyñlaý
  makgush 8 years ago
 • bellik et onda yuregin
  gapdalyna. sagyma yurek
  cepime sen gerek diyip
  chelseatm | 2012-10-08

  eräp akdyñlaý
  makintos | 2012-10-08 09:28:01
  :-D
  Shajy 8 years ago
 • salam men shanazar ozum 1990:08 _10y
  balajyk12 8 years ago
 • Tanyshanyma.oran.shat.
  chelseatm 8 years ago
 • Balajyk biza ozumizi tanatdyk tanatda senem adyn familiyan nirde yasayan okayanmy isleyan. sen bn tansyp soysup soygumiz un olsup bilerismi ?
  Makintos 8 years ago

 • balajyk biza ozumizi tanatdyk
  tanatda senem adyn familiyan
  nirde yasayan okayanmy
  isleyan. sen bn tansyp soysup
  soygumiz un olsup bilerismi ?
  chelseatm | 2012-10-08
  20:42:26


  bir shol ýetenokdyda
  balajyk12 8 years ago
 • chelseatm.?.meni.gacyrma.makintos.sen.bolsa.gabanma.:-)
  balajyk12 8 years ago
 • chelseatm.?.meni.gacyrma.makintos.sen.bolsa.gabanma.:-)
  Makintos 8 years ago

 • chelseatm.?.meni.gacyrma.makintos.sen.bolsa.gab
  balajyk12 | 2012-10-08
  22:23:03


  diliñe eýechilik et ok.mi gyz halyña utanañokmy, öziñä ýañy gelip bashladyñ welin, pitchiñ atan bolyañaý shondada
  chelseatm 8 years ago
 • Makintos talyplar.comdada gorinda spektakl mugtjakhow leyli mejnun spektakly glawny aktyor chelseatm bn glawny aktrisa balajyk12
  balajyk12 8 years ago
 • Makintos.dushundim.belki.men.cenden.gecyandirin.saytyn.duzgunnamasyna.owrenship.bilemok.haýysht.yazgarmawerin.meni.
  balajyk12 8 years ago
 • Egerde.isleseniz.hic.zat.yazmanam.bilerin.
  chelseatm 8 years ago
 • O naili bollay bila bagtymy tapdym dp tas dagdan ozumi zynypdyma a indi asakdan yokaryk daga zynmaly boldow
  Makintos 8 years ago

 • egerde.isleseniz.hic.zat.yazmanam.bilerin.
  balajyk12 | 2012-10-08
  23:03:26


  ýazyber arkaýyn yöne asyllyja bol diyjek bolýanda
  chelseatm 8 years ago
 • Wo malades dusinisdinizdami ok sonun hormatyna al saglyk bolsun 50 gramjyk ZERO KOLA
  Honey12 8 years ago
 • Salam hosgeldin.menem taze agza.sizlerden menem oz aranyza dost hokmunde kabul etmegnizi hayys etyan
  balajyk12 8 years ago
 • Tuweleme.käbir.agzalara.azajyk.tanadym.nesip.bolsa.beyleki.agzalar.bilende.tanysharynda.yol.uzakla.:-)
  maria 8 years ago
 • balajyk12 sen gyz ma$gala jora, biraz edibini saklasan nahili gowy bordy. Saklamana synany$ hotya by. Oglanlar sizem beydip spektakl diyip durman, saydyn abrayynada gowy dal. Leyji mejnun gunde yoldada goryas biza
  yalancy 8 years ago
 • Dogry aydýañ Mario azajygam bolsa utanmaly
  maria 8 years ago
 • men mario dal maria
  balajyk12 8 years ago
 • Ok.maria.jora.belki.men.chenden.gechyan.bolmagym.mumkin.mylayym.sozler.bilen.cykysh.etmani.bashardyn.:-)
  chelseatm 8 years ago
 • ey allam leyli mejnuny mena gunde tm cellda goryan yone orginalmy ya farshimi ona blmk. onsanam balajyk yany sozumiz alysypdy bla begenip yordumlay bir gyzy calarak yrdym diyip
  makgush 8 years ago
 • ey allam leyli mejnuny mena
  gunde tm cellda goryan yone orginalmy ya farshimi ona blmk. onsanam balajyk yany sozumiz alysypdy bla begenip yordumlay bir gyzy calarak yrdym diyip
  chelseatm | 2012-10-09 07:20:08
  indi pikir edip gör celsi, şol diýýän gyzyñ belki oglan doganydyr ýa bir garyndaşy bardyr. şolar eşitse näder öýdýäñ? Ýönekeýje mysal şol balajygy gyz uýadyr jigileñ diýde pikir edip gör hany, saña näderdi? Beý diýsen maña akyl satýañ ýa bolmasa gyzyñ arkasyny tutýañ diýme. Ody özüñe bas, ötmese kesekä diýipdirler.
  chelseatm 8 years ago
 • Makgush dos biz dine talyplar.comda soyusyas ay entek doly dal ay gorerisda nesibani talyplara girip birinji sozum alsan gyz su balajyk
  chelseatm 8 years ago
 • Makgush dos biz dine talyplar.comda soyusyas ay entek doly dal ay gorerisda nesibani talyplara girip birinji sozum alsan gyz su balajyk
  AHAL 8 years ago
 • obshi salam yetmedige papalam.
  maria 8 years ago
 • oho ahal dost(tanyshsyran bolyan smaylik) salam :)
  AHAL 8 years ago
 • wealikim. (gaty tanysh birini goren yaly eden bolyan smailik)
  maria 8 years ago
 • (hol bir temadan son tanyshsyran bolyan smaylik)
  AHAL 8 years ago
 • smaylik gurleshsek bizi dalirannir oydaymesinlerlay. narmalny gurleshibersek nahili bolar?
  AHAL 8 years ago
 • yazyshybersek diyjegimdaray
  maria 8 years ago
 • name bolman, okuwlar oy icerler gowumy drug?
  maria 8 years ago
 • drug sozune garshy dalsiniza :)
  AHAL 8 years ago
 • dashda. nahili ozin?
  maria 8 years ago
 • ay bizinkilerem dashdan kem dal, gunde marshirowka diymesen
  AHAL 8 years ago
 • gayrat edin
  virmenaard 8 years ago
 • shu chagan teswirlerindaki nokatlaryny nadip ayyryp borka!?
  virmenaard 8 years ago
 • mana ha kakdyrmady, ahal sana kakdyryar bu gyz :-)
  AHAL 8 years ago
 • kakdyryp aytmak gowy dal. goni ayday.
  phenomen2 8 years ago
 • hahahaha chelseatm onden bari yalak edip soyupsunlay
  phenomen2 8 years ago
 • hahahaha chelseatm onden bari tanayan yalak edip soyupsunlay
  balajyk12 8 years ago
 • phenomen."dikensiz.gul.yok,gul.yshgynda.sayramayan.bilbil.yok."diylenida.:-)
  phenomen2 8 years ago
 • yene bir internet soygi bashlajak oytyan
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri