Qismat

Ko'kragimga xanjar urip ko'ringlar,
Tig' botmasa asta-sekin tilinglar,
Neki oqsa diqqat bilan ko'ringlar,
Qizil emas qonim safro bo'ladi,
Oqgan qondan Hazor bahri to'ladi.

Hijronlaring og'usida o'lsam gar,
Vaslingni dep suvsiz guldek sulsam gar,
Tongga yetgan kuhna shamdek sunsam gar,
...

Dowamy »

97 5
Edebiýat, Нежная леди tarapyndan 1 week ago

"Gyz tisgindi..."

Gyz tisgindi,
Özem ýaman tisgindi
Garaşan hem garaşmadyk sözüne.
Aýdylanlar ýürekdendi, kesgindi,
Ýer ýok onda degişmä ýa hezile.

Bütin durky bilen sygjak ol häzir
Tapsa ýerden ýarym garyş gädigi.
Ýaňja eşdenne-de ynanmady gyz:
«Eý-ho!
Eý-ho, hakyt, şeý diýäýdimi?!»

Dowamy »

111 3
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 week ago

Ejeme gyz, bolup bilseň ;) #talypçy

Gyzym diýip çagyrsa, how diýip galsaň
Kalbuna ýol tapyp, göwnüni alsaň
Ejemjan diýip ýüzlenseň, ýüzlenip bilseň
Iň bagytly zenan sen, bolarsyň bilsen
Söýgülim ejeme gyz bolup bilseň ;)

Ejemjanyň göwni, gyz mährine zar
Üç ogul, bir gyz alyp, çeken kän azar
Şu sözüm unutma, unutma asla
I...

Dowamy »

95 4
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

Ogulsenem Taňňyýewa Goşgular

Gerek däl maňa

“Oturşy bir, köňli aýry”
Gardaş gerek däl maňa,
Syrym ile ýaýyp ýören
Syrdaş gerek däl maňa.
Köseneýin ýekelikden,
Goý, kösesin durmuş meni,
Ýyly mährine çoýmaýan
Bibaş gerek däl maňa.

Bigäne mähir gandyrmaz,
Bil özüňkiň gadyryny.
Keseki ojak...

Dowamy »

115 10
Edebiýat, myspaser tarapyndan 1 week ago

Begler(SeydaŸy)

MeŸhananyn MeŸin Içdim,içdim Gana Gana Begler,bu Dûnyage Gelip Geçdim,geçdim Yana Yana Begler.

Bir Çemen Baglap Getirdim.Sahana El Ÿetirdim.Gùlùñ Môwsùmùn Ôtûrdùm.Galdym Yana Yana Begler.

Gury Agaclar Yanar Soner.Ôl Agaçdan Hasyl Ôner.Dali Dôwran Kime Dôner.Ôwrùler Zamana Begler.

Bu Na Peyda Peyda Bilmen,arzy...

Dowamy »

43 0
Edebiýat, ODINOKIY tarapyndan 1 week ago

Şygyr

(Türkmen poeziýasynyň halypasyna)


Şol gün süňňi bilen titredi zemin,
Bulutlar ýerläpdi daglary öpüp.
Şol gün dünýe döräp bolmadyk heniz,
Wagtdan daşarda – bir damja akyl,
Bir damja hakykat,
Bir damja söýgi,
Arşy sowgat bolup indi-de dünýä,
Bir gudrat döredi – janlandy şygyr,

Dowamy »

76 7
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 week ago

"Şu gün soňky gezek iç döküşeli..."

Edere ahmyr kän.
Aýrylyşýarys
düwün-düwün syrlarmyzy çözlemän.
Şu gün soňky gezek iç döküşeli,
Bir-birege gaty-gaýrym sözlemän.

Indi anyk: Meň dünýämi terk edip,
Özge kalbyň gapysyny açarsyň.
Bilýän, kän ynjytdym bilibu-bilmän,
Ähli ýazygymy geçir, başarsaň!

Sowuk günler...

Dowamy »

58 1
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 week ago

Okuw barada hakykatlar:):)

...

Dowamy »

201 6
Edebiýat, ...ÝALŇYZ... tarapyndan 1 week ago

Titanic

Halanlar Likee yazsyn@

Dowamy »

91 2
Edebiýat, ...ÝALŇYZ... tarapyndan 1 week ago

Özdemir Asaf

Hep aklıma gelıyorsun bak gördünmü senınde gıdecek başka yerın yok...:)

Dowamy »

32 0
Edebiýat, ...ÝALŇYZ... tarapyndan 1 week ago

Özdemir Asaf

Her şeyı zamana
bıraktık
Zamanımız var mı?
bılmeden...

Dowamy »

28 0
Edebiýat, ...ÝALŇYZ... tarapyndan 1 week ago

Özdemir Asaf

Tek kışılık mıydı kı bu şehır,
Sen gıdınce bomboş kaldı...

Dowamy »

23 0
Edebiýat, ...ÝALŇYZ... tarapyndan 1 week ago

Özdemir Asaf

Insanlar gıder.
Insanlar gıder!
Insanlar gıder...

Dowamy »

24 0
Edebiýat, ...ÝALŇYZ... tarapyndan 1 week ago

Özdemir Asaf

"Aşk, görmekden çok özlemeyı sever,
Dokunmakdan çok düşlemeyı...
Ve aşk öyle haındır kı,
Nerde IMKANSIZ varsa gıder onu sever"

Dowamy »

58 4
Edebiýat, ...ÝALŇYZ... tarapyndan 1 week ago

Özdemir Asaf

Hayattayken,
Insanca yaşamayı unutmayın!
Bır bakmışsın saat üç,
Bır bakmışsın saat hıç.

Dowamy »

38 1
Edebiýat, ...ÝALŇYZ... tarapyndan 1 week ago

Özdemir Asaf

Her kes fazlasıyla sevmış,
Ben eksıklerıle de sevmıştım oysa.

Dowamy »

92 13
Edebiýat, ...ÝALŇYZ... tarapyndan 1 week ago

Özdemir Asaf

Mutlu edemeyeceksen,
Meşgul de etmeyeceksın.

Dowamy »

25 0
Edebiýat, ...ÝALŇYZ... tarapyndan 1 week ago

TITANIC

"Tıtanıc" dunya meşhur fılmı izleyenler ve sevenler lütfen Lıkee yazsın.Ben hayranıyım bu fılmın ve tek kelıme ıle fılm MUHTEŞEM!

Dowamy »

45 1
Edebiýat, ...ÝALŇYZ... tarapyndan 1 week ago

Ykbalyma meňzeş bolanyň üçin

Gursagymda bir del duýgy oýandy,
Ykbalyma meňzeş bolanyň üçin.
Senem duýupmydyň meniň duýanmy,
Ykbalyma meňzeş bolanyň üçin?

Günlere nur gatdyň, umyda ― tagam,
Ýogsa, sussum juda pesdi ýap-ýaňam.
Ertirki bagtym ― çyn, düýnki gam ― ýalan,
Ykbalyma meňzeş bolanyň üçin.

Dadym diňi...

Dowamy »

57 2
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 week ago

GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa)

GURY AGAÇ


Öl agaçdan hasyl öner,
Gury agaçlar ýanar-söner!
Däli döwran kime döner!
Geçdim ýana-ýana, begler!
(Aýdymdan)


Jemile üýtgeşik bir düýş gördi. Düýşünde ol otly torbasyna ýaplanyp, baýryň gyrasynda dynç alyp otyrmyş. Ondan taýak atymlykda klasdaşlary-da barmyş. Olaryň...

Dowamy »

186 9
Edebiýat, myspaser tarapyndan 1 week ago