essalowmaleykum talyplar, kopden bari temada acamok,(el degenok) shugun acayyn diydim Durmushda her hili gulkunc lakamlara dushmak mumkin, sholardan kabiri :; Dazzarkel - sacy dushen mugallym # Yemshik - enegi öne cykyp duran, dishsiz mugallym # Şurik - postoyanny ackili gezyan eshekli dayhan # Plastmas- oglan mydama gunden gacyp kolege gozlap yorendir. # Gurjak- boyy keltejik ayal mugallym # Çagyl - geografia mugallyma diyyadik # Opasnyy - wagtynda ogurlykda yakasyny tanadan yashok # Kaptalist - her bir ishe burnuny sokup goren, derekli ishem etmeyan, onda munda ansat eklenc diyip sermenip yoren biri # Fantamas - iki yuzli, beyleki guycli bolsa seni kidat edip bilyan oglan # Juyje- horja, incerak sesli mugallym # Sapar'kow - copan bolanson adynyn yzyna kow goshupdyrlar # Çisty - mydama mashynyny yuwup yalap yorendir # Orginal - obada glawny arzacy # Gara pishik - shol adam onunden gecse ishin ugruna bolmaz, ya ol senden onde oturandyr # Dokuz acar- hemme ishden bashy cykyan, yok yerden birzatlar toslap tapyan biri # Komelek - garashman durkan onunden cykyada, ozune cekip bashga tarapa alyp gidya # Gapan - gepe soze ceper, ozune cekiji owadan doktor gelin, # Walyuta - puly oran kop, emma syr bildirman koneje žigulili, kone geyinyan husyt # Tanap - horja oglan # Çybyn - gowresi kicijek, sesem incejik bagshy # Ucastkowoy - haysy koca barsan aylanyp yorendir, edyan ishem yok # Jyñ-jyñ - boyy keltejik, yurege dushgunc sesli ayal mugallym, taryhdan okadyady # Yalpak - yuzi icine cökup duran # Shuyjili - shu adam gurlande agzynda suyji ba yaly, yuwdunyp gurleya # Cürüshik - soygulisini alyp bilman yanan, indem namysa wklyucat edip oylenman yoren oglan ..... Kanlay yzy, sizem bilyanizi goshuberin....

Köneler, magnit tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir