TmCell Amatly internet hyzmaty

Altyn Asyr OAK oyjukli aragatnasyk karhanasy amatly internet hyzmatyny doretdi, gije sagat 2:00-dan irden 9:00 cenli her MB internet trafiginize bary yogy 0.04 manat bolar.

Dowamy »

1378 27
Köneler, 7 years ago


Bet surat eken

Dowamy »

3924 4
Köneler, 7 years ago


+993 62 039458 Şu nomeriň eýýesi gedaý eken

asakda opera goyupdyr bu mal. girip alayman. alsanyz pulunyzdan 3 manat gidya. +993 62 039458 su nomura geçyan eken. geday, koça çykyp dileg edaymeli ekenin.
Sen kimdinni bahym bileris.
sizem tanshynyz bolsa gyzyklanyn.

Dowamy »

1788 69
Köneler, 8 years ago


Whap sapp

name un Whap sapp yapyldyka bilyanizmi doslar

Dowamy »

1062 14
Köneler, 8 years ago


Opera mini gerek

Kop kisi operalar islemansn saytlra girp bilmn kosenyalr.
Gayrt edp opera mini isleyanni goyayyn.
Parahatcylk agza hays edyn.

Dowamy »

1122 6
Köneler, 8 years ago


Www.ertir.com agza bolup bolya.

Ertir.comda agza bolp bolya. Agza bolsy gelyan gelsn.

Dowamy »

994 10
Köneler, 8 years ago


Baygus gygyrsa nam bolyar

baygus jayyn yanna gelip gygyrsa name bolyaka, bela gelyamika. gygyryp ugrasa kowmalymyka. bilyanler aytsynla

Dowamy »

1422 29
Köneler, 8 years ago


Pyrkol

Byr kolhoznyk paryhmahyra baryp sachyny byrynjy gezek denletjek bolyamysh. sach denleyanem onune prchoskalan ady yazylgy yspysagy oklapdyr. Olam ichinden lysy diyen yazgyny okap lysy eday diyipdir. Denleyanem sachyny polny syrypdyr. yanky gorguli yspysaga tazeden seredip bu gownume yaramady palboks edaysenay diyipdir-:)

Dowamy »

1789 12
Köneler, 8 years ago


Chalt ishleyan opera mini.

Duynki goyan operam bashgasy eken. Ine hazir ashakda tazesini goyjak. Goyjak operam bira chalt ishleya, byram skachatam edip bolya aydym surat. Peydasy degse guk diyin, bu goyanymam bolmasa yene guk diyin

Dowamy »

1458 24
Köneler, 8 years ago


Shu operanam barlayyn.

Shunam barlap gorin, eger operadan kosenyan bolsanyz!

Dowamy »

971 9
Köneler, 8 years ago


Opera mini ishlanok, komek gerek.

Eyyam nace gun bari opera mini islanok. Isleyan opera yada son yaly basga zat bilenzokmy. Bilyan bolsanyz adresini goyayyn.

Dowamy »

2051 30
Köneler, 8 years ago


Degishmeler

Bir hapa anekdot bardy towshan barada, indi ony
remikslap, arassalap yazayin.
Towshan irden chykyar deryan gyrasyndaky
oyunden. Deryan o chetinde yashayan aya
gygyryar:
-Ayiiiiiiiiiii -Name?
-Sen daliiiiii
Ertesi yene
-Ayiiiii
-Name?
-Sen daliiiiii Ay sheydip 3-4 gezek aydanson a...

Dowamy »

1514 15
Köneler, 8 years ago


Degishmeler

Bir hapa anekdot bardy towshan barada, indi ony
remikslap, arassalap yazayin.
Towshan irden chykyar deryan gyrasyndaky
oyunden. Deryan o chetinde yashayan aya
gygyryar:
-Ayiiiiiiiiiii -Name?
-Sen daliiiiii
Ertesi yene
-Ayiiiii
-Name?
-Sen daliiiiii Ay sheydip 3-4 gezek aydanson a...

Dowamy »

775 2
Köneler, 8 years ago


Turkmen sporty kanaly

Gadrly agzalar, turkmensporty kanaly achyljak bolyar. Edil shu wagt beyleki turkmen kanallarymyz ishlanok. Onki achylman duran ashgabat kanalynyn yerne turkmensporty kanaly achyljak bolyar. Kody 3600 4285 vertikl. Yamal sputnykda.
Hemmanmize peydaly kanal bolsun, gutly bolsn.

Dowamy »

1230 5
Köneler, 8 years ago


Teswirler.comyn agzalaryna talyplar.comda baha bermek

Yene menda, men su temamda tesw.comyn agzalaryna usup baha berayelin dijekdim. Sebabi kopumiz so yerik giryas. Onsonom otayda birini yamanlasan yada temasyny halamasan minus goyyalarda seni indiki gezek yamanlamz yal edyaler. Yogsa siznem men yal halamyan agzalannz bardr.
Onda kimden baslalyn. Ment, oppis, mangurt agzalary nahilek goryanz....

Dowamy »

861 7
Köneler, 8 years ago


Komek gerek. Tw-tyuner

Salam tal.comyn agzalary. Egerde bashy chykyanynyz bar bolsa kompyutera goyulyan twtyunerden kino yada futboldaky rezultatlary gollary gorkezyan gepleshikleri yazdyrmak ucin komek gerekdi. Yazdyrmaga kyn dal, ony bilyan. Rec. Bassan yazyar. Yone arasynda reklama baslasa pauzany bassan kadr bolunya.
Indi men soragym: nadip bolunen kadrlary b...

Dowamy »

804 10
Köneler, 8 years ago


Yslam we biz

Iman-bir zada ynanmak bir zady tassyklamak bir ki$iniñ aydanlaryny kabul etmek diymekdir.Iman sözi ygtykat b/n manyda$ bolup teslim bolmak-boyun egmek manysyny hem oz içine alyar.
Allaha iman-Allah tagalanyñ barlygyna yeke-täkligine ynanmak hemde ony sypatlary we gozel atlary b/n doly tanamakdyr.Allaha iman ähli dinlerin esasydyr.Allaha ynan...

Dowamy »

1321 6
Köneler, 8 years ago


Prkol

Şu saýtda bet prikollar bar eken. gülüp ölersiňiz

Dowamy »

1281 4
Köneler, 8 years ago


Teswirler.com. açyldy.

Gadyrly agzalar www.ertir.com-da teswirler.com dolulygyna açyldy. Buşluk.

Dowamy »

534 0
Köneler, 9 years ago