salam talyplar. gowmsňz, sessialar,eýleki beýlekiler? =) siziň dykgatyňza ýene bir kiçiräk turniri ýetirmegi makul bildk. ýagny prognoz turnire ýazylan agzalarmz gatnaşyp bilýär. ýaryşyň şerti: herimz 1 kamanda saýlamaly. saýlan kamandamz finala çykmaly. eger saýlan kamandamz finala çykyp, utsa 5 manat. meselem, men fransiýany alsam olam turnir ýeňse frans diýenleriň şýoduna 5 manat ýüklenilýä. (idealman92 agzaň ideyasy)

Köneler, Bravo tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir