Teswirler.coma reg.

salavmaleykum agzalar. Govymy yagdayingyz?21nji may bilen arangyz naili)))))). Teswirler.coma registrasiya nadip edilyanini bilyanizmay doganjyklar? Men etjek bolyan velin "dinge tmda reg edip bolya" diya. A men bolsa tmda. Tmcellda bolanokmyka ya? Edip bilyanin ba bolsa mana edip bersene please(((( sag bolyng ara

Dowamy »

1416 50
Köneler, 9 years ago


Agentdan alynan

-Boldy indi aýtmasam bolanok, yüregime erk edip bilemok. Men seni söýýän ugruňda köýýan niräk seretsem seni görýän. Huşumdada düşümdede diňe senhakda pikir edýän. Sen meniñ durmuşymyň manysy, sensiz men yaşap bilmen. Meniň bu dünyäde yaşamagym diňe saňa bagly diýip, towşan käşire aýdyp ony iýip göyberipdir.
***
-Eýýý Ýazjak bolsaňa n...

Dowamy »

1139 10
Köneler, 9 years ago


OZUM BARADA

94’de bir Türkmen bolyp dünya gelişim we 17 yyly adam bolyp yaşap geçirmegim, Atamyn Prokuror bolmagy, Enem’inem Behişdin fragmany yaly yylgyrşy. Çagalygym şeyle geçdi … gaty çalt ulaldym, 2006 shatlyga Okuwa gelişim., başda herkim yaly höwesli son….., ne men ony söydüm, ne ol meni söydi, agalarwe iniler.. Gowy Rap ederin…Öz studiom bar…Gowy Sögüne...

Dowamy »

1312 27
Köneler, 9 years ago


ADAMZAT

Yalanchy dunyedir bu, yollary tozanly bir duysh ah sony olumli,
Yetilen her menzilimde meni bir adam ozumden dashlashdyrdy,
Ozumi tanamaz boldum, aynalarda wagshy bakyshlarymyda
Ugrunda goreshen arzuwlarymy unutdym shaherin gijesinde...

Dunya aylandy men bolsa duran yerimde dondum galdym,
Gechen wagt janl...

Dowamy »

1261 17
Köneler, 9 years ago


MENIN ADYM GUSSA

Durmush bir sahna, bizem ondaky rol alyan artistlar. Kagyza dal, manlayimyza yazylar rollarymyz hem-de durmushymyz. Biz islesekde, islemesekde...

Niresinde yalnyshdyk bu durmushyn,
Guneshli asmanymyzy bulutlar bulady Tanrym men gamgyn,
Bu guneshin yylgyryshy koneldi gozlerimin oninde,
Munlerche sapar ynjadym kal...

Dowamy »

1251 13
Köneler, 9 years ago