Talyplar.com-yň ýene bir aktiw agzalaryndan biri bolan, haçan görseň liniýada duran (online), köp jogabam ýazmaýan agza hem-de dostumyz bolan student3 bilen söhbetdeşlik guramagy makul bildim. Agzalar hem yzygiderlikde gyzyklanýan soraglaryny berip bilerler. Elbetde özi razy bolsa. Ýöne närazy bolar-a öýdemok. Gaýrat edip temany üýtgetmäň. Özüňize degişli gürrüňleriňizi, degişli agzalar bilen başga ýerde edeweriň. Garaz floodlamaňda. ehm ehm onda ilki bilen men sorag beryande:) 1) adyn name 2) aslyn nireli 3) nameler bilen meshgulanyan

Köneler, vipboy tarapyndan 8 years ago
  student3 8 years ago
 • mavibonjuga jogap:
  elbetde aydaryn dine solar yaly ynamyma mynasyp gyzy tapmaly bolany men saylanymy ejemem halar hokman!
  Bayramsoltan 8 years ago
 • Bayba mena sen jogabyna hayran galdym dogrusy. Maladis!
  student3 8 years ago
 • harp yalnysy bayramsoltan:molodes bolmaly maladis dal-de!
  mavibonjuk 8 years ago
 • student3 sizden garasyan jogabymam shody,bayramsoltana beren jogabynda hasam gen galdym.pikirini iki ellap goldayan we hormat goyyan
  student3 8 years ago
 • mavi hormatyna sagbol senem pikirlerine hormat goyyan dogan
  vipboy 8 years ago
 • student3 do mana gargayandir nirdenem sho mowzugi achdyka diyip......


  10 yyl omri gyzkalandyr buncha soraglara jogaplajak bolup:)
  Bayramsoltan 8 years ago
 • Yalnysh ustunde ish
  Maladis-molodes degishme ahende yazypdym mena, hem owrenishipdirinem sheyle yazmaga
  student3 8 years ago
 • bayramsoltan menem degisdimdaaaaaaaaaa!
  vipboy yolay 10 yyl ustune gosulan bolaymasa!
  Aristokrat 8 years ago
 • Molodes student' men sen ýaly ekonmistleñ barlygna begenýän!
  vipboy 8 years ago
 • hani studen3 agzamiz eshi edena daltir vipboy | 2012-01-02 03:21:49


  sagja bol do eshi etmediginge minnetdar
  student3 8 years ago
 • sagjabol aristokrat! Vipboy senem!
  Jasminka91 8 years ago
 • Tùweleme student3 gowy jogaplapsyn.sana durmu$da dine gowluklan yar bolmagyny,durmu$yny isley$in yaly ya$amagyny arzuw etyan.
  student3 8 years ago
 • tùweleme student3 gowy jogaplapsyn.sana
  durmu$da dine gowluklan yar
  bolmagyny,durmu$yny isley$in yaly ya$
  amagyny arzuw etyan.
  jasminka91 | 2012-01-06 01:55:22
  sagjabol jasminka eden arzuwlaryña ! minnetdar!sañada üstünlük hemra bolsun!
  Friendship 8 years ago
 • student3, sheýleräk sorag:
  jañ kabul edeñde alo diýýäñmi ýa alýo ?
  student3 8 years ago
 • ha ha ha uýtge$ik sorag.
  Ünsem beremak menä alo diýýän öýdýän
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri