oz milletiniz bilen soyshun diyeninden netije chykaryan moskwada uniwersitetde bir turkmenka okoya ozem 94 yyl gyzjagaz kursdash turkmen oglonlorom 6 sanysy bar betje oglonlor indi shu yerde siz pikurinizi aydyn shol gyz hazir bir ozwekistanli bir stroitilni bilen semeyini yashaya muna nahili chydap bolor siz dushunyanizmi oz kursdash turkmen oglonlor birnache gezek dushundiripdirler ozwegi name etjek turkmen azmy diyse olom sen ishin bolmosyn diyamish waaaaah arman ol men kursymda dalda uniwersitetlerimizem bir dal / indi shol gyz ( gyzam ) dal indi shol turkmenistana barsa kime barar /siz pikirinizi aydyn shonyn edyan hereketine

Köneler, Shajy tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir