Nadip semremeli?!

salam. Horlanmak hakda yagshy maslahatlar bar welin, yone mana semremek hakdaky maslahatlar gerekdi.... Belki semremek hakdaky oz maslahatlarnyzy we pikirlernizi aydarsynyz!

Dowamy »

4547 25
Köneler, 7 years ago


Yatlama...

yatlamayyn diysem yetenok erkim,
birden goz onumde janlanyar keshbin,
shol onki gormegin, sol onki gorkun,
yanmadyk yaly sen oduna yshkyn.

Sensiz gun gecirmek kyn dushyar mana,
yyla donyar her pursatlar her gunler.
Yshkdan hassa jany bagsh edyan sana,
ayralyk derdime tapylmaz emler.

Dowamy »

815 7
Köneler, 7 years ago


Soyging yshkyna...

Oturyp sen hakda pikir edemde
suññum gök yagysha ezilen mysal,
titreyar duygulam ushan bedende,
arzuwlamam oz serimden dash wysal.

Salgymlardan gozel keshbin gozledim
pikir ummanynda gark bolyan misli,
tisginip bir zaman ozume geldim
kenarda oz bagtym seni saygaryp.

Bu dunyanin...

Dowamy »

882 10
Köneler, 7 years ago


Söýgi näme???

Adamlaryn anyndaky bu omurlik, akyl yetirip bolmajak gizlin syr barada, ahli netijelerin bu sebabi hakynda, durmushdan hem-de ajaldan arzuw doredyan ol gizlin syr dogrusynda, onda-da durmushdan has ajayyp, ajaldan-da has garanky arzuw doredyan ol gizlin syr barada mana kim gurrun berjek? A-how, adamlar! Eger soygi ozunin dyrnajygyny degirse, sizin...

Dowamy »

728 6
Köneler, 7 years ago


Gulki we gozyash

Yurekden gulmegi basharmayan adam - betbagt. Aglamagy basharmayan adam iki esse betbagt!

Dowamy »

713 2
Köneler, 7 years ago


Name uchin

Gaydaysan gupurdap, ayagyn tayyp
sonra saglygyna dolanma yokdur.
Gijelikmi, gundizlikmi, duymarsyn
sonraky ykbaldan gonenme yokdur.

Sorap gor bokdurlip baryan cesmeden
nira kowalayar kumush tolkunyn?
Otly jowza owurmekmi maksady
goja dagdan alyp gaydan salkynyn?

Sora yuzun asha...

Dowamy »

852 16
Köneler, 7 years ago


Ynha, yene agsham dusher ha diyman

Ynha, yene agsham dusher ha diyman,
yene tukat inrik geler suslanyp,
gara gije yalnyz gunume goyman,
ustume labyryn atar gyssanyp.


Duwara shemalam dali, kelesan,
uflap penjiramin car tarapyndan
gownum dek kowsarlap urar pelesan
bizar-petin cykar zaryn sesinden

bilmen, k...

Dowamy »

1057 31
Köneler, 7 years ago


G A M S Y Z J A G O S H G Y

Goterildi shu gun gownumin yshgy.
"gel, yazayyn- diydim-
gamsyzja goshgy..."

komelek agtaryp bir topar caga
dyrmashyar yokaryk,
inyar ashaga...

Yanyar goreclerde bigamlyk ody
atlary nameka?
Hokmanmy ady?

Serdarjyk, Ataly, Gurthan, Meretli...
Birisi torbaly...

Dowamy »

832 11
Köneler, 7 years ago


GARASHARYN...

aylanyp dursa bu zemin,
yarym sana garasharyn.
Ta buza donyancha tenim
yarym sana garasharyn.

Ykbal uzulip gitse-de
ozga yazylyp gitse-de
yzlan bozulyp gitse-de
yarym sana garasharyn.

Taleyim ters gelende-de
kalbym gamdan dolanda-da
dunyam boshap galanda-da
...

Dowamy »

797 6
Köneler, 7 years ago


Gyzlara MASLAHAT

ot yaly yigitler onunden chyksa
gozleri atashdyr sozleri sheke
soyyan diyip bokup dyzyna chokse
buysanch bn uslerinden gulup gech


bey diysem oglanlar sizem gaharlanyp oturman

Dowamy »

1658 41
Köneler, 7 years ago


Ur yuregim!

arzuwlarym bir-iki dal,
kalbymda bar arzuw bary.
Dowrum, dunyam, hem onat pal
oyadyp dur kalbyma nur,
taze taze arzuwlary.
Arzuw edip, one gidip,
yashamakdan yakymly zat
yokdur meger, eger-eger!
Arzuwsyza yashayysh yat!

Arzuw islap, arzuw beslap,
ur, yuregim, ur yuregim!<...

Dowamy »

898 12
Köneler, 7 years ago


Yene gyzlar...

''yene gyzlar hakda yazyamyn goshgy?!
Nadein, gyzlar-da yuregmin yshgy!
-taryp etsen hic tarypy tukenmez
shonun yaly gyzlar owadan gushmy?!

-onda-da sheyle bir owadan olar,
asmanyn, zeminin bezegi sholar.

Olar ashyk etjek hich ashyk dalem,
olaryn gorkune ashykdyr alem!''

...

Dowamy »

969 8
Köneler, 7 years ago


Soygi hem yigrench

''kimi yigrensenem ichinden yigren,
yigrenjini yigrenyanin duymasyn.
Yaryljagam bolsan, dymmagy owren,
hich kes sana ''erbet adam'' diymesin.

Hut yanyp durkanam yylgyryp seret,
yylgyrybam sora bir zat soranda.
Sheydibem ozune berk ynam doret,
gamysh koprujigi sakla aranda!''

di...

Dowamy »

832 3
Köneler, 7 years ago


Omur hakda oylanma...

omur hakda kop oylanyan shu mahal,
shahyr, dowur, dunya hakda oylanyan,
gulagyma ilse birden shum habar,
yatyp bilman, telbe bolup aylanyan,

yagayan! Gysharyan! Yenede galyan
durli pikir galmazyna goyanok
gownum ginar oydup chundan dem alyan
emma welin sap howadan doyamok.

She...

Dowamy »

683 2
Köneler, 7 years ago


OWUT.....

''Gelnim, sana diyyan
Gyzym, sen dushun''
Islesen, yashynma
Islesen yashyn

Dabem dapdir welin,
Oz ishin bular
Agzyn yashmaksyzam
Sylamak bolar

Wepaly boljak bol
Baran oyune.
Gussasynx cekish
Goshul toyuna.

Ol oy sowuk bolsa
Yylatjak...

Dowamy »

1034 10
Köneler, 7 years ago


UNUTMAN!!!

Men seni hic hacan unutman oglan,
Unutman ozumi unudamda-da
Ykbalymdyr diyip cak edyardim men
Unutman oduny sonky demde-de

Men kasam etmeyan, men muny bilyan
Ozum unutsamda unutmaz yurek
Men sana birje yyl oynatgy boldum
Sen mana omurlik, omurlik gerek

Ortensemde ygrarsyzlyk od...

Dowamy »

851 6
Köneler, 7 years ago


Ykbalym....

internetda namcun bolmayar eken soygi?! Bolyar intdede soygi, yone bu durmysh, ka wagt gavat gelyan cagalykdan tanysh oglanlar gyzlar soyushsede ahyrda basha gyzy alya yada bashda yigde cykyar. Bu durmysh her hili yagday bolup bilyar, dogrym aytsam menem intde gurlesyan, gurleship gelyanimiz eyyam 1yyldan otdi yone bir birimizi bir gezekde goremiya...

Dowamy »

1610 42
Köneler, 7 years ago


Internet, we soygi

(Oz durmushymdan) Eysem , omrunde hich gormedik adamyn bn tanamayan adamyn bn internet arkaly tanshyp soyuship durmush gurmak munkinmi , internetda soyshup bagtly bolup bolarmy?

Dowamy »

1106 20
Köneler, 7 years ago


Gyzlar

Göýa ak gush uchup gitdi , On ýedide soylen gyzlar Bizden ara acyp gitdi On yedide soylen gyzlar * Sozlerinde yokdy telek Orum saclar misli bilek Arshdan yere inen melek On yedide soylen gyzlar * Biri Gundi birisi Ay Biri Hakdan berlen serpay Birisine yokdy hich tay On , agtyk yene Bolupdyrla ak sachly ene On yedide soylen gyzlar * Chekip yhlas-jep...

Dowamy »

661 1
Köneler, 7 years ago


Soygi

bu setirle elbetde men sozlem dal , bu setirler ashyk yigdin soygi setirleri. gulalekjan men seni soyyarin men bagtym sende bardygyn bilyarin , men senin bagyndaky gulun bolayyn irdeninde gun shohlan bolayyn asmanyndaky ayyn bolayyn denizinde balygyn bolayyn men senin yigdin bolayyn yanynda yaryn bolayyn elini tutup gideyin men seng arzuwyna yetire...

Dowamy »

1318 17
Köneler, 7 years ago