Oba-shaher-etrap atlary

Salam doslor. Bilyan bugunler kopunizin kellanizde euro-2012 futbol harasaty gopyandyr wolin, shu yerde menem bir wawwaly temalaryn birini gozgmakcy.
Yurdumyzda shaher we etrap atlarynyn taze- kone atlarynyn tapawudy
yer-yurt atlary yerin geografik yerleshishine, taryhyna baglylykda dakylyar. Yone bizde kop etrapdyr, shaherlerin t...

Dowamy »

1532 13
Köneler, 8 years ago


Test

Göz önüne getirin. Siz çölde. Yanynyzda bolsa kabir hawyanlar bar: Yolbars, sygyr, at, goyun, maymyn. Çölden çykmak üçin haywanlardan birini taşlap gitmeli.
Haysyny taşlarsynyz? Galdy 4 haywan. Son çölün bişiryan gyzgynynda gidip baryanyz. Yok uzak. Gurak.. Hemme yer çage.. Yene bir hawyany taşlamaly bolyanyz.. Indi haysyny taşlarsynyz? Ind...

Dowamy »

888 9
Köneler, 8 years ago


Atlar hakynda


Ahal-Teke Atlary

Gelin, shu blogda Turkmenin atlary
barada yazgy yazalyn, suratlar goyalyn
we pikir alyshaylyn!

Dunyade:
1-In owadan we gysga aralykda in
yindam at : Turkmen ahal-teke atlary;
2-Uzyn aralykda we cydamlylykda arap
atlary;
3-Beden ululygy we yuk da...

Dowamy »

653 4
Köneler, 8 years ago


Prezidendin aýlygy...

Tema rus dilinde bolany ucin bagyshlan, yone dushunmez yaly zat yok prezidentlerin aylyk haklary hakynda, gyzykly >könerak< maglumat:


Зарплата главы Apple Computers Стива
Джобса не выдерживает никакой
критики: он получает 1 доллар в год.
Правда Джобс себе это может
позволить, поскольку по
со...

Dowamy »

1816 5
Köneler, 8 years ago


Haramzadalar

internetda gezip yorkam shu yaramaz habara gozum dushdi

Britan esgerleri owgan çagalaryna jynsy zorluk etmekde aýyplanýar

Owganystanda britan esgerleriniň çagalara jynsy zorluk edendikleri barada peýda bolan maglumatlaryň esasynda derňew başlandy. Bu barada çarşenbe güni Britaniýanyň Goranmak ministrligi habar berdi.<...

Dowamy »

1230 15
Köneler, 8 years ago


Öwülýän oglan

jaýdar düshen goshgy! Okap görüñ...

Www.annagurban.com

Öwülýän oglan

Olam ozal biz dek gara balakly,
Neýlon köýnek ýigdekçedi, köwşüni
Diňe tozandan soň täzelärdi, wah,
Gör-ä indi ony hemmäň öwşüni!

Gör-ä oňa goşulaýýan goşgyny,
Dogry, käsi gowşak, ýa suwjuk aş...

Dowamy »

971 10
Köneler, 8 years ago


Soñky habarlar

Orsýetiň prezidenti Dmitriý Medwedew
çarşenbe güni Günbatara ýiti duýduryş berdi.Medwedew, eger-de Birleşen Ştatlar özüniň Ýewropada ýerleşdirmegi planlaşdyrýan raketa hüjüminden goranyş sistemalary boýunça Moskwanyň bildirýän aladalaryna gulak asmasa, onda göz öňünde tutulýan şol sistemalary nyşana almak bilen duýduryş berdi.

...

Dowamy »

1005 11
Köneler, 8 years ago


Amnistiýa

salam talyplar! Sizin pikir garayyshynyzy bilmek isleyan, türkmenistanda türmeden boshatmak (amnistiýa) dogry hereketmi? Boshadyljagny bilip jenayat etyanlen sany az dal! Amnistiya etmelimi ya jezasyny cekdirmelimi ?

Dowamy »

821 5
Köneler, 8 years ago