nahili bolsada öylenin gowy ayal çyksa bagtynyzdan erbet bolsa filosof alym bolarsynyz ayallar bize hemişe uly bir yol görkezer emma geçmek üçin duzak gurarlar hiç jogabyny tapyp bilmedigim sorag ;bir ayal name zat islar; kabir adamlar menden ayal bilen köp wagtlap bile yaşamagyn syryny sorayarlar.men şeyle jogap beryan .;hepdede 2 gezek restorana gidyas romantizim yaly restoranda.ol anna günleri gider men sişenbe günleri ayalynyzyn doglan gününi yatdan çykarmazlygyn in gowy yoly bir gezek unutmakdyr. ayalym bilen men 20 yyl öran bagtly yaşaşdyk sonra tanyşdyk onat ayal özünin her eden yalnyşynda adamsyny bagyşlayan ayaldyr bir ayal yuwaş gürleyan bolsa senden bir zat isleyandir diymekdir eger gaty sesli gürlese islan zadyny alyp bilmeyanligi diymekdir bir erkek öljek wagty in sonky gezek yüregi gymyldar ayalynky bolsa dodagy zenana ynanyanlar aldanarlar ynanmayanlar zenany aldarlar

Köneler, nlo tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir