B.GOKLEN

Bolmady. Ýüzüme urdular menin,
Ümdüzime tutdum tasan mal yaly.
Mähelläñ içinde, göýä bir çölde
Gezdim adam gözläp, suwsan mal yaly.


Nirden geldi oglan basha bu höwes?
Men adam gözledim bichäre kör deý.
Agyr mahelleden eshdilmedi ses,
Yogsa men gygyrdym; "kim bar bu yerde?"

Dowamy »

939 17
Köneler, 8 years ago


Tötänlik, powest,

salam hemmelere! kop wagtlyk arakesmeden son tema achyp goreyin :) blaknodyma "heserli" diyen powestdan kichirak pikiri bellap alypdyryn. tötänlik hakdaky pikirlerinizi sizem yazybermeli.---"kä adam diñe bir düýp erik agajyny ekmek wezipesi bilen shu düný , ak patrak bolup gülleýär. shol günem "gubrumyñ üsti gülsüz bolmaz" diýen omar haýýam dünýede...

Dowamy »

752 4
Köneler, 8 years ago