1) bir ,,gorup" hakynda yazjakdym goshgy, galamam depderem tayyn onumde. Ahli pikirlemi dagatdy bir yan, bir garagol sinek gonup elimde. 2) kowyan ellerimi galgadyp her yan, ol bolsa uchyada onumde gonya. Indi bir arkayyn yazayyn diysem, ol yene gelyade elimde gonya. 3) bir oyun ichinde bir sinek bir men, dushunshup bilmedik ikichak galyp. Ony oldurmage elim baranok, a gaharym barya beynimi yaryp. 4) ol bolsa ganatyn galgadyp chala, yuzuni sypaya yuzume garap. Men ona hich zadam edemok welin, ol mana uzak gun gechdi yrsarap. 5) ka depamde gonup kate yuzumde, yuregme dushaydi diymayin diysem. Hool gyra gechirip suyjujik goydum, ona-da gonanok guymayin diysem. 6) indem gozlerini molerdip mana, dilinem chykarya gorsene muny. Ustumden gulup dur kichijek jandar, hazir onun hokmi menkiden uly. 7) garaz gorup hakda goshgy yazdyrman, ol ozi hakynda yazdyrdy eser. Ya gorup diyyanim shul sinekmikan? Yada ol tersine mana derdeser.

Köneler, wulkan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir