Sevgiliye õzel

Gõzlerine bakinca cenneti gõrüyorum bir tanem, güzel gõzlerinden sen sorumlusun.

Herkes fazlasiyla sevmish..
Ben eksikleriyle sevmishtim oysa!
Õzdemir asaf

Aklimdan bashka gidecek yerin yokmu senin?

Shimdi bana õyle bir sõz sõyle ki, ilk sõyleyen sen, ilk duyan ben olayim.

Aslinda düny...

Dowamy »

81 5
Bilim, 1 week ago


Bagyshla meni, Ejemjan!!! #2

Gapyny açanymda çagalarym ejeme güldüler.Ejeme:"õyüme gelip çagalarymy gorkuzdyñ, bãrde durma git!!!" diyp gygyrdym.Ejem yuwashja:"bagyshlañ yalñysh adrese gelipdirin" diydi we gõzden yitdi.Bir gün mekdepden uçurymçylar oturulyshygy barada çakylyk geldi.Ayalyma"ish gezelenjine gitmek" bahanasy bilen oturulyshyga gaytdym.Uçurymçylar dabarasyndan soñ...

Dowamy »

193 3
Edebiýat, 2 weeks ago


Bagyshla meni, Ejejan!!!

Ejemiñ bir gõzi bardy, ony yigrenyãrdim...
Çünki meni diyseñ utandyryardy.Mashgalamyzy dolandyrmak üçin mekdebimiziñ naharhanasynda ishleyãrdi.Okuw dõwründe bir gün ejem meni sorap klasa gelipdi.Yeriñ teyine giripdim, muny ejem maña nãdip dõzüpdi?! Ejeme ser salman yüzümi yela sowup gaçypdym.Ertesi gün okuwda bir klasdashym:"señ ejeñ kõr eken...

Dowamy »

124 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Ine gowy aydym sayt(mugt reklama boldy welin hicle)

shu saytda luboy aydym bar eken
darkrayn omur dinlemdik aydymlarny tapdym poisk bersen luboy aydym cykya siz bilenem paylasmak isledim
https://www.muzo.mobi

Dowamy »

302 12
Täzelikler, 2 weeks ago


Leksiya

XX asyryn ortalarynda ABS'da bir alym koçelere afisha asyar.Afishada:Adamlar size pul gazanmagyn in ansat yoluny owretmek üçin leksiya geçjek, leksiya gatnashmak üçin kelle basyna 1$ diyip yazdyrypdyr.Leksiyan boljak gunem sho tayk mln'larça adam leksiya gatnasypdyr.Shol alym münbere çykyp adamlara iki sany sõz diyip münberden düshüp gityãr.SHOL IK...

Dowamy »

287 9
Bilim, 2 weeks ago


"Bir Zamanlar Kibris"

TRT izlenme rekorlari kiran dizilerine bir yenisini daha eklemeye hazirlaniyor.
Tamami Kuzey Kibris Türk Cumhuryetinde çekilen Bir Zamanlar Kibris dizisi, 1 Nisan'da (1nji aprel) izleyici ile bulushacak.
Kibris Türklerinin 1963-74 yillari arasinda yashadigi zorluklari gerçek olaylardan esinlenerek ekranlara tashiyacak diziyi, Kibris Tür...

Dowamy »

151 4
Täzelikler, 2 weeks ago


Kim gorya

Kardeslerim goryan bamy gaty gyzykly eken
Maslahat kinoñ basyndaky aydym Guliz Ayla-Bugun dunden iyi.mp3 alyp yolda dinleseniz dosynyz kopeler)

Dowamy »

396 55
Sorag-jogap, 1 month ago


Türkmen diyme maña indi

Eje men-ã aljak Tatar,
Türkmen alsam mydam yatar.
Õylenãysem Türkmene,
Sen ogluñ bergã batar.

Eje men-ã aljak gazak,
Türkmen alsam giden azap.
Termit Türkmen alsam eje,
Pulum alar jübim gazap.

Eje men-ã ors aljak,
Orsyñ bahasy arzanjak.
Türkmene berjek puluma
Akja "Ava...

Dowamy »

285 5
Sorag-jogap, 1 month ago


Garagol siñek

Bir"gõrip"hakynda yazjakdym gosgy,
Galamam depderem tayyn õñümde.
Âhli pikirlermi dagytdy bir yan,
Bir garagol siñek gonup elimde.

Kowyan ellerimi galgadyp heryan,
Ol bolsa uçyada õñümde gonya
Indi bir yazayyn diysem,
Ol yene gelyãde elimde gonya.

Bir õyüñ içinde bir siñek bir men,
...

Dowamy »

161 6
Edebiýat, 1 month ago


!

Bir eje 4 yasly çagasynyñ elindãki 2 almanyñ birini iyesi gelip sorapdyr, çagasy birini dislãpdir...ejesi birazajyk gynanypdyr, wagt geçmãn çagasy ikinji almanam bir gezek dislãpdir...soñra ejesi çagasynyñ yekeje almanam dõzmeyãnligine gaty gynanypdyr...az wagtdan çagasy dislãn almasyny yuwdansoñ seyle diyipdir:
Al eje ikisinem datdym su...

Dowamy »

268 5
Sorag-jogap, 1 month ago


Nahide babashli-nasi sevio lyrics

Õlüyor derdimden ama
Yatiyor her gün kapimda
Naz yapmadan olmazki
O nazimdan usanmazki
Nasi nasi seviyo
Ama hoshumada gidiyo
Nereye gitsem yanimda
Biraz ishimede geliyo
Sari sari sari saçlari
Gamzelidir yanaklari
Õzlüyorum gõrmeyince
O simsicak bakishlari

Ahh sevsem mi b...

Dowamy »

122 1
Täzelikler, 1 month ago


Menem sõydim!

Menem sõydüm sõyülmedik juwany,
Menden basga bagtly baryn bilmedim.
Yõne mydam Ay astynda doslarmyñ
Sõygi hakda sõhbetini diñledim.

Menem bagtly boldum yagty dünyãde,
Menden basga bagtly baryn bilmedim.
Yõne ot basynda dünyãni unudup,
Bagtlylaryñ sõhbetini diñledim.

Yok, men muny bilgesl...

Dowamy »

152 3
Edebiýat, 1 month ago


EJEM AGLAR

Watanymdan bolsam sürgün,
Dogduk yerden gõçen aglar.
Sayrak dilden galsam bir gün,
Ejem aglar, ejem aglar.

Tende derdiñ sürse hõküm,
Yzasyny çeken aglar.
Emma saña çümse tiken,
Ejem aglar, ejem aglar.

Yeñse sizi yollañ kyny,
Agyr yoly geçen aglar.
Yeñen biri, yeñlen biri,

Dowamy »

225 9
Edebiýat, 1 month ago


Romantik ASK Sõzleri Kisa

Sizi hayallerinden vazgeçecek kadar seven bir kalp duyduysaniz.Allah'tan yenibir õmür itsteyin.Çünkü bir õmür yetmez onu sevmeye.

Sen olmayinca buralar buz gibi, sensizlik bir iklim adi shimdilerdee...

Sen benim en dogru yanlishim.Tõvbesi olmayan günahimsin.Uzak duramadigim yasaklim, en açik ettigim saklimsin.Sen bashimdan...

Dowamy »

124 1
Täzelikler, 2 months ago


Ronaldo Yene Bir Rekord Goydy

Cristiano Ronaldo, sosyal ulgamda taryha girdi.
Juventus'uñ Portugalyaly yyldyzy, sosyal ulgamda 500 milyon yzarlayja yeten ilkinji adam boldy.
Instagramda'da 261 miliyon ulanyjy tarapyndan yzarlanyan Ronaldo'nuñ, Facebook'da 148 milyon, Twitter'da bolsa 91 miliyon mushtagy bar.
Juventus'da üçünji sezonyny geçiryãn Cristiano Ronal...

Dowamy »

138 1
Sport, 2 months ago


Anlamli Bob Dylan Sõzleri

Arkandan oynanan oyunlari bilmedigini sansinlar, sen çocuklarin beyin gelishimi için oyuna ihtiyaç duyduklarini bil, sorun olmaz.

Bir kadin erkegin yaninda gõzlerini kapatiyorsa asik oluyordur, erkek gõzlerini kapatiyorsa, kadin alishverish yapiyordur.

Hiç hata yapmayan insan, hiç bir shey yapmayan insandir.Ve hayatta en b...

Dowamy »

144 3
Sorag-jogap, 2 months ago


Kisa Ask Sozleri 2021

Gerçek ask; "iki kisinin birbirini kaybetmekten korkma ihtimalidir"

Shimdi senzisligin naklen mutsuzlugum yayinlaniyor, ve herkes çektigim sensizlik acisini canli izliyor.inanirmisin be sevgilim, yoklugun reyting rekorlari kiriyor.

Ask, iki kishilik bencilliktir.(Antoine De Salle)

Sen benim ilk defa baskasinda...

Dowamy »

203 16
Sorag-jogap, 2 months ago


Çatrykda

Seniñ bilen geçdik ençe menzili,
Gülãlekler yygdyk depe gollardan.
Geçmishe õwrüip gõzyetimleri,
Bagt gõzledik, ylham tapdyk yollardan.

Sãherleriñ gyraw düshen howasyn,
Keselãp içsek-de, karar tapmadyk.
Yashlygmyzyñ yalñyshlygyn, günãsin,
Kãmillikde sapak bor diyip sakladyk.

Shatlansam,...

Dowamy »

118 1
Edebiýat, 2 months ago


Arzuw

Gyzym bolsa Bahar dakjak adyna,
Goy, ol mydam bahar yaly shat bolsun.
Her bir ishde gorky düshmân yadyna,
Bagtyyar yaynasyn, gorky yat bolsun.

Kümüsh dek gupbaly ala daglaryñ
Gatbar-gatbar buzlaryny eretsin.
Çyn bezegi bolup goyry baglaryñ,
Sil akdyryp, çôlde umman dôredsin.

Tisginmân añ...

Dowamy »

158 6
Edebiýat, 2 months ago


Turkmen rap-diss taryhy

diss-aydymçylaryñ, aydymynda beyleki aydymçylaryñ (aydymçynyñ) halamayanny aytmagy, turkmenlerde de hip hop ugrunda basta dragon, zumerchas monotonlygy bardy.onsoñ makez diyyan asgabatly biri zumerchasa diss yazdy we bashladyyy...makezin gruppasynyn ady hustlesquad.zumerchasynky darkroom posse.Makez: zumerchas Malades, maldanam pes.Zumerchas: masga...

Dowamy »

340 17
Sorag-jogap, 2 months ago


Kerim Gurbannepesow "Yashlyk Dramasy"'na gosulmadyk bentler

Ne-hã eshik bardy, ne-de bir çõrek,
Ne-de gidenlerden bilerdik derek.
Sõyüshmãge yürek gerekdi, yürek,
Meniñ yigit wagtym, Seniñ gyz wagtyñ.

Shonda-da kãteler bãlçirãp içgin,
Diyerdik:"Sõyüshmek hemme wagt mümkin.
Õylenmek-gerek zat kõpelmek üçin,
Urshuñ gazap wagty, Adam az wagty!"....

...

Dowamy »

336 10
Edebiýat, 2 months ago


Sõyermiñ ?

Gõzelleñ ãhlisin goyup, biryana,
Seçip-saylap, seni sõysem sõyermiñ?
Yer gõrküñe ashyk bolup gayybana,
Gül keshbiñe hormat goysam sõyermiñ?

Gar kürãp, tüweley her yan çarpanda,
Asman-zemin bir birini tapanda.
Gazaply ayazda, apy-tupanda
Yoluña seredip, buysam, sõyermiñ?

Hã açyldyñ asman...

Dowamy »

175 4
Edebiýat, 2 months ago


Men Seni Sõyyãn

Dagdan ynam bilen düshdüm yzyna,
Dash dek ykraryma õmürlik uyyan.
Iller nãme diyse diyibersinler,
Meniñki shol bir sõz:-Men seni sõyyân.

Sõymek hem sõyülmek yüregiñ derdi,
Hersi bolup biler bu juwanlykda.
Kimmishin ol meni sõyeñok diyip,
Seni ayyplajak biwepalykda.

Yõne rastyñ diymân giz...

Dowamy »

182 4
Edebiýat, 3 months ago


2021'de kim name gorya! ôz top 5inizi yazayn komentarya!!!

STAR TV dizileri we programlari
* Sefirin Kizi
* Menajerimi Ara
* Babil
* Iyi Gunde Kotu Gunde
* Seni Cok Bekledim
* Sol Yanim Kazar Ask
* Ibo Show
FOX TV dizileri we programlari
* Yasak Elma
* Baraj
* Sen Cal Kapimi
* Mucize Doktor
* Bay Yalnis
* Zùmrùdùanka
...

Dowamy »

379 27
Sorag-jogap, 3 months ago


Kerim Gurbannepesow"Seyil bagynda ôpùshùp oturan iki juwany gôrenimde dôràn setirler"

Posa diyilyàn zada
Pynhanlyk yarashyandyr.
Sôygiñ mukaddesligin
Gorap saklañ, yigitler.
Diñe ashyk siñekler
Bihaya ogshashyandyr.
Yalñyz bir posa ùçin
Dagdan ashar bùrgùtler.

Dowamy »

212 1
Täzelikler, 3 months ago