Bilimnama #6 #talypçy

51.Üshüklik hem dana gerek alp yürek, doldyryp gaznany hem bermek gerek.
52.Rayata guwanyp, bolsa takaty, ãhli ishlerinde tapar rahaty.
53.Menden birnâçe sõz, nesihat saña, goydum unutmagyn, doga et maña.
54.Bakyp gõr, kitaby agtaran kishi, hünãrli ãr eken, kishi naybashy.
55.Bu dürli edeplik, üshünlik bile, hem arassa gülle...

Dowamy »

7 0
Bilim, 5 hours ago


Bilimnama #5 #talypcy

41.Gerekli üshüklik, birisi oñay, çyradan neneñsi aydyñdyr bu ay.
42.Halkyñ haky bardyr mãlik õñünde, mãlige-de hak bar halkyñ deñinde.
43.Bu rayat gorasa onuñ hakyny, mãlik hem gaygyrmaz jan bilen teni.
44.Mãlik berer buyruk bilen yazgyny, urush pursatynda tãlim-düzgüni.
45.Aydar ol neneñsi hile gurmany, bu dushman goshyny...

Dowamy »

9 0
Bilim, 6 hours ago


Bilimnama #4 #talypcy

31.Dürli sõzler tapan oña her dil, õzüçe adalga beren her bir il.
32.Bu kitaba at goyan il ullary, tañry yalkawersin sheyle gullary!
33.Kitaby makullap yüze sylanar, türkmeniñ diline hayran galanlar.
34.Bilgin sen, bu kitap hemmãñe yarar, mãlikler üçinem il-günn dek durar.
35.Bir mülkãñ soltany kim bolup biler? Olara gerekli...

Dowamy »

31 4
Bilim, 10 hours ago


Bilimnama #3 #talypcy

21.Degimsizi asla kitap bermegin, apañ, dostuñ
-muny gaty gõrmegin.
22.Nadana nãçe diy, ol muny bilmez, üshüklã berãyseñ, hiç gõzden salmaz.
23.Bugra han wagtynda yazanlar ony, hem-de han dilinde bezãnler muny.
24.Munyñ dek kitaby kim yazan ozal, yazjagyñ shanyna düzeyin gazal.
25.Gõrkeziñ, shunuñ dek, nirede hany? Ars...

Dowamy »

15 0
Bilim, 11 hours ago


Bilimnama #2 #talypcy

11.Bütin barçasynda beyikleñ sõzi, hünji düzen yaly monjukly gõzi.
12.Bu mashryk mãligi maçynlar begi, dünyãde payhasly yok onuñ deñi.
13.Bary bu kitaby küsâp uzlapdyr, hazynañ içine salyp gizlãpdir.
14.Birinden beylekã miras galypdyr, bashgalarna bermãn õzleri alypdyr.
15.Bãhbitlidir asla yokdur zyyany, kõp türklerem çykarm...

Dowamy »

17 0
Bilim, 12 hours ago


Bilimnama #1 #talypcy

1.Beyik tañrydyr ol hemmeden ôñki, shükür, müñ bir dürli õwgiler oñky.
2.Uluglar eyesi beyik züljelal, yaradan, dôreden hem kadyr kemal.
3.Ay, yer, gôk eyesi halayyk bilen, rysgyñy eçilen, iyin, sen kileñ.
4.Her kime gysganman rysgyñy berer, barçany iydirer, ôz günãn gôrer.
5.Hergiz aç goymaz ol, bûtin barçany, iydirer, içir...

Dowamy »

31 1
Bilim, 12 hours ago


"Hany birmahalky yumshajyk sozler" yene Halyl agadan #talypçy

Hany birmahalky yumshajyk sozler,
Ay aydyñ agshamlar, agajyñ asty.
Basmaçylar bilen gan-pyçak bolyp,
Kükreyân çaglarym yañydy-yañy.

Bay bolup yashadym yeriñ yuzunde,
Shol zatlañ baryna eyelik etdim.
Yüzdüm ãpet tolkunlary gulaçlap,
Ynha, sheydip ahyr kenara yetdim.

Owadan gôzeller, Kesgi...

Dowamy »

31 3
Edebiýat, 15 hours ago


"Uniwersitet yyllary" #talypçy

Sayrak etdiñ dilleri,
Berk gusatdyñ billeri.
Gel, indi ellesip, hoslasaly biz,
Uniwersitet yyllary!

Hem ajy, hem suyji senden ayrylmak,
Bu gun hem gaygyly, hem shadyyan men.
Uzak hem shohratly yola ugrayan
Yolagcy men,
Bir gijelik myhman men.

Hos gal aladaly, sapaly yyllar,
H...

Dowamy »

19 0
Edebiýat, 16 hours ago


Men seniñ asygyñ #talypcy

Men seniñ asygyñ, gara gozli yar,
Dasa gitme, dasa gitme yanymdan.
Gorkuñe omurlik boldum hyrydar,
Hyrydar men baha kesyan janymdan.

Men seniñ asygyñ, ey, açyk asman,
Goy, mydam pâk bolsun yuzleriñ seniñ.
Men seniñ asygyñ, ey, beyik ynsan,
Goy, mydama gulsun gozleriñ seniñ

Men seniñ asyg...

Dowamy »

64 10
Edebiýat, 18 hours ago


Yene bir gosgy #talypcy

Sol gõzele dusanymda bir gezek:-sõzum diñle-diydim
-sõzlegin-diydi
diydim:-gülüm, beyle õrtme uzak
-gülüñi dasrakdan gõzlegin-diydi
diydim:-sen gõrküsüñ ãhli gülleriñ
-sen nãmeler diyyãñ, goy, oglan-diydi
Diydim:-sagym sagyan akja gollaryñ...
-diyjegiñi açygrak diy, oglan diydi
-sen meni sõyermiñ, per...

Dowamy »

32 2
Edebiýat, 19 hours ago


(?)x(!)=?! #talypçy

Meniñ saña aytjak môhùm zadym bar
Eger gaty gôrmeseñ shony aydyyn
Nàdeyin yùrek bikarar
Serbi boylym, saña dushan gùnùmden bàri
Edyàn zatlarym hem basha baranok
Nàdip çydadymkam shu wagta çenli
Indi shu zatlara aklym çatanok
Setirlermiñ bash harplaryn jemleseñ
Ôzùñ dùshùnersiñ bu ajap sôze
Yône...

Dowamy »

68 4
Bilim, 3 days ago


Marashli goryanler elini galdyrsyn cukur goryanler iki elini galdyrsyn #talypcy

....

Dowamy »

251 41
Sorag-jogap, 4 days ago


ôtùnç sorayan hemmanizden we rakuten!

men duyn gaharyma gôdegrak mowzuk acdym , bu gun o mowzugy okasam rakuten men yaly dilini yençmandir , oz eden isimin yalnysdygna dusundum rakuten we beyleki okan agzalar hemmanizden otunc sorayan!!! gelin indi agzybir bolalyn!

Dowamy »

209 20
Sorag-jogap, 4 days ago


2021'de kim name gorya! ôz top 5inizi yazayn komentarya!!!

STAR TV dizileri we programlari
* Sefirin Kizi
* Menajerimi Ara
* Babil
* Iyi Gunde Kotu Gunde
* Seni Cok Bekledim
* Sol Yanim Kazar Ask
* Ibo Show
FOX TV dizileri we programlari
* Yasak Elma
* Baraj
* Sen Cal Kapimi
* Mucize Doktor
* Bay Yalnis
* Zùmrùdùanka
...

Dowamy »

248 27
Sorag-jogap, 6 days ago


Kerim Gurbannepesow"Seyil bagynda ôpùshùp oturan iki juwany gôrenimde dôràn setirler"

Posa diyilyàn zada
Pynhanlyk yarashyandyr.
Sôygiñ mukaddesligin
Gorap saklañ, yigitler.
Diñe ashyk siñekler
Bihaya ogshashyandyr.
Yalñyz bir posa ùçin
Dagdan ashar bùrgùtler.

Dowamy »

93 1
Täzelikler, 1 week ago


Ronaldo Pele'ni gecdi

Ronaldo, Udinese oynunda atdygy 2 gol bilen Pele'niñ rekordyny yzda galdyrdy.
Portugalyaly yyldyz, Juventus formasy bilen Udinese klubyny garshyladyklary oyunda 2 gol atyp toparyna utushy getirdi.
Oyunda Torino shaherniñ topary Cristiano Ronaldo atdygy gol sanyny 758'e cykaryp Pele'niñ rekordyny gecdi.
Ronaldo, Sporting Lizbon, Ma...

Dowamy »

98 4
Sport, 1 week ago


"Gôk çay" Kerim Gurbannepesow

Akly-gyzyl guller açyp,
Danelerin dôker gôk çay.
Masyndan masyna geçip,
Gap-gap bolup bôker gôk çay.

Bityàn yeri Kawkaz tayy
Mes toprakdyr sôyyàn jayy.
Dost tutunyp gara cayy,
Yadawlygy yykar gok çay.

Hytaylydyr aslyyeti,
Ysyndadyr bar lezzeti.
Turkmeniñ ilki hezzeti,
D...

Dowamy »

52 1
Edebiýat, 2 weeks ago


Futbolda 21.Yüzyilin Enleri

2020 Küresel Futbol Ôdülleri, Dubai'de gerçekleshtirien tôrende sahiplerni buldu.
Juventus'un Portekizli yildizi Cristiano Ronaldo, "yüzyilin en iyi futbolcusu" ôdülne layik gôrüldü.
Ôdüller, eski futbolcu ve teknik direktôrlerin de yer aldigi 23 kishilik jüri ve dünya capinda taraftar oylariyla belirlendi.
Ronaldo, Lionel Messi,...

Dowamy »

60 1
Sport, 2 weeks ago


Taze seriallar 2021

a tv 2021 de full bet boljak oydyan.
taze 3 sany seriallar baslaya
ilkinji taze serial 01.01.2020 guni sagat 22.00 de baslaya.
"akinci" atli bu filim shuwagtdan mustaklary kopeldi.fatih atly osmanlydan gaytyan supergahryman rolny oynar.bu filim shuwagtdan reyting rekordlary boljakdygyna garashylyar.
ikinji serial "marashli"...

Dowamy »

104 4
Täzelikler, 2 weeks ago


Mutasyonlu Virüs Yayiliyor

Ingiltere'de tespit edilen koranavirüsn yeni varyanti baska ülkelere de yayiliyor.
Almanya, Japonya, Singapur ve Lübnan' da da pozitif kishilerde virüsün mutasyona ugramish haline rastlandi.
Mutasyonlu virüsün Ingiltere'de genish kitlelere yayilmish olmasindan endishe ediliyor.
Ingiltere Ulusal Istatistik Ofisi tarafindan yapilan...

Dowamy »

130 12
Täzelikler, 3 weeks ago


TalyplarCHAT #2

TalyplarCHAT#2

Dowamy »

303 39
Sorag-jogap, 3 weeks ago


Sohbet j_aglaryn

Suratyñy ogshap-ogshap yatanym,
Yatanym yadyma dushse aglaryn.
Adyñy yuregim diyp tutanym,
Tutanym yadyma dushse aglaryn.

Gormek ucin ahli zatdan gecenim,
Dodagyñdan soygi meyin icenim.
Maña yalan wadalar and icenim,
Icenim yadyma dushse aglaryn.

Caga yaly gujagyma dolonuñ,
Saldym...

Dowamy »

120 3
Edebiýat, 3 weeks ago


Masyn gitdi yanyja

Sakarcagedaki bold kampanyanyn in uly prizi hunday sanata edil shu gun baherdenden 11 synp oglana dusupdur.Shu gun oglanyn kakasy alyp gitdi.

Dowamy »

270 6
Täzelikler, 4 weeks ago


..... ..... ..... ..... .....

Gowmy yadaylan saña aytmaly wajyp zatlarym ba , jan edip aytmaga gurwadym catmady yone hakykady bilmeli wagtyn gelip yetdi meni bagysla saña bu zatlary aytmaga dilim baranok yone senem hakykaty bilmeli wagtyn boldy bilyan sana agyr duser yone senem cydajak bol meniñem damagym dolup name etjegmi bilman yorun senem unutjak bol bu cyn eken sana bu ha...

Dowamy »

187 1
Täzelikler, 4 weeks ago


Kerim Gurbannepesow"Mañlayndan ôp" cap edilmedik gosgusy. (gyzlara okamasyn 18+)

Name beydip tukat otyrsyn shahyr,
Bu dunyañ soñy gornup dur ahyr.
Ola Zohre bolsa sen bolup Tahyr,
Barda onuñ mañlayyndan õp.

Mañlayda ôpeñde seretse ashak,
Saçyndan ôp, boynun bukaw dek gushap.
Onsoñ her gashyndan ùç gezek ogshap,
Kem-kem ashak sûshûp gabagyndan ôp.

Gabakda ôpeñde çytma...

Dowamy »

202 0
Edebiýat, 4 weeks ago