Me al

nik-ladakalina.
parol-rooney

Dowamy »

738 20
Täzelikler, 2 years ago


Nãme üçin

La blaze
Sanasañ sogaby kõp kemçilgmiziñ
Wagtam gõrkezyãn ekeni kimiñ kimdigin
Kellede dolyp barya soraglar 100 esse
Neressede galmandyr dashyma seretsem
Odun etmãñ galamlarmy yazjak yalanlary
Diydiler dõret yene sõzleñden yylanaly
Nãme üçin kõp aydymlañ durmush hakynda
Soraglary kõp çykdy bar zat çak...

Dowamy »

429 0
Täzelikler, 2 years ago


Nãme üçin

xb mawzer
Sanasañ sana bermeli kemçiligimi
Durmush atam yaly sõymeyã kõrpelerini
Nãme üçin hiç kim yok yada gõrnenok
Nãme üçin yakynymda bolubam gõrneñok
Çõrege zar bolsañ gapymdan gitmeyeyãñ
Sõz beryãn bir gezek çeksem çilimem çekmeyãn
Senem gepleyãñ, durman bir zatlar gepleyãñ
Durmush seret bizi õzü...

Dowamy »

472 2
Täzelikler, 2 years ago


Nãme üçin

Bezzat
Sanasañ sanabermeli kemçiligimi
Nãme üçin showagtlar bashladym çilimi
Nãme üçin suw guyyan yok meñ gülüme
Durmush õwrülüp baryar çilimiñ külüne
Hemmezat gowy bolar gysdyrma içiñi
La blaze bilen dertleship dõkyãdim içimi
Agladym, kõrpãñ ashagynda naladym
Çagadym, menem senyaly sadadym
Yada...

Dowamy »

434 0
Täzelikler, 2 years ago


Mendenem biri

Duyn dalde ondan onki gun Meret 17 yasyndady, indiki yyl bolsa 20 yashaya nadip,we nam ucin?

Dowamy »

752 19
Sorag-jogap, 2 years ago


!!

Okuw baslady

Dowamy »

767 11
Täzelikler, 2 years ago


Jelil-adyn name (lyrics)

Saña aydym yazmasam bolmady
Yüregim sen diyip günüme goymady
Men sõydüm sen maña nãme diyseñ di:yy..

Biz goñ$y aramyz uzak dãl
Saña du$anym yõne yere dãl
Bu zatlañ bary yõne yere dã:l..

Señ adyñ Mãhri, Bahar yada Meñlimi
-birem dãl
Sona Selbi ya-da Leylimi
-olam dãl
Gel has y...

Dowamy »

881 6
Täzelikler, 2 years ago


Õymeli sen (lyrics)

Õymeli sen, kõymeli men
Yürek yokdymy sende
Indi name diymeli men
Yürek yokdymy sende

Bu sõygiden doyduran
Sen gyz yeke goyduran
Gülüm menden uzaklashyp gitdiñ...

Wadalañdan dõndüñ
Yat kimin õwrüldüñ
Elim gysyp sagbolla$yp gitdiñ...

Õymeli sen, kõymeli men
Yürek...

Dowamy »

543 4
Täzelikler, 2 years ago


Bugunki chat menden

salam siz yazyn men okayn))

Dowamy »

686 26
Täzelikler, 2 years ago


К.Г..

любoв тoже oт мoдy yпадёт, cказал ты? правилна гавариш,
любoв тoже приеxал мoда
некoтoрйе девyшки, еcли cегoдня любит oднoгo,
завтра yтрoм упадёт в другуйу oгoн.

в "малышы" газете читал я oдин ден,
любила oна oднoга парня,
пo именo Кyрбан,
патoм Шамурата, патoм и Игдира
а cейчаc любит oдин Каза...

Dowamy »

599 16
Täzelikler, 2 years ago


çukur final bõlümündaki gõzlenyãn arapça aydym

Orange Blossom-ya sidi.mp3
skaçat etmek üçin
http://uzbekona.uz/mp3/c/chuqur_2_sezon/chuqur_cukur_orange_blossom_ya_sidi_kochovalilar_halokati/251-1-0-4938
akustik versiony skaçat etmek üçin
http://uzbekona.uz/mp3/muzyka/turk_music/cukur_ya_sidi_piano_versiyon_qayg_39_uli_musiqa/5-1-0-6881
#mugt reklama

Dowamy »

606 8
Täzelikler, 2 years ago


Ine tazelik

Tomusun ortaky ayy anewde yagys üstüne bedreli guyyan yaly yagya

Dowamy »

722 8
Täzelikler, 2 years ago


Aras Bulut Iynemli

Aras Bulut Iynemli 25 agustos 1990 yylynda dunyaya geldi, 1.80 boyunda ve basak burcudur.Aras Bulut Iynemli Türk dizi ve sinema oyuncusudur
Agabeyi tiyatrocu, ablasi'da ses sanatçisi olan Aras Bulut iynemli, Besiktas Anadolu lisesi mezunudur ve istanbul teknik üniverstesinde uçak mühãndisligi olmustur.
Sevgilisi sen çal kapimi dizisinde...

Dowamy »

498 1
Täzelikler, 2 years ago


Arzuwum

salam hemme, 2003nji yylda doglan oglan gyzlary, atestatynyz we wypyskanyz alan bolsanyz hemmanizi gutlayan, indi gynansakda mekdep bilen baglanshygymyz yok, geljekde hemmanizin mynasyp orynlarda ishlemeginizi we yashamagynyzy arzuw edyarin, gulluga gidenler hem gitmeller sagaman gidip gelin.
eyyam 18 yasap baryan dun dossym hem klasdasym o...

Dowamy »

737 11
Täzelikler, 2 years ago


Khanture okayda

name diyyan muna ya gabat gelmemi
http://talyplar.com/posts/20753

Dowamy »

759 9
Sorag-jogap, 2 years ago


Komek edayin

Salam hemma bir topbak soygi hakda gosgy gerek gyssagly, agsam 11 toyda aydyp bermeli , oñunden sagbolun

Dowamy »

775 11
Sorag-jogap, 2 years ago


Dünyã yyldyzlarnyn jankõyerlik edyãn klublary

Belki sizi gyzyklandyrmaz yõne kãbirin ünsünü çekse gerek.Size yyldyzlaryn haysy kluba futbol milli yygyndysyna jankõyerlik edyãndigi asakda gõrkezilen.
Salma hayek - flamengo
Rihanna - braziliya
Kobi brayant - galatasaray
Rafel nadal - real madrid
Karolina waznaski - liwerpul
Snoop dog - mançester yunayted
...

Dowamy »

693 0
Sport, 2 years ago


Gowy pikirlen

Bazarda bir yashuly telpek satyar, 10 müñ manatdan.
Alyjy gelip, telpegi geyip gõryãr.Telpegi satyn almaga razy diyyãr, yõne onda bitin 25 müñ manat bar.Yasuly bir oglanjygy 25 müñ berip gonsha maydalatmana iberyãr.Yashuly alyja telpegi beryãr we 15 müñ gaytargy beryãr, bir nãçe wagtdan gonshy gelip " bu 25 müñ galp pul " diyyãr, pulny yzyn...

Dowamy »

838 22
Sorag-jogap, 2 years ago


Bellap alyn

Ceza Feat. Sezen Aksu-Gelsin Hayat Bildigi Gibi.mp3
Bellap alyn, son gozlap yormañ
Kardeslerimde dinlarsiniz shugun nesip bolsa.

Dowamy »

676 7
Täzelikler, 2 years ago


Europa super liga dagadyldy

Futbol dünyãsinde krizise sebãp bolan super liga dagady.
Angliyanyñ kluplarynyñ yzyndan Ispanyadan Atletico Madrid bilen Italyan toparlary Milan, Juventus we Inter hem ligadan çekildi, sho sanda gatnashyjylaryn sany 2'ã düshdü.
Dine Barcelona we Real Madrid galdy.

Dowamy »

660 5
Täzelikler, 2 years ago


Sevgiliye õzel

Gõzlerine bakinca cenneti gõrüyorum bir tanem, güzel gõzlerinden sen sorumlusun.

Herkes fazlasiyla sevmish..
Ben eksikleriyle sevmishtim oysa!
Õzdemir asaf

Aklimdan bashka gidecek yerin yokmu senin?

Shimdi bana õyle bir sõz sõyle ki, ilk sõyleyen sen, ilk duyan ben olayim.

Aslinda düny...

Dowamy »

656 5
Bilim, 2 years ago


Bagyshla meni, Ejemjan!!! #2

Gapyny açanymda çagalarym ejeme güldüler.Ejeme:"õyüme gelip çagalarymy gorkuzdyñ, bãrde durma git!!!" diyp gygyrdym.Ejem yuwashja:"bagyshlañ yalñysh adrese gelipdirin" diydi we gõzden yitdi.Bir gün mekdepden uçurymçylar oturulyshygy barada çakylyk geldi.Ayalyma"ish gezelenjine gitmek" bahanasy bilen oturulyshyga gaytdym.Uçurymçylar dabarasyndan soñ...

Dowamy »

815 3
Edebiýat, 2 years ago


Bagyshla meni, Ejejan!!!

Ejemiñ bir gõzi bardy, ony yigrenyãrdim...
Çünki meni diyseñ utandyryardy.Mashgalamyzy dolandyrmak üçin mekdebimiziñ naharhanasynda ishleyãrdi.Okuw dõwründe bir gün ejem meni sorap klasa gelipdi.Yeriñ teyine giripdim, muny ejem maña nãdip dõzüpdi?! Ejeme ser salman yüzümi yela sowup gaçypdym.Ertesi gün okuwda bir klasdashym:"señ ejeñ kõr eken...

Dowamy »

730 0
Edebiýat, 2 years ago


Ine gowy aydym sayt(mugt reklama boldy welin hicle)

shu saytda luboy aydym bar eken
darkrayn omur dinlemdik aydymlarny tapdym poisk bersen luboy aydym cykya siz bilenem paylasmak isledim
https://www.muzo.mobi

Dowamy »

922 12
Täzelikler, 2 years ago


Leksiya

XX asyryn ortalarynda ABS'da bir alym koçelere afisha asyar.Afishada:Adamlar size pul gazanmagyn in ansat yoluny owretmek üçin leksiya geçjek, leksiya gatnashmak üçin kelle basyna 1$ diyip yazdyrypdyr.Leksiyan boljak gunem sho tayk mln'larça adam leksiya gatnasypdyr.Shol alym münbere çykyp adamlara iki sany sõz diyip münberden düshüp gityãr.SHOL IK...

Dowamy »

876 9
Bilim, 2 years ago