Salam!!! Jemal, arada duyshume giripsin, mana “Aga men sana garashdym, yone senden habar bolmady, men alachsyz galdym, men shu wagt islemeyan adamlarym bilen, men barde ezyet chekyan, men gidesim gelya. Hachan gelersin, uzaklara alyp git meni, senin prensiplerin bar, bilyan, yone sen soygin uchin ol prensiplerinden yuz ovurjekdigini ynanyan, senden hayisht etyan, birvagtlar meni soyenligin chynbolsa, shu gunlerem meni soyyanbolsan, meni barden alyp git, uzklara alyp git.” Howwa Jemal, men seni soydim, hazirem ichki dunyame seredenimde senin goyan yzyny group bilyan, chynymy aytsam, seni sheylebir goresim gelya. Biz 6 yil shu soygin golasdynda gezdik. Ilki bashda sen men yazan hatyma jogap bermedin, son sonlar entek bu zatlary ozume ir goryan diyip yazdyn, ve sonky iki yilda-da sen sozuni almagy bashardym. Seni hichvagdam bagryma basyp gormedim, ne ogshapdym seni, nede sen meni. Biz ichki dunyamizde bir-biregimizi soyduk, sana yekeje gun jan etmesem, ertesi sen men janyma jogap berman oykelardin, gijeleri gurundeshlik edip gundizleride yatardyk. Soyushmegi toydan sona goyaly diyip onumizde shert goyupdyk. Toy gunune chenli ikimizde bir-birege garashjagymyza soz beripdik. Emma 2011-nji yilin baharynda dosdumyn jany bilen dunyam yikilipdy, sen toyun barmyshyn, onda-da oz klasdashyma durmusha chykyanlygyny eshitdim. Shondan son men sana jan etmedim, bagyshla, men sen men janyma garashanlygyny bilemokdym, asyl garashsanda jan etmek niyetim yokdy, sebabi sen mana beren sozunden dandin. Sozumizi sen bozdyn, bagyshla Jemal meni. Men senden jan etmedikligim uchin otunch sorayan, asyl sozumizi bozan sen. We 2012-nji yilin 29-nji awgust guni, sen men uchin shu dunyaden omurlik ayryldyn, bagyshla meni, men oz prinsiplerimi bozup bilmerin, men olary bozsam, meninde kop adamdan tapavutly yerim bolmaz. Sen durmysha chykan oglanyn bilen bagytly bolmagyn yoluny gozle, sabyr etsen, Alla sana bir yoluny tapyp berer, nesip bolsa oglun ya-da gyzyn bolar shondan son sen ojagynada bagyt geler, sen uchin dileg ederin, omrun uzak durmyshynda gullap achsyn. Size bagytly durmysh arzuv etyan, toyunyzam oba baranymda guyjim yetse gutlap gaydaryn, eger gutlamana baryp bilmesem men gunami gech. Bagytly bol. Aga…

Köneler, aga593 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir