Essalamu aleykum , dostlar, doganlar, jigiler,menem oyde derslerme gumra bolup otyrkam bir okuw dowrinde gazetden okan zadym yadyma dushdide gyzykly bolar diyip paylashasym geldi,name ucin biz gunde gunasha ulanyan telefonlarda aytyan sozimiz ,,alo,, sozinin name many anlatyanlygy hakda pikirem etmeyas ine sheyle , Alexander Graham Bell ilkinji telefony ulanmagy basharan oylap tapyjy alym ,ol ilkinji janyny oz halashyan gyzyna gonderipdir ,bir shaherde yashayan eken ,telefon siminin usti bilen ilkinji sozi ,,Alo, Alo eshtyanmi ,, diyen sozler eken,ol ,, Alo,, sozi soyguli gyzynyn adynyn ilkinji harplarny alyp, gysgaca tutylshy eken doly ady ,,Alexandra Lolita Oswaldo ,, we sheydip sim arkaly sesi uzaga ibermek bashartyar,we ginden yayrayar kem kemden ,wah yone ol gorgili soygulisine oylenip bilmeyar,adamlar hem on hormatyna we soygulisne yetip bilmendigne duygudashlyk bildirip,jan edenlerinde ilkinji sozini alo diyip bashlapdyr, sheylarak gyzgaca yazaydym sisem oz pikirlernizi goshup bilersiniz, minnetdar !!!

Köneler, andrey tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir