men dine seni söýýän janym

Köneler, Grizli tarapyndan 8 years ago
  pida 8 years ago
 • Havvo bet ekenov.....
  Grizli 8 years ago
 • Tuweleme ashyklara kopelýa :-):-):-)
  Younglord 8 years ago
 • Men
  Grizli | 2012-08-27 09:58:38

  hany yzy
  smile9 8 years ago
 • bu birhili kim kimi söyyänliği belli bolmandyr
  Phenomen 8 years ago

 • grizlin soygusi :-D
  Grizli 8 years ago
 • Dowran akylly bol hany
  Bayramsoltan 8 years ago
 • "söyyän-köyyan" diyip, aytmak gerek däl,
  Gerek däl, meñ üchin sowgadam alma!
  Shat günde dashymda dost-yarym az däl,
  Kyn günümde menden alysda bolma.

  Yalñyz goyma büdüremäyin durmushda,
  Yykylamda galdyr, aglasam diñdir,
  Men arkamda señ barlygyñ duyayyn,
  Hosh sözleriñ seniñ bar zada deñdir.

  Biperwaylyk eginlemden basmasyn,
  Yamanlyk dashymdan aylanyp gechsin,
  Biz sheyle bir bagtly durmush guraly,
  Iller alna sylyp, guwanyp gezsin.

  "söyyän-köyyän" diyip aytmak gerek däl,
  Gözleriñe garap söygüñ duyayyn,
  Sen her ishde, maña goltgy, direg bol,
  Dünyäni unudyp seni söyeyin!
  akgultm 8 years ago
 • "söyyän-köyyan" diyip, aytmak gerek däl,
  Gerek däl, meñ üchin sowgadam alma!
  Shat günde dashymda dost-yarym az däl,
  Kyn günümde menden alysda bolma.
  ine dogry aydylan sozler....
  ependi 8 years ago
 • hay utancsyzlar
  vipboy 8 years ago
 • howwalay do ondan kitap okasinlarday
  vipboy 8 years ago
 • chyn bolsa dogrydyr doo
  Bayramsoltan 8 years ago
 • Akgul, bibi sagboluñ. Menem haladym. Shemshat nepesowa awtory, "edebiyat we sungat" gazetinden.
  aga593 8 years ago
 • bayramsoltan sagbol, gaty gowy gordum goshgyny, ozume bellap aldym...
  pyatnica13 8 years ago
 • goshgylan barysy gowy,begenyanay sheyle owadan goshgulan bardygyna
  Grizli 8 years ago
 • Agzalar kop sagbolun ylaýtada bibim sana sagbol yazan ajayyp goshgylarynyz ucin
  makgush 8 years ago
 • Bibi diýip saña diýdi öýdýän mahym:-)
  Agent007 8 years ago
 • Gen gorme ashyk oglanda
  Grizli 8 years ago
 • Grizli, hany maña sagbol?! :-(
  Bayramsoltan | 2012-08-29 04:57:14
  Bibi diýip saña diýdi öýdýän mahym
  makgush | 2012-08-29 05:27:22
  ,
  hakyky
  phenomen2 7 years ago
 • Munkydanam bir soygi bormay
  virmenaard 7 years ago
 • iliň söýgüsine goşulmaly fenöş :D :D söýdüm köýdüm diýýän bolsan söýendir köýendir :D
  phenomen2 7 years ago
 • iliň söýgüsine goşulmaly fenöş
  söýdüm köýdüm diýýän bolsan
  söýendir köýendir
  virmenaard | 2012-12-07 07:42:26

  men adamy tanamson diyan
  virmenaard 7 years ago
 • tanayansyn, munda-da soyme ukyby bardyr-a!?
  phenomen2 7 years ago
 • shu prosta achylan tema 100%
  virmenaard 7 years ago
 • söýenokmyka!? köýenokmyka!?
  phenomen2 7 years ago
 • virmen men adam tanamasam kritikowat etmerin...tanamson aytyan
  virmenaard 7 years ago
 • onda sen muna yalan sozleyar diyjek bolyanmy?
  phenomen2 7 years ago
 • shun adamy tanaman tarapyny tutyalar welin yaman gaharym gelip bashlaya...
  virmenaard 7 years ago
 • ay fenöş men-a sorag soradym. birinin arkasyny tutmaly elmydana seň arkany tutaryn how.
  phenomen2 7 years ago
 • hahahahaha shey diysenehow bro
  phenomen2 7 years ago
 • Shey diýjegiñi bilýädimem :D
  virmenaard 7 years ago
 • tuweleme. yitirelimi shu temany fenöş?
  virmenaard 7 years ago
 • 2 günjik hiç zat ýazmaýas onda :-)
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri