Bu gün bir köneje agzalar bilen şu ýerde duşuşyk bellendi. Menide çagyrdylar welin geldim, hiç kim ýok, hemme bukylyp otyran ýaly. Hany geliň, üýşiň şu ýerik.

Köneler, hallboy tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir