Yat bolupdyr bu site :'(

.

Dowamy »

725 0
Köneler, 5 years ago


!!!

Salamlar! Dogrusy bilemokdym saytyn acylanny, hayranym hekgerdi! edil suwagt bilip dursum, esasy zat parol yatdan cykmandyr! yene-de bir gezek hoshgorduk!

Dowamy »

806 2
Köneler, 6 years ago


Heser Galdy Yshgyngdan!

Sen gitdin! Dunyam yykyp ustume,
Gara gyshyn kesgir sowgun dushurip.
Dunye showhun guryar, a men otyryn
Ahwalmyng dashyna pikrim uyshurip!
|
Hany? Soz beripding omur surmegi?
Gozlerime bakyp ant icen gunleng!
Hany? Ayralyga cekilen serhet,
Budrelmesin diylip gomulen hi:nleng?
|
S...

Dowamy »

843 3
Köneler, 8 years ago


"garyshyk" pikirler

Pikir name? Ol adam u.n howplymy, ya ol in sonunda bir cozgut ucin begenilyan ya-da gynanylyan duygymy? Men elmydama pikire cumyan. Men pikirden dashlasamokda, pikir menden dashlasya. Kanagatlanarly jogap alyp bilemok. Dostlamam kan welin yekeje gezegem arkayyn derdinship bilemok...yone bu mumkinem welin olaram men b.n derdinsmanson cekinyanem. Gow...

Dowamy »

1574 46
Köneler, 8 years ago


Kabul Bolsun!

essalamu aleykum musulman doganlar! Bu gunki okan juma namazlarynyz, eden doga-dileglerniz allahyn (j.j) dergahinde kabul bolsun! Ämin!

Dowamy »

1026 14
Köneler, 8 years ago


Tweetmania

Salam t.com'chyracylar! Aranyzda twitter'e giryaniniz bolsa guk diyin, surat nadip goymaly sorayjakdym. Onunden sagbolun!
@shahyrjyk

Dowamy »

811 2
Köneler, 8 years ago


ÝA ALLA (c.c)

Ýoksuzlyga surat çeken Ýa Rahman,
Solmajak reñk berdiñ $u hiçsizligñe
Amanat bedenim ruhumdan aýryp,
gömlerin dünýäniñ $ol hu$suzlygna.
|
Gullugym Sañadyr, barlyk señ bilen,
Ruhum seni gözlar ýok ozge ylah!
Olar ýaradylan, sen Ýaradansyñ,
Inkar etmen, "Muhammet Resul Allah"!
|
Se...

Dowamy »

967 6
Köneler, 8 years ago


Ejeme!

Ses-uynsiz asmanly parahat gije,
Yazasym gelipdi sen hakda shygyr.
Yashlykda gartashan shahyr yuregmin,
Mahrin duyman urmasy agyrdyr, agyr!
|
Gunler kerwen deyin tirkeship yene,
Omrunden bir bolum gadip ogurlar.
Sensiz bu egrelen ykbal yoluny,
Haysy yurek mahri, nadip dogurlar?
|
...

Dowamy »

1118 17
Köneler, 8 years ago


Ahwalym

Ruhum dey gorunmez pak umytlarym
Yowuz dunyan gargyshyna sinipdir.
Yagysh dey yagmaly suyji arzuwlar
Omrun gara gyshlarynda donupdyr.
|
Alacsyz men, dayanyan sabyrlara,
Shohratparazlykda olmekden gorkyan.
Dertlem hakda biraz sohbet acypdym,
Indem shol esasda gulmekden urkyan.
|
B...

Dowamy »

1053 12
Köneler, 8 years ago


Kabul bolsun!

ESSALAMU ALEYKUM Musulman doganlar. Yagdaylarnyz gowudyr diyip umyt edyan. Oraza ayam sonlandy, gynanyan. Bu gunki Bayramynyz gutly mubarek, Bayram namazlarynyzam kabul bolsun! Okalan namazlar, edilen dileg-dogalar, Juma namazlarnyz, Tarawyh namazlarnyz, tutan rozalarnyz Allahyn (c.c) dergahinde kabul bolsun! Amin!

Dowamy »

1220 19
Köneler, 8 years ago


Pelek

Körelen gözlermiz nämeler görýär?
Süñksiz diller öwrenshipdir telege!
Ýoklukdan barlyga, barlykdan ýoga
ýeketäk "gapydyr" diýdik pelege.
|
Biri gara ishden tapynýar çörek,
Galstukly gol çekýär puluñ ugrunda.
Bir bushlap ogul toýun toýlaýar,
Biri nala çekýär çaga gubrunda.
|
Filos...

Dowamy »

1021 8
Köneler, 8 years ago


Help me

gadyrly t.com'yn agzalary! Men ertir.com'a agza boljak boldum welin gmail sorady, menen gabat gelen sozi yazdym, onson hos geldiniz acar sozuniz gmail'inize ugradyldy diydi, beh indi name etsemkam, parolymam blmk...

Dowamy »

976 6
Köneler, 8 years ago


Iñ Soñky Umyt

Ilki b.n ahlinize salam gardashlar, doganlar dostlar, agalar...! Sonky wagtlar sayda unsum gacdy, sebabi-de kan bir temalam gownunuze yaramayanlygyndamy , namemi ??? Goshga , shygyra kan uns berlenok, yone shondada men bugun sho:ol yorgunli tema bolan soygi hakda tema acdym.
|
|
Sonky keshbe girip soygun yolunda,
umytlar...

Dowamy »

1147 8
Köneler, 8 years ago


Ýalan we Dogry

Sadalygy durmusha hamyr deý garyp,
ondan bir enaýy päklik bishirjek.
|
basharsam ýol ýasa dogry sözlerden,
unutjak men ýalan sözli ýodany.
"ýalan" sözi aýryp bilsem sözlükden
edil shol gün göterjek men badany.
|
dar gursagym kirlenme sen ýalandan.
Her-hal bolgun dogrulygyñ pidasy.
...

Dowamy »

856 2
Köneler, 8 years ago


Kabul bolsun

Essalamu Aleýkum ähli musulman doganlar! Bu günki okan juma namazlaryñyz, okan dogalaryñyz, eden yag$y dilegleriñiz Allahyñ(c.c) dergähinde kabul bolsun!

Dowamy »

905 5
Köneler, 8 years ago


Kabul bolsun!

Essalamu Aleykum musulman doganlar! Juma namazlaryngyz , eden yagshy niyetleringiz Allahyñ dergähinde kabul bolsun!

Dowamy »

805 5
Köneler, 8 years ago


ENE

Men dúnyede neneñ bagtly bolmaýyn?
Käbäm Enem señ mähriñden ganyarkam.
Iññäläp, jägildäp shol sallançakdan,
hüwdiñ eshdip "adamlyga" baryarkam.

Ilkinji nazarym sen açamda gözüm,
ys aldym ilkinji gez basañda bagra.
Duýdum "oglum" diýen mylaýym sözñi
duýmadym bu pany dartanda nagra!

Dowamy »

873 5
Köneler, 8 years ago


Welcome to sarahs

Gezelenc

Dowamy »

870 20
Köneler, 8 years ago


Hususy, döredijilik

Kejir gyz

Dowamy »

951 8
Köneler, 9 years ago


04:54

Sagat 04:54! Hi4 yatasym gelmedida dan atyn4a, onson kellame su setirler geldi...)))

gowuncokgunlikden galmasyn nyshan,
taze yyla bagt b.n atlensin.
Pasyllar yazy dey sowular gysham,
suyji gunler has-da beter datlansyn...

Tans edelin, gownumizen shatlansyn,
dushsun herkim arzuwyna, maksada.<...

Dowamy »

886 3
Köneler, 9 years ago


04:54

Sagat 04:55 hi4 yatasym gelmedida dan atyn4a, ay onson menem sujagaz setirler kellame geldi...)))

göwuncökgùnlikden galmasyn nyshan,
taze yyla bagt b.n ätlensin.
Pasyllar yazy dey sowular gysham,
sùyji gùnler has-da beter datlansyn.

Tans edelin, gownumizem shatlansyn,
dushsun herkim arzuwyna...

Dowamy »

668 0
Köneler, 9 years ago


Düýsh yaly

Joshdy hyjuw seni soyup durmusa,
kesbinde ummulmez jady bar yaly.
Lerzan eylar dunye sen yoklugynda,
ynan gulum sensiz dunye dar yaly...

Gùlsùz yazlañ bezegi yok, ho$boy ysly baglaryñ,
sensiz ömrúñ manysy yoj, tagamy yok ballaryñ,
gözelligñe görkùn go$ar yañakdaky hallaryñ,
yañakdaky hallaryñ...

Dowamy »

965 5
Köneler, 9 years ago


Tmrap.com?

Salam talyplar.com!
Name u.n www.tmrap.com islanok? bilyaniniz bar bolsa yazayynda!

Dowamy »

856 5
Köneler, 9 years ago


Jeihun07'a yuzlenme!

Salam hormatly okyjylar!
Bu yazgynyn asyl manysy alemde in gozel we in yash dinimiz bolan "islam" dini hakynda...
Jeihun07 "bu dunye diyip dinden, din diyip bu dunyeden dashlashman" diyen sozlemi bir adamdan eshtdim. Sen bu sozlem hakynda kelam agyz soz acsan ho6al bolardym!!!
Beyleki agzalar sizem bilyanizi yazawerin...

Dowamy »

1095 8
Köneler, 9 years ago


Shol sower yara!

Salam hormatly okyjylar! Menin bu gezekki yazjak zadym sizin gownunizden turjakmy, ya turmazmy men bilemok. Yone men sonda-da size su oylanmamy gysga bolsada yetirmegi makul bildim...

Salam Enesh! Yagdaylaryň gowymy? Bu gije men yenede seni aklymdan cykaryp bilmedim. Ykbalyma shol ajy yarasyny salan,meni barha gam layyna sureklan gec...

Dowamy »

915 2
Köneler, 9 years ago