Ahli musulman doganlarymyzy yetip gelen "nowruz baýramy" yagny "täze ýylynyz" bilen gutlayan. Goy her ynsanyn kalby yaz pasly deyin arassa, owadan bolsun! Acyk meydana cykyp, her durli careler gurnalyp, her durli tagamlar tayyarlanylar Esasan tayyarlanylyan semeni

Köneler, magnit tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir