Salam hormatly agzalar! Meñ bir joram bar(dy) biz on b.n mekdepden bari jora(dyk). Oñ hasiyeti (myakgo goworya) yenil. Agentda her ibereni alyp yor, yolda zatda biri dagy yalny6yp lak ataysa nomerini alyp galya, kim jan etsede alyp gurle6iberyar, gowja yalbarsan cyk diyip, cykyada etmeyan zady yok (ozuniz du6unensiniz) we s.m...... Mundan ba6gada ol zanit oglanlar b.nem flirtowat' edip zaigryvat' edip yor. Men mun hasiyetinden doydumda on b.n wapshe aramy kesdim, asla gurle6emzok. Beyleki joralarymam aydyarlar $o barada zatlar, oña aytdymam bu bolup yor$un bolanok diyip ondada etjegi icinde. Hickimem dinlanok. Oñ ma6galasam gowy, yone biderek oz abrayyny ga4yryp ýör. Men ona yamanlygym yok, dogry zat aytmak isleyan emma hic bolanok. Gaytam tany6larym yanyna kan barma, sanada $eylemikan diyip pikir ederler diyya. Indi name etsek borka ol gyz b.n maslahat berayseniz?

Köneler, Myahri6a tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir