Mekrchilik ))))))

Ezizim,mahribanym, balam,balym,janym, howam,gijäm, gündizim,ýagty jahanym,ayym,gunum,yyldyzym,yeketagim,yalnyzym,indi gaytalanmajak soyguli yarym,omur yolda$ym, mydam syrda$ym,goz guwanjym,damarda ganym,gozumin goreji agy garysy,omrumin manysy,ya$ay$ymyn akja gary,saher $emalynyn eziz salamy,janymyn jananasy,ozumden gymmatlym,ylahy ce$mam,bar Allad...

Dowamy »

1527 3
Köneler, 12 years ago


Kim ilki taparka

gelin dostlar oyun oynalyn!!! hazir men bir harpy uzynlygyna yazjak, shol harpyn ichinde bir sany uytgeshik harp bar, shon nachenji setirdeligini bilinda!

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmnmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
shol uytgeshik harp
1

Dowamy »

1809 20
Köneler, 13 years ago


Oylanma

Gül Bakjasy (Oylanma)
Gülü gowy görmeyan barmy, herkim öz elinde gül bolmasyny isleya. Elinde gülü bolanlary görüp senem arzuw edyan mende hem şeyle gül bolsady diyip. Kabirlerini görersin güle şeyle onat seretya ona gözün gider we seninde güllü bolmagy islegine hasam itergi berer. A kabirlerini görersin güllü bolupdyr yöne elindeki gülün...

Dowamy »

1370 11
Köneler, 13 years ago


12 ýyldan soň gowuşan hat!!!!!!!!!!!

12 ýyldan soň gowuşan hat!!!!!!!!!!!

" Soygunin gujagynda gyul achyp yoren yash juwanlar, bir-birinin nazaryny gormeseler durup bilenokdylar. Olaryn soygusi ilki bashda il gozunden gizlin hem bolsa, sona baka ayan boldy.
Oglanynam, gyzynam ene-atasy garshy chykdy. Sebabini aytmadylaram. Shonda gyz hem, oglan hem dilleship so...

Dowamy »

2107 23
Köneler, 13 years ago


Bardede parol dowyanler barmay?

salam agzalar men "betyigit"meng bardaki nigiming parolyny dowupdirlermi namemi ya admin pozaydymyka meni?dushunmedimlay men uytgeshik temadama achmandym ya menden agzalar narazy boldularmyka?her hili wank agzalar baray.

Dowamy »

1607 32
Köneler, 13 years ago


Gelin azajyk gulushelin dostlar!

Bu vaka Turkmenistanyn plan velayatynyn plan etabynda bolup gechen vaka..
suvagchylyk bilen meshgullanyan iki gurlushukchy, etrap merkezine ishleri dushup gitdikleri vagt etrap merkezinde yerleshen bir sherap satyan magazina baryan ekenler ve keyplerini koklap chykyan ekenler. yone her nache gezek gitseler hem bu magazinin ady bilen gyzyklan...

Dowamy »

1424 5
Köneler, 13 years ago


Lalijek

Lälijek
Gara gözli, galam-gaş,
Enaýyja keýijek,
Sen bir şeýle owadan,
Ýanyma gel lälijek

Lälijegim lälijek,
Enaýyja keýijek,
Sen bir şeýle owadan,
Ýanyma gel lälijek

Aýdaýsana adyňy,
Bu kalbyma ýazaýyn,
Aldyň akyl-huşumy,
Sensiz nädip gezeýin?
...

Dowamy »

1415 11
Köneler, 13 years ago


Dushen gunlerim.

Düşen günlerim

Dokuz aý ýatmyşam enem garnynda,
Göz açyp, dünýäge düşen günlerim;
Dört aýakda gezdim enem elinde.
Sekiz aýda hem gülüşen günlerim.

Birimde bilmedim ýagşy-ýamany,
Ikimde tanydym ata-enäni,
Üç yaşymda taňry berdi zybany,
Tört ýaşymda daş atyşan günlerim.

Dowamy »

1521 4
Köneler, 13 years ago


In sonkyja soz!

(oglan) gara gozum senin arassa kalbyn
yaly duru gozlen onunde durmak
mana ansat dushenok...men
senin soygin pakligine
dushundim...bagyshla meni!!!
basharsan meni oz dunyane
kabul et!!!


- (gyz)sen aydyp bolan bolsan indi
meni dinle!!!men yhlasymyn
ustunden perwaysyz geci...

Dowamy »

1522 18
Köneler, 13 years ago


OYLENMEDIK YIGITLERE!!!

ÖÝLENGIN!!!!!!!!!


Yigit halyň garrylyga

Salaýyn diýseň, öýlengin.

Kethudalyk endişesin

Kylaýyn diýseň, öýlengin.


Kethudalyk Гозель ýoldur,

Gaýgy garrydar, гамма öldir,

Ýigitlik Бир Гызыл Гулдура,

Solaýy...

Dowamy »

1712 29
Köneler, 13 years ago


Temadan dashary!

salam dostalar barynada! dostlar sizden bir hayysht, yazlan teman ichine temadan dashary zat yazmalyn edip bilsek shol tema degishli sozleri yazalyn! egerde temadan dashary yazyshjak bolsanyz shu tayda yazshayynda,nahili gep bolsada shu tayda chozulsunle, berlen tema yatdan chykyp bashga zatlar yazlyp ol tema duybunden uytgeyar son onada hich kim y...

Dowamy »

1577 37
Köneler, 13 years ago


Gezelench!

salam dostlar! durmushda her kimin oz islegi oz arzuw-hyyaly bolya. shol arzuwlan biride gezelench. gezelench gowy zat, her kiminem gezelench edesi gelya, oz gownuni goteresi gelya, yatdan chykmadyk gezelench edesi gelya. dostlar siz haysy yurda gezelench edesiniz gelya,haysy yurdy gowunlediniz kyn gormeseniz yazaysanyz!

Dowamy »

1920 59
Köneler, 13 years ago


Jorama maslahat berayinda!

salam gadyrly dostlar! sizden bir haysht, men jorama maslahat berayinda.ol talyplar.com-dan maslahat sorap beray diip menden hayysht etdi yone adyny aytmazlygymyda haysht etdi, shon uchinde men ona ozumche at dakdym. ona men gozel diip at dakdym,men shu taya okuwa gelemde gozel bn tanshdym we on bn gowy gatnashyk edip bashladym,bir birege bar syrla...

Dowamy »

3155 164
Köneler, 13 years ago


Duydurysh beryan onunden!

salam hormatly talyplar.com-yn agzalary menin muny achmagymyn sebabi yigitler barynyzada gyz dogan hokmunde duydurysh beryan! bize ozunuzun bolshunuzy gorkezman bu tayy kopchuluk yeridir shonyda unutman, agzynyza ak gelsede gok gelsede yazyp yatyrsynyz hapa geplap, name sizde gyz dogan ya eje yokmy. herkim tanamadyk adamyndan gury yere sogunch alma...

Dowamy »

1700 27
Köneler, 13 years ago


Duyushler!

salamsalam gadyrly dostlar! men bu sahypany achmagymyn sebabi men kan duysh goryan hatda gundiz yatsamam duysh, gije yatsamam duysh goryan, gaty kan goryande gepin gysgasy sizem sheylemi ya siz duysh kan gorenzokmy? men dine dini taraplayyn duyshleri kan goryan yone ozum goren duyshler...

Dowamy »

1781 33
Köneler, 13 years ago


Tapmacha. Bilinda!

bir dag diyer adym,
gezyan gowun shadyma.
bashgacha adym Ewerest,
shony bilen molodes.

yenede bir sany


ganatly ol uchmayandyr,
buzluklardan gochmeyandir.
ayagynda howurtge,
guzlaya ol 1 yumurtga.


ozum duzdum dostlar we joralar halamasanyz aydars...

Dowamy »

1393 4
Köneler, 13 years ago


Durmush adam uchinmi ya adam durmush uchinmi!

salam dostlar! men shul soragy ozume kan gezek beryan welin anyk jogabyny tapyp bilemok, sizem durmusha garayshynyz hakda oz pikrinizi yazaysanyz erbedem bolmazdy!

Dowamy »

1675 14
Köneler, 13 years ago


Ejemin syzgyrlygy

Eje! Gor nahili mukaddes soz, eje oz balasy un ylgaya, her bir adimini oz perzentlerine bagsh etyar, chaga ykylsa ya bir showsuzlyga uchrasa ilkinji bolup ene yuregi syzya oz perzendinin bir chykgynsyz yagdaya dushendigini bilya. A chaga ony bilmeya eken, hachanda her bir adam oz mahribanyndan ayra dushede bar zada akyl yetirya eken.Edil men hem e...

Dowamy »

1533 19
Köneler, 13 years ago


Menam aranyza alayynda!

Salam talyplar com-yn hormatly agzalary! Menam oz aranyza alayynda! men siz bn oz shatlygymy, oz gussamy den paylashasym gelya. Mana sizin her bir adimimde komeginiz gerek, adam hemishede komege matachdir, men hem edil shon yaly sizin komeginize matachdirin. Menem siz bn dostlashmak isleyan!

Dowamy »

2373 115
Köneler, 13 years ago