Intel Core i7Nace yyldan bari laptop ulanyan. Yakynda grafika we dizayn bilen gyzyklanyp basladym welin laptopda eygertjek dal oydyan. Son ucin PC almak netijesine geldim. Indi CPU anry bari saylap otyrkam Intel-in taze prosessoryndan habardar boldym. Intel Core i7. Performansy gaty gowy yaly. Aranyzda ulanyp Intel Core i7-li PC ulanyp goreniniz...

Dowamy »

3468 55
Köneler, Farabi tarapyndan 14 years ago

Poems by me. Part ||

Salam gadyrly adamlar. Men yene-de duzen gosgularymyn birini sizin dykkatynyza yetiresim gelyar. Yalnyslyklarym u/n sizden önunden ötùnc sorayaryn. My eng not perfect. Tnx a lot.


I opened the door
like so many times before
feelings fill me up
my heart breake up

the room i still remember

Dowamy »

2181 21
Köneler, Moonflower tarapyndan 14 years ago

2008 ABŞ Prezident saylawy


bilşiniz yaly ertir abş-da prezident saylawy bar. demokrat partiyadan barack obama bilen respublikan partiyadan john mccain dalaşgar. john mccain 8 yyldan bari dowam etdirilyan george bushyn syyasatyny dowam etdirmekçi. barack obama bolsa düybünden taze syyasy yol saylamakçy.

siz nahili pikir edyaniz?

ertir k...

Dowamy »

2750 26
Köneler, Farabi tarapyndan 14 years ago

Ussat trener Gurban Berdiyev

Ussat turkmen treneri Gurban Berdiyev Rubin-Kazan futbol komandasyny Russiyanyn chempiyony etdi. Tuweleme, turkmenlerin sheyle ustunlik gazanmagyny gormek biz turkmen yashlaryny diysen begendiryar.

Этой ночью Казань не спала. Столица Татарстана праздновала победу "Рубина" в чемпионате России по футболу. От фейерверков было светло, ка...

Dowamy »

1697 2
Köneler, alymturkmen tarapyndan 14 years ago

Pikir berin,pikir berin

bilemok,yone bir sorag meni aram aram gaty gaty oylandyryar.tm da esasanam oylenilende soywulman oylenilyar(weyle bolmagyny goldayanam),kop kiwide bolwy yaly herkim biri bilen halawyar yada vagtyny geciryar.kavagt weyle hem bolyar gyzyn hemme zady govy,bawda govnune yarayar(fiziceski i moralny)yone 5(meselem)gunden son bir zady gaty govnune yaranok...

Dowamy »

3298 73
Köneler, dertsiz tarapyndan 14 years ago

''Geçi bilen goyunun gudaçylygy''(basnya)Bolupdur bir waka yany-yakynda,
Bu waka geçi we goyun hakynda.

Bu geçi gybatçy gepçi geçimiş,
Goyunun yaşy bolsa ,bolupdur yetmiş.

Bir ogly bar eken bu garry goyunyn,
Bar arzuwy öyermek yekeje oglun.

-''Gudaçylyga barsam geçin gyzyna'',
Habarymy alman kowarmy y...

Dowamy »

1991 1
Köneler, jalaylar tarapyndan 14 years ago

''Bolar''

Renk alarmyş gawun gawuna baka,
Gawun datly bolsa şagala şam bolar.
Ala-hekik gelmez her atylan oka,
Yerliksiz gagyllasa gury hen bolar.

Yarydalandyr haywan,ynsan,mahlukat,
Bagş eylemiş ynsana nije sahawat,
Yöne sahawat yok işlenyar-le gabahat,
Gabahat işler başymyza jen bolar.

...

Dowamy »

1502 1
Köneler, jalaylar tarapyndan 14 years ago

Salam bagalar niçiksaniz

Salam arma oglanlar we gyzlar we gyza menzeşler.jan saglyk,iş,güç,maşgala agzybirçiliği yerindemi.yazyp durrun,Name soragynyz bar bolsa menden sorap bilersiniz,yöne kyn bolmasyn.Hany onda işli işine öyli öyüne toyly toyyna.Boşuna wagtynyzy öldürüp bir ekrana serediiip oturmanlay walla..

Dowamy »

1343 6
Köneler, arvin66 tarapyndan 14 years ago

Köne türkmen şahyrlarynyň goşgularynda ulanylan, zamanamyzyň türkçe sözleri

Sahypada käbir türkmen agzalar türkçe ýazgylar ýazýarlar. Bu ýagdaý, türkmen we türk dilleriniň meňzeşligi we köküniň birdigindenmikä diýýän.
Ayroplan atly agzamyz bir ýzgysynda şeýle diýipdi: "başga dillerden söz geçjegine türkçeden geçsin"
ayrpolanyň aýdany bilen doly ylalaşammok. Sebäbi türk diline grek, latin we beýleki ýewropa...

Dowamy »

3604 11
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 14 years ago

Salam Talyplar

Salam talyplar meni aranyza aljakdygynyzy bilemok welin onda da sorayyn turkmende bir soz bar yatyp galandan atyp gal diyip men shu wagt Buzmeyindaki turk mekdepde okayaryn diyjek zadym men shu wagtky talyp dal-de gelejekdaki talyp men bu sayty gorup gaty gowy gordum on beyle saytyn badygyny bilemokdym sabyrsyzlyk bilen jogaplarynyza garashyan

Dowamy »

1755 10
Köneler, alexcik tarapyndan 14 years ago

Aranyzda BASHKENT TTM ucurumy barmay?

Dostlar, araňyzda 11mkr-daky Başkent TTM-ni tamamlan uçurum barmaý? Bar bolsa habarlaşsaňyz begenerdim!

Dowamy »

2099 6
Köneler, SerJon tarapyndan 14 years ago

Durmuş gitdigiçe kynlaşyar!

Durmuş gitdigiçe kynlaşyar!
ey dostlar dogrumy aytsam sonky döwürler yaşayyş kynlaşyan yaly, ya 18 yaşyma geldim öz başymy özüm çarajak wagtym bolanyndan my namemi öz-a birhili, şu soragymyn jogabyny talyplar nahili jogap yazarka diyip garaşyan...bye

Dowamy »

2888 12
Köneler, mc_didar tarapyndan 14 years ago

Türkmen diline sarpa

Hormatly Talyplar!
Sonky döwür Türkmen dilinde yazgylar azalmaga başlady!
Yeri bolya bir yerden bir mowzuk yada bir hekaya yaly zat tapansyn ony terjime etmage wagtyn bolan daldir.şeyle yagdayda elbetde olary goyup bilersin.yöne elbetde manysyny gysgada bolsa beyan etmek bilen bu işi edip bilersin!
Bari Türkmenlen sahypasy bolj...

Dowamy »

3154 31
Köneler, Lider tarapyndan 14 years ago

Yardiminiz lazim arkadashlar!

Selamen aleykum arkadashlar!Dnepropetrovskdan selamlar.Nasilsiniz?Arkadashlar Hristiyanlar da bosh durmuyorlarmish! Burda bir Hristiyanla tanishtim. Kendisi burdaki bir church'de chalishiyormush.O Chinceyi ogrenerek burdaki Chinlere Hristiyanligi ogretiyor.Onunla bazi konulari bazi zamanlar tartishiyorus.O bana Kuran'da Incili okumamiz lazim oldugu...

Dowamy »

2378 5
Köneler, SerJon tarapyndan 14 years ago

What u think about Dima Bilan ?

What u think about Dima Bilan ? Let me write his success: In 2005: Russia Music Awards boldy,şonda Dima took the best artist of RUssia award and iň gowy erkek aydymçy bolly.
In 2006: Yene RMA 'de in gowy artist bolly,Evrovideniye gitdi 2-nji bolly.
In 2007,yene Russia Music Awards'da in gowy artist bolly,2008'de Eurovision'a gitdi 1...

Dowamy »

2313 6
Köneler, atashka666 tarapyndan 14 years ago

Future of my home country

A country; people born, live and die its land. People are fighting with each other to own a country. In the world 238 countries and however there has a countries which are struggling for their Independence. Independence; not depending on or controlled by another country. My home country, Turkmenistan, is gained its Independence in 1991 just after t...

Dowamy »

2519 8
Köneler, bezzat tarapyndan 14 years ago

Hoşlaşyk

her kim täze gelen wagty ýalkymly salam bilen ýa-da "tanyşlyk" mowzugy bilen agzalaryň arasyna goşulşyp gitýär. gidenlerinde welin sessizje gürüm-jürüm bolunaýýar öýtýän:)

wagtlaýyn ýa-da hemişelik gitýänler üçin bir mowzuk açaýyn diýdim. her kim şu ýerik giden wagty iň soňky duýgularyny beýan edip(içini döküp) gidäýse nähili bor?:)...

Dowamy »

3077 37
Köneler, agayunus tarapyndan 14 years ago

astanababam

Salam mahriban talyplar.com'uň eziz agzalary geliň herkim öz önüp ösüp ulalan yeri hakynda bir goşgy yazalyň garabekewül agzamyzyň goşgysy mende uly tasir galdyrdy şondan ugur alyp şu ady seçdim. Astanabam goşgysy.......

Dowamy »

1541 24
Köneler, astanababa tarapyndan 14 years ago

Elli gepden belli gep

nabelliden elli gepden belli gep.
sonky dowurde erbet zat yazyan adamlar bar shu yere. sholarynam agzalygyny bozun! kabul etman sholary. olar yaly betniyetli adamlar bize gerek dal. kim bolsa shol bolsun. dagdan arkasam bolsa, tanyshy guychlem bolsa sholary agzalykdan we yazan zatlaryny ayyryn. olar sheydip bizi biri-birimiz bilen agzalalyga...

Dowamy »

1833 8
Köneler, nabelli tarapyndan 14 years ago

Gyzlyk edebim

janym,damardan akyan ganym,yuregimin gursuldusi,gozlerimin ajy gozyashy,dunyam,garagozum!nirelerde sen?sensiz yat illerde yashamaga dyrjashyan.yekeje gezek duyshumde gorsem diyip yashayan.SEN emma sen name pikir edyan.sensiz durmyshyn nahili kyndygyny bilenok elbetde.mana soyga dushunmeyan ,donyurekdir oytyan bilyan!muna hakyn bar.gelip mana SENİ S...

Dowamy »

8966 116
Köneler, yanan_yurek tarapyndan 14 years ago