Tapmacha #0

1. bishmedik garpyza name diyilyar?

2. iki ayagyny galdyryp iteklemeli?

3.dashy gara ichi gyzyl ichine soksan hep-hezil?

4. ir yatyan hayvan?

5. in ir turyan haywan?

6. suwda in kop durup bilyan balyk?

Dowamy »

1122 12
Köneler, ahles tarapyndan 13 years ago

KELLE AGRY

dishagra yolda kelleagry geldi hosh geldin

Dowamy »

1418 14
Köneler, dishagry tarapyndan 13 years ago

Enäniň ýaşy

enäniň ýaşy

günamizi bagyşlaýar eneler
sebäp eneleriň ak süýytli döşi
köp-köp garalygyň günäsin ötýär
şeýdibem kemelýär eneleň ýaşy

ene balasyna buýurdy ýumuş
ol diýdi “özüň et oň ýaly işi”
ýandy ene. emma ötdi günasin
kemeldi enaniň ýene bir ýaşy.

“öýe wagty...

Dowamy »

2206 19
Köneler, betyigit tarapyndan 13 years ago

Kybla mertebesi

Gujagynda Watanymyñ,
Ömrümiñ ýazy galypdyr.
Ho-ol ýerde kyblam atamyñ,
Gaýratly yzy galypdyr.


Gep-gybaty diñlemezdi,
Pent-sargydy diñlenerdi,
Öz ýanyndan hiñlenerdi,
Bir $irin sazy galypdyr.


Daýhandy, bilmez armany,
$u toprakdy hany-many.
"Gülabysy...

Dowamy »

1447 9
Köneler, Annashka tarapyndan 13 years ago

Duydurysh beryan onunden!

salam hormatly talyplar.com-yn agzalary menin muny achmagymyn sebabi yigitler barynyzada gyz dogan hokmunde duydurysh beryan! bize ozunuzun bolshunuzy gorkezman bu tayy kopchuluk yeridir shonyda unutman, agzynyza ak gelsede gok gelsede yazyp yatyrsynyz hapa geplap, name sizde gyz dogan ya eje yokmy. herkim tanamadyk adamyndan gury yere sogunch alma...

Dowamy »

1691 27
Köneler, jeyn91 tarapyndan 13 years ago

Maslahat

Doslar men bir gyzyn asyk boldym...ol gyzyn doganam dosty maslahat berayinda doslar name etse borka!!!

Dowamy »

1041 0
Köneler, Maco tarapyndan 13 years ago

Duyushler!

salamsalam gadyrly dostlar! men bu sahypany achmagymyn sebabi men kan duysh goryan hatda gundiz yatsamam duysh, gije yatsamam duysh goryan, gaty kan goryande gepin gysgasy sizem sheylemi ya siz duysh kan gorenzokmy? men dine dini taraplayyn duyshleri kan goryan yone ozum goren duyshler...

Dowamy »

1766 33
Köneler, jeyn91 tarapyndan 13 years ago

Turkmenistan

Hormatly Talyplar.com-yn agzalary! Sizin heriniz bir yerde yashayanyz, shonun men shu temany achmagymyn sebabi sizin yashayan gozel yerleriniz barada bilesim gelyar. Yurdumyzyn in gozel kunjekleri barada yazayyn sizden hayysh! belki men gormedik yerlerim bardyr.

Dowamy »

1844 27
Köneler, Istambul tarapyndan 13 years ago

Smayliklar!hemmelere salam! Internetden smaylik gozlap yormezliginiz u.n shu temada smayliklary yerlerleshdirjek. Gynansagam admindan netije yok, özumiz emelleshdirip smaylik zat ulanaymasak.


Dowamy »

2392 37
Köneler, ozik tarapyndan 13 years ago

Omar hayyam

Gy$ gecip, e$dilýär baharyñ ýañy,
ömür kitabynyñ ýakyndyr soñy.
Gam çekme, $erap iç, hekim aýtmy$laý.
Dünýäñ gamy-awy, $erapdyr emi.


Bilip goý, ýowuzdyr oýny pelegiñ,
dosty-ýaryñ galbyrynda elegin.
Erkiñ barka, daýan özüñ-özüñe,
ertir giç, $u pursat algyn alanyñ.

Ömür-b...

Dowamy »

1952 17
Köneler, Annashka tarapyndan 13 years ago

$u wagtky Men we 10 ýa$ly Men.

Salam, hormatly agzalar! Gowumy ýagdaýlaryñyz, okuwlaryñyz, i$leriñiz..?
Men ýañy içimi hümledip otyrkam kelläme $eýle bir pikir geldi, has dogrusy, sorag geldi. $ol soragy size-de berip göräýeýin diýdim:
edil häzir siz 10 ýa$ly özüñize du$sañyz näme diýerdiñiz? Ululygyñ hezildigi barada gürrüñ edersiñizmi ýa...? Ýöne haýy$ edýän, bu...

Dowamy »

1497 14
Köneler, Friendship tarapyndan 13 years ago

Tapmacha. Bilinda!

bir dag diyer adym,
gezyan gowun shadyma.
bashgacha adym Ewerest,
shony bilen molodes.

yenede bir sany


ganatly ol uchmayandyr,
buzluklardan gochmeyandir.
ayagynda howurtge,
guzlaya ol 1 yumurtga.


ozum duzdum dostlar we joralar halamasanyz aydars...

Dowamy »

1381 4
Köneler, jeyn91 tarapyndan 13 years ago

Telefondan nadip surat goymaly!

hemmelere salam! Kopumiz telefondan giryas we ka birlerimiz telefondan surat goyup bilemzok. tema Surat goymak operamini 5, 6 yada ondan yokardaky wersiyalarda. Ashakdaky suratdaky yaly edilyar.
Gerek suratynyzyng ustune strelkany elting.

indi chepe, saga, ashak, yokaryk knopkan arasyndaky ,,ok,, knopkany 5 sekundaky basyp s...

Dowamy »

4467 116
Köneler, ozik tarapyndan 13 years ago

GULKUNC SURATLAR

Dowamy »

3897 11
Köneler, hajy92 tarapyndan 13 years ago

Durmush adam uchinmi ya adam durmush uchinmi!

salam dostlar! men shul soragy ozume kan gezek beryan welin anyk jogabyny tapyp bilemok, sizem durmusha garayshynyz hakda oz pikrinizi yazaysanyz erbedem bolmazdy!

Dowamy »

1665 14
Köneler, jeyn91 tarapyndan 13 years ago

Bä$im Atayew

Mart geler, aprel geler, may geler,
yene dyrma$aryn daglañ biline.
Dört diwaryñ arasyndan sogrulyp,
ikiçäk galaryn tebigat bile.


Ýagy$ ýagar,
Turkmen ýazynyñ ýag$y.
Seniñ tämiz, päk dünýäñe biriger.
Gyzyñ demi deýin ýyly damjalar.
Ýüz-gözüñden, ýañagyñdan syrygar.

...

Dowamy »

1396 12
Köneler, Annashka tarapyndan 13 years ago

“EL-Clasiko” Kim ýeňer?

Aprel aýynyň 16-ndan 17-ne geçilýän gije, Aşgabat wagty bilen gije sagat 01:00-da, dünýäniň iň naýbaşy klublaryndan bolan, madridiň Realy bilen Barselonanyň arasyndaky jogap duşuşyk boljak. Futbol janköýerleri bularyň arasyndaky “La liga”-daky birinji oýundan habarlydyr (barsa 5-0 real). Şeýlede futbol janköýerleri bularyň arasyndaky dartgynly geçj...

Dowamy »

3197 98
Köneler, mirasymyz tarapyndan 13 years ago

Serasap boluñ, minsk talyplary!

Salam, hormatly agzalar! $u gün Belarussianyñ minsk $äherinde örän aýylganç wakalaryñ biri boldy. Janyndan geçen terrorçy minsk metrosyny bomba bilen partlatdy. Ençeme adamlaryñ ömür tanapy kesildi. Men hem $ol hadysa bolan wagty metrodadym. Allajanyñ özi gorap aman galdym. Men minskide okaýan talyplara 1-2 günläp metro münmezligi maslahat berýän....

Dowamy »

1324 23
Köneler, Friendship tarapyndan 13 years ago

MASLAHAT BERIN DOSTLAR

men 86yyl bir gyzy gowy gordum dushinjeli gow yerin gyzy okap yor dushbije oz diyenlirajik yone umuman aydaynda men oz shertlerim kanagatlandyryar men ozumem 91 oglany aramyzda soygu bolarmy yada bolup bilmez kim nahili pikir edyar>?

Dowamy »

1822 35
Köneler, Wepa Owezow tarapyndan 13 years ago

TALYPLAR Comynda owrlishik etmeli

men eyyam 2 yyl bari men sho bir sahypa sho bir zat Talyplar.com Admininden haysh eger okayan bolsa, Talyplar.comy utgeshme girizmek barada, siz nahili pikir edyaniz?

Dowamy »

1653 18
Köneler, Wepa Owezow tarapyndan 13 years ago