Gara gozler gelshik beryär yùzùñe Gashlaryñ ýaýypsyñ misli bir kemal. Seniñ syratyña, seniñ gozùñe Hatda asmanda-da tapylmaz mysal. _ _ _ _ _ _ Seniñ gozleriñi goremde ilki Meniñ bagtymdygyña ynandym chyndan Meniñ mamladygymy subut et! Belki,razy bolaryn men bu durmushymdan. _ _ _ _ _ _ Seniñ gozleriñe siñe seredip, Goryarin ozúmiñ, bagtly geljegim Bilyarin, kalbyñda söygi dòredip, Men seni bagtly edip biljegim. _ _ _ _ _ _ Talabym kan daldir berjay etjek bol! Her bir hayyshdymy yùrek emriniñ. Basharsañ sen meni bagtly etjek bol Bolup boldygchysy garyp koñlimiñ. _ _ _ _ _ _ Göwniñ sada bolsun meñ isleyshimden Meniñ päk söygime ynangyn pugta Shonda søyerin men señ isleyshiñ dek Ýetirin men seni túkenmez bagta! ! !

Köneler, Koneurgenchli tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir