Real-SSKA

name ucin Dumbiya shanslaryny sypdyrdyka?

Dowamy »

767 14
Köneler, 8 years ago


Hersinin yashy nace

Гадаму, Мекану, Арслану и их женам Алине, Анне и Валантине всем вместе 151 год, причем каждый муж старше своей жены на пять лет. Гадам на один год старше Анны; Алине и Гадаму вместе 48 лет, а Арслану и Алине вместе 52 года. Предлагается узнать, с кем каждый из них находится в браке и сколько каждому лет.

Dowamy »

566 2
Köneler, 8 years ago


Ýeke ses hakyndaBu, elbetde, biziň üçin gülküli,
Ýöne şeýle zadyň bolanlygy hak.
“Aýal adammyşmy ýa-da dälmişmi?”
Diýen gün tertipli uly bir ýygnak
Bolanmyş bir çak.

Turupdyr şeýle bir uly galmagal,
Galmagal tasdanam ýazanmyş urşa:
Birisi diýipdir: “Beýle zat bolmaz!”
Biri: “Bolar!” di...

Dowamy »

778 7
Köneler, 8 years ago