Sorag?

agzalar aranyzda admin haysynyz bolyanyz? Shu yazylyan zatlary yokarda oturanlardan okap yzarlayan barmyka(мвд,кгб и т.д.)

Dowamy »

1983 24
Köneler, macintosh tarapyndan 13 years ago

Belarusia

Belarusiada okayanlardan bamyka shu yerde ?????????????seslenin pojaluysta ()))))))))))

Dowamy »

2175 103
Köneler, newidimka tarapyndan 13 years ago

Utan4(((

salam talyplar.com yn agzalary men sizin aranyza taze goshuldym.hormatly agzalar mende bir sorag bar,hayysht edyan eger basharsanyz jogap yazayynda!name u4in turkmen gyzlarymyz u4in biz utanmaly?

Dowamy »

2265 118
Köneler, macintosh tarapyndan 13 years ago

Hayyshnama

salawmaleykum gowumy yagdaylarynyz bagyshlan siz tesbirlerde barmysynyz?

Dowamy »

1363 25
Köneler, Janjan tarapyndan 13 years ago

Sizin maslahatynyzdan ozume BIRAZ rahatlyk tapdym

Salam Talyplar.com ulanyjylary. Bu yene men Yazik. Yazan hatlaryny okadym we sheyle netija geldim. Menin kop-kop sagbolsun aytjak adamlarym bar. Olaryn lakamlary:
1. Ayjeren
2. gulgunjik
3. myahridjemal
4. merjenka
Sizin yazan jogaplarnyz meni diysen begendirdi. Men size kop-kop sagbolsun aydyaryn.
Eger mu...

Dowamy »

1672 10
Köneler, Yazik tarapyndan 13 years ago

ADMİNJAN

EEY ADMİN JAN SHU YERE YAZYLAN BAR ZADY TUTUP YÖRME. TURKMENİSTAN HAKYNDA KELLELERNE NAME GELSE YAZYP YÖRMESİNLER. GAYRAT GEPE DÜŞÜNYAN ADAMSYNLAY BAŞYNA BİR BELA GELMANKA YAZYLYAN ZATLARY KONTROLYNA AL

Dowamy »

1254 3
Köneler, croll210 tarapyndan 13 years ago

GTA oyuny

Salam agzalar we myhmanlar!!! ine menem bu gun aranyza agza goshuldym! kabul edin!!!
Talyplara myhman bolyadym

GTA oyununy kompyutere goni goyar yaly (pc) formatda nireden skachat edip bolar. bilyan bolsanyz linkini goyun, torrendin usti bilen bolsa has govy boljak!

Dowamy »

1502 2
Köneler, sabyrly tarapyndan 13 years ago

Söýgi setirleri-2

Bir gün durmu$yñ hemme gözelliklerinden gaçyp sessiz-sedasyz ölüme gitmek isleseñ, ýanyma gel! Saña sensiz ýa$amagyñ ölüm bolýandygyny görkezeýin!

Meni 1 minut däl, 1 sekunt hem däl, sekundyñ 10-dan biriçe söý!- 1 ýyl däl, 10 ýyl däl, 1000 ýyl $at bolaryn!

Ýarty tolkunly bolmaly däl deñiz! Ýa durmaly, ýa-da jo$maly! Gy...

Dowamy »

2804 31
Köneler, Friendship tarapyndan 13 years ago

Belki dushunishmezlikdir.

Mena teman adyna name diyjegimi bilmedim. Men bir joram bar. Ol omrunde bir gezek soyup, soyeni bilenem soyushdi. Olar bir-birini diysen gowy goryadiler. bir-birege mynasyp. Gyz oglana, oglan gyz yarayady. Gyz oyundakilerin razymy ya razydaldigine bilmese-de ona barmakchydy. Oglanam ony almakchydy. Kopulenzch olar tel.-de gurleshyadiler. Gyz kan...

Dowamy »

3096 49
Köneler, angel91 tarapyndan 13 years ago

Bedew bayramy

Hormatly talyplar.com-yn agzalary! Sizi yetip gelyan "Turkmen bedewinin bayramy" bilen gutlayan. Goy Ahalteke bedewlerimizin shan-shohraty has-da artsyn!

Dowamy »

2305 21
Köneler, angel91 tarapyndan 13 years ago

Kolumbyñ ugurtapyjylygy

Hristofor Kolumb bir gün ispanlar bilen agşamlyk naharyny edinýär eken. Nahar mahaly myhmanlaryň birnäçesi Kolumbuň şöhratyny kemsidip gürrüň edipdirler. Amerika syýahaty barada söz açylanda,oturanlaryň biri belent ses bilen:
– Ol ýerlere syýahat etmek kyn iş däl ahyry – diýipdir.
Kolumb bu aýdylana hiç hili jogap bermändir-de, eline...

Dowamy »

1295 6
Köneler, Adgjmptw tarapyndan 13 years ago

Surat

men seni soyyarin!
men seni soyyarin!
men seni soyyarin!sen meni soyyamin???

Dowamy »

2483 43
Köneler, msgsu tarapyndan 13 years ago

Kompýuter magazinleri

Salam agzalar! Sag gurgun oturanmysynyz,
sizden bir haýyşym bardy.
Her agza özüniň bilýän Aşgabatdaky kompýuter magazinini ýazaýsa gowy bolardy. Hemmämizede peýdaly bolar. Adyny, nomerini, adresini...

Dowamy »

1703 4
Köneler, owreniji tarapyndan 13 years ago

Hayişt

taze habar eşitdi turkiye işlemane giden adamlary yzyna çagyryamyş turkmenistan , maya çenli barmalymyş gelmesen ştraf toleyamişin, şular dogrumy bilyanin ba bolso jogap yazayin!!! :)

Dowamy »

1356 14
Köneler, beshiktash tarapyndan 13 years ago

Heartache, Worrying, No choice.

Hello, Talyplar user hosts. My nickname is Yazik. I have a big question. I am writing this letter in English because It has some reasons. If you can help me in this situation please help me, because I am struggling in this almost two months.
Problem is that I am worrying a lot of things. I want to do more things in one time. Worrying these...

Dowamy »

4831 20
Köneler, Yazik tarapyndan 13 years ago

Lakam (klichka

Hany míllet índí her kím oz góren eshíden Lakmyny yazsyn ... Kellá náme gelse shony yazyng ... smailik bolsada bolya ... (

Dowamy »

6823 158
Köneler, Crank tarapyndan 13 years ago

Admin sen arassa samsyk!

Yslam sen adminmi?
Admin bolsan erkek bolup biderek yazgylaray ayyr. Onsonam sen derekli admin dal ekenin, kop agzalar sen yuzune dogry aydypdy samsygrakdygyny...
Ynanman yordum, indi ynandym, hakykat!
Namow biderekleri bize göz bolsun edyanmay, menem tersine uytgabilyanow.
Wagtynda ayrybilenokmy chortlary, menem uytgeya...

Dowamy »

2432 55
Köneler, Anakonda tarapyndan 13 years ago

Türkmensin

hormatly agzalar,bu saytda watanymyz hakda tankydy temalar köpürak yazylyar.eysem-de türkmenlere öwünmage zat yokmy? tabigy baylyklar bolsun,sport,tehnika,sungat,we başga temalarda.bu barada nesip bolsa köp zat yazmakçy.siz-de bilyanlerinizi yazayyn bu yere.

Dowamy »

1483 7
Köneler, samat tarapyndan 13 years ago

Gadyrly dostlar!

hemmaniz bagryma basasym gelya
hemmaniz gursagyma sygdyryan emma
gujagyma sygdyryp bilemok sizi

bu goşga eye çykmak niyetim yok yada yalnyş yazan bolmagymam mümkin, yöne esasy zat men sizi, türkmen halkyny söyyan...

Dowamy »

1599 17
Köneler, spartan tarapyndan 13 years ago

Wap.suleyman-u.wen.ru

Dostlar ozum sayt acdym girip baha berip gorun hany))

Dowamy »

2614 30
Köneler, Stranger tarapyndan 13 years ago