Opera mini nadip ishletmeli ?

Salamaleykum doslar! bu temany achyp name diyjek bolyanymy añan bolsañyz gerek, Opera mini komyuterde Tm da ishleya yo-ne telefon uchin ishleyani gerek,bilyaniniz yokmy?

Dowamy »

1151 4
Köneler, 8 years ago


Her bir Mussulman adamyn bilmeli dogasy.!

Bismillä Hirrahmä Nirrahym Allahu lä ilähä illä huwäl-haýýul kaýýum.Lä tähuzuhu sinätuw wälä näwm.Lähu mä fissämäwäti wämä fil arz.Mäñ zälläzi ýä$fägu yidähu illä-biiznih.Ýäglämu mä bäynä äýdihim wämä halfähum.Wälä ýuhitunä bi$äý immin ylmihi illä bimä$ä.Wäsigä kursiýýuhussämäwäti wäl arz.Wälä ýäuduhu hyfzuhumä wähuwäl alyýýul azym.

Dowamy »

1085 4
Köneler, 9 years ago


Nokia 808 PureView 41 mp

Salamaleikum doslar! Bu gunki gurin etjek bolyan zadyma añan bolsañyz gerek! MWC 2012 , telefon gorkezlishikde Nokia her bir adamyñ uly ünsüni chekdi! Nokia 808 ady bilen tazeki vidio ulgamy biryadrolyk prossoryda da FULLHD alyp bilyandigi görkezdi! Hawa herkimiñ gürrün eden zady bu Sumbian Smartfonyñ kamera ulgamynyñ 41 megapixel bolmagy,ol el te...

Dowamy »

1213 10
Köneler, 9 years ago


Ipad 3

Apple dan bolan Ykjam kompyuter Ipad taze Ipad 3 diyen taze kompyuteri shu yylyn martynda gorkezishe chykaryar diyip All Things D habar berya.taze kompyuter ekeran 2048 x1536 pikseley alyp biler sheylede ses arkaly ulgamly SIRI dortyadrolly prossesory bolar,yene bir bellemeli zat Ipad 3 shekilleri tazeki Full HD gornushunde gorkezer,BGR.com haba...

Dowamy »

993 2
Köneler, 9 years ago


Internete elyeterligin Wap tehnologiyasy

Internete oyjukli telefonlar arkaly elyeter bolmak WAP tehnologiyasy arkaly amala ashyrylyar.WAP Wireless Access Protocol,Internete simsiz elyeterliginin protokolydyr (ona WAP Wireless Application Protocol simsiz goshundynyn protokoly hem diyilyar).Internetde maglumat alysh-chalshyn adaty HTTP we TCP/IP protokollary arkaly oyujukli telefonlar...

Dowamy »

1173 0
Köneler, 9 years ago


Arabystanda Musulman dowletinin doremegi

Arabystan yarym adasy gurak shahralyklardan,chollerden we yarym chollerden ybaratdyr.Dine onun kabir yerleri ekeranchylyk uchin amatly bolupdyr.
Ekeranchylygyn in osen yeri Yemendir.Oba hojalygynda gin yayran ekinler bugday,arpa,shaly,shekerchinrigi,kenep we gowacha bolupdyr.Araplar bagbanchylyk bilen hem meshgulanypdyrlar.Bu yer...

Dowamy »

1775 3
Köneler, 9 years ago


ITIN GUDUZLAMAGY!

Birin Iti gijelerine uwlap bashlapdyr,eyesi kan unus bermandir , shol epesli aydan son Iti gundizinede ulap bashlapdyr,muna gahary gelip eyesi ony erbet edip urypdir,ertesi gun yene sheydip Iti uwlapdyr,eyesi muny tazden erbet edip yenede uruya Iti gachyp gapa girip,yata...

Dowamy »

1548 11
Köneler, 9 years ago


Ata Atajanow(1922-1989)

NÄBELLI GAHRYMANA

Ukrain chölünde,yapyn ustunde
Ak shelpeli derek ygshyldap otyr.
Gan oyulen gara toprak astynda
Turkmen esgerinin mazary yatyr.

Gok chuyshe dek dury asuda asman,
Derek-de bash egyar gubura sary.
Enayy shelpeler owazyn kesman,
Huwduley...

Dowamy »

3486 9
Köneler, 9 years ago


Yzmykshir (Zamahshar) galasy

Gorogly etrabynyn chaginde gadym dowurlerden bari yashayshyn bolandygyna shayatlyk edyan deliller,tapyndylar gaty kop dush gelyar.Olaryn in esasylary kone galalar,irki dowurlerden galan yadygarlikler,mukaddes hasap edilyan yerlerdir.Shol yadygarliklerin biri-de gadymy Yzmykshir (Zamahshar) galasydyr.Yzmykshir galasy Yagtylyk dayhan birleshiginin ch...

Dowamy »

1496 4
Köneler, 9 years ago


Gypjak

Shu gun gije erbet tusse bilen Gypjakda Bir yashayjyn oyi tupanlap yandy! Gonshy adamlar elinden gelen guyji bilen ody ochirmage synanshdylar yone hich ochirip bolmady,habary eyyam yangynyn doran wagtyndan Poźarniklere habar edilsede gaty hayal geldiler,emma eyam oyin 50% ya...

Dowamy »

1351 11
Köneler, 9 years ago


Durdy Gylych (1886-1950)

bokdeman meni!

Uce yetdi beren arzamyn sany
Gozi yok,garry diyip,bokdeman meni
Watan uchin gurban etjek bu jany,
Gozi yok,garry diyip,bokdeman meni!

Watan goramaga pikirmi berdim,
Bagtymyn bedewin mundum-de surdum,
Dushmana gulledir sakgalym-murtum,
Gozi yok garry diyip,...

Dowamy »

2646 5
Köneler, 9 years ago


Taze yylynyz billen

salam doslar,doganlar Barynyzy yetip gelyan taze yylynyz bilen gutlayan,goy geljekgi taze yyl size bagyt getirsin,2012 yyl eden arzuwlarynyz hasyl bolsun! Oyinden dash yerlerde okayan turkmenler!baryza taze yyly oyinizde sagaman gechirmek miyyeser etsin!

Dowamy »

1290 6
Köneler, 9 years ago


Bir zat ishlese biri yapylya!

salam doslar,gowmy yagdaylarynyz! Tazelikde barde bizin Turkmenistanymyzda Opera mini ishlap bashlady onem opera mini ishledip bolyanyny bilyaniz yone hemmesi ishlanokdy!shu wagt hemmesi ishleya yone bashga kop zatlar inni ishlanok,mysal uchin facebook programmasyny ishledip bol,bashgada you tube ishlanok diyjek bolyanym,name uchin beyleka?gaytam o...

Dowamy »

975 5
Köneler, 9 years ago


Notebook aljak komek gerek

salam doslar gowmy yagdaylanyz mana komek gerek kim bilyan bolsa komek etsin,men notebook aljak elyeterli bahadan direde satylayan bolsa habar edin, onnanam nahilisini almaly onam maslahat berewerin!!!

Dowamy »

1406 17
Köneler, 9 years ago


Yer bilen ayym arasyndan gechen osteroit 9 noyabrda

9 noyabr da gije sagat 3 lere yerbilen ayyn arasyndan ullakan asteroit gechdi diyip nasa yazya, ol asteroidin gowrimi 400 metr bolup agramy 55 milyon tona yetya diyip habar berya

Dowamy »

952 4
Köneler, 9 years ago


Adamlar kopelya tuweleme

Salam gowmy yagdaylarynyz talyplar.com yn agzalary tuweleme koneje saytymyzda adamlara kopelya, adamlan kopelyani birtarapdan gowam welin gowy zatlar yazyanlar gaty az gelin doslar gowja zatlar yazalyn gowja jogap yazyp okamaga gorelde saytymyz edelin,bu sozlen kopsi taze agzalara degishli

Dowamy »

1371 20
Köneler, 10 years ago


Mail@agent

Salam doslar,doganlar Turkmenistanda agent girenok oyityan barlap gorin

Dowamy »

1611 15
Köneler, 10 years ago


Komek gerek!!!

Salam doslar we doganlar gowmy barynyzyn ishleriniz,okuwlarynyz sagaman gezip yorsinizmi! Mana komek gerek eger kyn gormeseniz bilyaniñizi aydayyn,"Odnaklassniki.ru" shugun girdim yone sonky 4shagyny onaryp bilmedim bilyaniniz bolsa komek edayin hayysh.

Dowamy »

1123 8
Köneler, 10 years ago


Kino:Ya legenda:

Salam hormatly doslar we doganlar gowmy baryñyz,mena shugun gaharynyz gelmese kino barada gurleshmekchi,howwa bu suraty gorip name kino barada diyjegimi añan bolsañyz gerekyone dogrymy aytsam bu kinoñ chykanyna epesli wagyt gechdi,shonada mana shul filim gowwy yaraya,goreniniz bamy?bolmajak zat bolsada kino ichinde seretyan adamyn ichine bir hilli...

Dowamy »

1296 13
Köneler, 10 years ago


Kim tapyp yorka

Salam doslar we doganlar,gowymy barynyz, 2012 yyl baradaky aydylan gep gurinleri eshitmedigiz yok bolsa gerek,men her birinizin pikirinizi bilesim gelya,kyn gormeseniz yazayyn 2012 ä kim ynanyar.

Dowamy »

1404 25
Köneler, 10 years ago


Serial *lost*


salawmalikim doslar we doglar size bir hayyshym bar *lost* serialyny gormediginiz yokbolsa gerek.men eyyam iki yyl bari shol serialyn sonda name bolyanyny biljek bolup,epesli seryalaryny disklerde,telewizerlerde gordum,yone soñyny hichem gorip bilmedin,men diyjek bolyan zadym goreniniz bar bolsa aydayn sonunda name bolya?

Dowamy »

1646 49
Köneler, 10 years ago


Wap

salam hormatly talyplar.comyn oglanlary we gyzlary sizin herbirinize durmushda ussunlik arzuw edyan,man komek gerek kyn gormande bilyan rus wap saytlarynyzy yazayyn

Dowamy »

1446 7
Köneler, 10 years ago


Pyragy-Bu derdi

Keşt
eýledim, gezdim
yşkyň dagynda,
Ne
beladyr, kimse
çeker bu derdi.
Yşk
dagyn assalar
gögüň boýnundan,
Gök
titreýip, çeke
bilmez bu derdi.
Yşk
eser etmese,
ýanmaz çyraglar,
Yşka
düşse, guşlar
eňrär, gurt aglar,
Egiler

Dowamy »

972 6
Köneler, 10 years ago


Gadyryn na bilsin

GADRYN
NÄBILSIN
Harazban
goluna düşse algyr
baz,
Ganatdan
aýyrar, gadryn
näbilsin.
Bir
çopan eline degse
bir almaz,
Çakmak
daşy kylar, gadryn
näbilsin.
Pakyra
mynasyp sabr-u
kanagat,
Baýlar
ýaraşygy haýr-u
sahawat,

Dowamy »

1165 5
Köneler, 10 years ago


POISK GOOGLE

Salam doslar,size bir hayshym ba Google yn ses arkaly gozelegena bilyansiniz,sholar yaly gozlegi sumbian 9.4 lerde ulanyp bolyamyka,ya bolmasa programasy bamyka bilyanizmi?

Dowamy »

813 0
Köneler, 10 years ago