Www.e-dostluk.com

www.e-dostluk.com saytyna durli sazlamalar girizildi. Telefondan giryanler ucin hem shol adres

Dowamy »

1439 14
Köneler, 8 years ago


300$ -lyk ýaryşma

SalamTurkmen hüdürleýär, siziň dykkatyňyza ilkinji SOWGATLY ýaryşmamyzy ýetirýäris. Gatnaşyň, ýeňiji bolmak pursadyňyzy gaçyrmaň! Doly maglumatlar üçin: www.salamturkmen.com (telefondan girýänler üçin hem şol adresdir)
Sowgat: 300$

Dowamy »

1280 34
Köneler, 8 years ago


A.tmunit.com

şahsy blogym, myhman bolup bilersiňiz: a.tmunit.com

Dowamy »

626 3
Köneler, 8 years ago


Ishgar gozlenyar

salam, ish bn geldim. taze website proyekt duzmegin ugruna chykdyk, shona developer/administrator gozlenyar. Aylykly tolegler bolar. Gyzyklananlar admin@tmunit.com habarlashyp biler

Dowamy »

806 6
Köneler, 8 years ago


Sorag

mahrinin shu aydymy kimde ya nirde bar? asyl cykdymy klipy? http://t.tmunit.com/o4d

Dowamy »

487 0
Köneler, 8 years ago


Www.e-dostluk.com

Shu wideony paylashalyn: http://www.youtube.com/watch?v=bnx-wiXOMxo&feature=youtu.be


27 martda taze turkmen sayty acylyar, hazirden agza bolun, adresi: www.e-dostluk.com

Dowamy »

920 6
Köneler, 8 years ago


Www.fb.com/japbaklar sahypasy

facebookda turkmen sahypasyny tapdym shony aydayyn, ady Japbaklar, sahypasy: www.fb.com/japbaklar Gunlik 6000den anary turkmen girip cykyar, gaty gyzyk gurrunler edilyar, turkmene degishli durli suratlar goshulyar. In gysga wagtda abray alan sahypa bolup dur, sizem gelin icinizi gyssa

Dowamy »

829 3
Köneler, 8 years ago


Http://video.boomrap.com/

turkmen kinolar - http://video.boomrap.com/

Dowamy »

599 2
Köneler, 8 years ago


ICQ doretmek

icq versia doretyan script yasadyk, yagny suratlaryny, smayliklerini, statuslaryny, seslerini, iconkalaryny we bashgada durli funksiyalaryny oz islegine gora uytgedip bolar, almak isleyan habarlashsyn admin@tmunit.com .. barlag ucin sayty www.k.tmunit.com

_______________
www.tmunit.com

Dowamy »

504 1
Köneler, 8 years ago


Yatmalyn, gymyldaly

adamlar, onem bir pikiri orta goyupdym, indi bolsa netije bilen geldim. Ahli turkmen programmalaryny bir sayta jemlasimiz gelyar, ozumizinkiler peydalansyn, munun bn yashlarymyz oz ugruny, yagny kompyuter tehnalogiyasyny osdurerler, sayta goyulan programmalaryn awtory yazylar, onun bn habarlashar yaly, programma zakaz eder yal funksiyaar goyular. B...

Dowamy »

680 4
Köneler, 8 years ago


Www.s.tmunit.com

PhotoUnit surat serwisinin taze wersiyasy, ulanyn, peydalanyn www.s.tmunit.com

Dowamy »

583 3
Köneler, 8 years ago


Www.dostlar.tmunit.com

dostlar.tmunit.com sayty ucin .com domain saylashyn? name diyip bileris? dostlar.com zanit ekeni

Dowamy »

916 18
Köneler, 8 years ago


Taze sayt www.n.boomrap.com

Nätanyşlar bilen tanysyp, gurlesmek isleseňiz size saýtjagaz. Bärde çyn dost hem edinmek bolar, sayta giryan nabeli adamlar bilen totanleyin gurleship gyzykrak wagt gecirin :) www.n.boomrap.com

Dowamy »

809 7
Köneler, 8 years ago


Teklip

Pikir orta goymakcy, ahli turkmen programmalaryny jemlap bir sayta arhiw etsek, jemlesek nahili bolarka? yagny aramyzda programmirlemeden bashy cykyan dostlarymyz bar, olar hem ozlerice programma duzup, yada terjime edyaler emma bular barada kopumizin habarymyz yok. Ahlimize el yeterli shekilde bolar yaly web sahypa doretsek, ol yere programma awto...

Dowamy »

1031 8
Köneler, 8 years ago


Jemgyyet.com

jemgyyet.com agzasy bar bolsa pikirinizi alasym gelya, sayta nameler yetenok?

www.jemgyyet.com

Dowamy »

959 16
Köneler, 8 years ago


Www.jemgyyet.com dolandy

www.jemgyyet.com dolandy

Dowamy »

461 0
Köneler, 8 years ago


Taze sayt

salam, gysgaca taze proyektlarymyzy bellap gecmekci. mumkin kabiriniz ucin peydasy bolman biler yone dashary yurt dilini bilmeyan, yada ulanmak kyncylygy chekyanler ucin 2 sany taze saytymyzy hudurlemekci. fileunit we photounit - atlaryndan belli bolandyr, fileunit - 512mb chenli bolan islendik formatdaky fayyllarynyzy yuklap ony her yerde paylashy...

Dowamy »

792 10
Köneler, 8 years ago


Maşamy yada Saşa?

Birinin hayysdy boyunça paýlaşýan.

moskwa gidyan yolagchylan dykgatyna diyen soz bilen men ozume geldim. hasaba alysh bashlapdyr menem nobata durdym. ol gun 29.12.17 men moskwa uchyan. nobat sheyle bir uzak garashmak bolsa kyndy. durmush surprizden doly ynhada olardan yene biri: agaly we selbi mana dogry gelya yanlaryndada 5 yashly g...

Dowamy »

869 7
Köneler, 8 years ago


Hm

www.talyplar.com saytyn mobile gornushi barmy? bolsa adresi name?

Dowamy »

744 7
Köneler, 8 years ago


Blogging sayt

Ozunize shahsy blog sayt yoretmekci bolsanyz size gowy shans hudurleyaris... islendik blog sayty 50$ duzyaris...beyle bahadan hic yerde tapmarsynyz... maksadymyz tm int osmegi we an dushunajim ginelmegidir. Gyzyklanyanlar www.tmunit.com agalyr@mail.ru habarlashyp biler

Dowamy »

1785 53
Köneler, 8 years ago


Hm

talyplar.com saytyn mobile gornushi barmy?

_______________________
www.dostlar.tmunit.com

Dowamy »

835 8
Köneler, 8 years ago


Www.dostlar.tmunit.com

www.dostlar.tmunit.com saytynda reklama goymak - 25$/aylyk. agalyr@mail.ru

Dowamy »

684 7
Köneler, 8 years ago


Www.dostlar.tmunit.com

www.dostlar.tmunit.com saytynda taze funkisayalar ...

Dowamy »

653 3
Köneler, 8 years ago


Www.dostlar.tmunit.com

www.dostlar.tmunit.com gelin gurrune :)

Dowamy »

794 2
Köneler, 8 years ago


Dostlar.tmunit.com

dostlar.tmunit.com - gelinler :)

Dowamy »

497 1
Köneler, 8 years ago