Sagat daňdaň 4:15. Dostym agajanyň horruldasymy,Mekanyn achyp goyan club beadimi(2sagat bari shol 1 saz aytyar menem yapmaga yaltanyan olam 5nji düýşini göryar) ya sagbolsyz ayralygyn ajylarymy,ya-da kawagt jan edip goyyan unknown nomerin(KImkä ol?) janlarymy garaz birzada shuwagt men yatmagma päsgel beryär!!!

Köneler, daKING tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir