Sungat

Gadyrly talyplar.com-un agzalary we myhmanlary!menin bu temam sungat hakynda.yagny sungat adamlary,sungatyn görnüsleri hakynda näme bilyän bolsanyz su yerik yazmagynyzy hayyst edyärin.we sungat hakynda näme gyzyklandyryan bolsa sorabermeli.bir hayyst temadan dasary cykmalyn.

Dowamy »

1850 54
Köneler, 10 years ago


Sawer bilen tanyslyk söhbetdesligi

Gadyrly agzalar gelin sawer agzamyz bilen tanysalyn.asyl siz onun bilen tanysmany unudan bolsanyz nätjek.
Sawer gaty görme agzalar biraz isliräk bolup unudandyrlar senin bilen tanysmany.

Dowamy »

2278 86
Köneler, 10 years ago


Sowgatlar.

Sowgat bermek-bu bir sungat.berilen sowgadyn dasky kagyzynyn yalpyldysy we sygyrdysy.icindäki sowgadyn gizlin sykyrdysy...sowgat berilyän adamyn satlykly yylgyrysy...
Nädip dogry sowgat saylamaly?sowgat berjek adamyny yagny jorany,söygülini,ejeni,doganyny,dostuny begendirip biljek zatlary nädip bilmeli?

Dowamy »

1905 49
Köneler, 10 years ago


Tapmaca

gelin tapmaca aydysalyn.
seytan yaly gara,
dovzah yaly фонб
perisde yaly tamiz,
soygi yaly tamiz.

Dowamy »

3921 153
Köneler, 10 years ago